ระบบบริหารลูกค้า (CRM)|โมดูลเพิ่มเติม

4.TH____________.png

โมดูล “ระบบบริหารลูกค้า (CRM) - สมาชิก” สามารถช่วยให้คุณสร้างระบบสมาชิกสุดพิเศษ และใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในการระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและจำแนกประเภทกลุ่มตลาดต่างๆ ได้

 

โมดูล “ระบบบริหารลูกค้า (CRM) - สมาชิก” รวมฟีเจอร์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น