การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า

Plan_all.png

SHOPLINE ขอนำเสนอฟีเจอร์กลุ่มลูกค้า ด้วยฟีเจอร์นี้คุณสามารถทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม ด้วยเครื่องมือตัวกรองที่หลากหลาย และสามารถส่งออกรายงานเฉพาะของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุดได้

⚠️ หมายเหตุ: ก่อนเริ่มต้น กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้สร้างกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้สร้าง กรุณาอ้างอิงจากบทความดังต่อไปนี้

ในบทความนี้คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่สร้างไว้

 

1. ดูรายการข้อมูลกลุ่มลูกค้า

ที่หน้าแอดมินของ SHOPLINE > [การจัดการลูกค้า] > [กลุ่มลูกค้า] จากนั้นคลิกที่ปุ่มดูรายการ (View List) ของกลุ่มที่ต้องการดู

Screen Shot 2023-08-09 at 3.55.36 PM.png

 

กดปุ่ม “ดู” ที่อยู่ทางด้านขวา หากกลุ่มลูกค้ามีหลายรายการที่อัปเดต คุณสามารถเลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูลการวิเคราะห์ได้

Customer_Group_1.png

 

2. ข้อมูลกลุ่มลูกค้า

เมื่อเข้าไปยังหน้าของกลุ่มลูกค้าแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าจะถูกแสดงอยู่ด้านบนของเพจ คลิก “แสดงเพิ่มเติม” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2.png

 

เงื่อนไขของกลุ่ม

 • จำนวน: จำนวนลูกค้าทั้งหมดในกลุ่มลูกค้านี้
 • เวลาที่สร้าง: เวลาที่กลุ่มลูกค้านี้ถูกสร้าง
 • ตัวกรอง: ส่วนของ "รวม" และ "ไม่รวม" จะแสดงเงื่อนไขตัวกรองที่กลุ่มลูกค้านี้ใช้อยู่

3.jpg

 

หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า คลิกที่ไอคอนรูป "ดินสอ" ด้านข้างของชื่อกลุ่ม จะมีหน้าต่างสำหรับ "แก้ไขชื่อกลุ่ม" ปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถกรอกชื่อกลุ่มใหม่และคลิกยืนยัน (Confirm) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Screen Shot 2023-10-20 at 3.08.58 PM.png

 

 

3. ข้อมูลสถิติกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลสถิติของกลุ่มลูกค้าจะอัปเดตเป็นรายชั่วโมง โดยหากแสดงด้วยตัวเลขสีเขียวหมายถึงเปอร์เซ็นต์การเติบโต และหากแสดงด้วยตัวเลขสีแดงหมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง ข้อมูลในกรอบสีแดงด้านล่างแสดงถึงช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่คุณกำลังดูอยู่ หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาสำหรับวิเคราะห์ กรุณาคลิกปุ่มลูกศรด้านข้างเพื่อเปิดเมนูย่อย

Screen Shot 2023-10-20 at 3.20.46 PM.png

 

i. ช่วงเวลาสำหรับวิเคราะห์

ข้อมูลในช่วงเวลาวิเคราะห์ของกลุ่มลูกค้านี้สามารถเลือกได้สูงสุด 90 วัน และช่วงเวลาของข้อมูลที่รองรับในการวิเคราะห์คือ: 60 วันก่อนที่จะสร้างกลุ่มลูกค้านี้ไปจนถึง 180 วันหลังจากที่สร้างกลุ่มนี้ ข้อมูลจะไม่อัปเดตเพิ่มเติมอีกเมื่อสร้างกลุ่มไปมากกว่า 180 วันแล้ว

Screen Shot 2023-10-20 at 3.29.10 PM.png

 

คลิกส่งออกรายงาน > รายงานประสิทธิภาพของกลุ่ม (List Performance Report) คุณจะสามารถส่งออกรายงานประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้าที่เลือกได้ ซึ่งจะเป็นรายงานในช่วงเวลาที่คุณกำหนดให้วิเคราะห์

*หมายเหตุ:

 • ปุ่ม "รายงานประสิทธิภาพของกลุ่ม (List Performance Report)" จะปรากฏให้เห็นเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับ [กลุ่มลูกค้า] > [ส่งออกรายงาน] เท่านั้น
 • ข้อมูลในรายงานประสิทธิภาพของกลุ่มจะอัปเดตรายชั่วโมง

Screen Shot 2023-10-20 at 4.27.42 PM.png

 

รายงานประสิทธิภาพของกลุ่ม (List Performance Report)

Screenshot 2023-08-30 at 12.11.51 PM.png

 

คลิกส่งออกรายงาน > รายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อ (Order Detail Report) คุณจะสามารถส่งออกรายงานจำนวนคำสั่งซื้อและรายละเอียดอื่นๆ ของกลุ่มลูกค้าที่เลือกได้ ซึ่งจะเป็นรายงานในช่วงเวลาที่คุณกำหนดให้วิเคราะห์

*หมายเหตุ:

 • ปุ่ม "รายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อ (Order Detail Report)" จะปรากฏให้เห็นเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงสำหรับ [กลุ่มลูกค้า] > [ส่งออกรายงาน] เท่านั้น
 • ข้อมูลในรายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อจะอัปเดตรายชั่วโมง ในกรณีที่หมายเลขคำสั่งซื้อ (จำนวน) ได้รับการอัปเดตแล้วแต่รายละเอียดของคำสั่งซื้อยังอัปเดตไม่เสร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้คุณรอสักครู่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภายหลังimage (2) (1).pngScreen Shot 2023-10-20 at 4.36.42 PM.png

 

รายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อ (Order Detail Report)

Screenshot 2023-10-04 at 4.44.25 PM.png

*หมายเหตุ: ช่อง "Attributed Activity Category" และ  "Attributed Activity Name" ในรายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อจะสอดคล้องกับ  "Type" และ "Name" ในบันทึกกิจกรรม

 

ii. ประเภทของข้อมูลที่มีให้ดู

ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ซื้อทั้งหมด, ยอดขายทั้งหมด, คำสั่งซื้อทั้งหมด, Conversion, ยอดขายที่ได้มาจากการตลาด (Sales Attributed to Marketing), และคำสั่งซื้อที่ได้มาจากการตลาด (Orders Attributed to Marketing) ดังกรอบสีแดงในภาพด้านล่าง

Screen Shot 2023-10-20 at 4.42.18 PM.png

 

ตัวชี้วัด คำอธิบาย
จำนวนผู้ซื้อทั้งหมด จำนวนลูกค้าที่สร้างคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แบบไม่ซ้ำราย
(ดูหมายเหตุ 1)
ยอดขายทั้งหมด ยอดคำสั่งซื้อที่สร้างทั้งหมด โดยไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยกเลิกไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหน และไม่คำสั่งซื้อที่ส่งคืน
(ดูหมายเหตุ 2.)
คำสั่งซื้อทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อที่สร้างทั้งหมด โดยไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยกเลิกไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหน และไม่คำสั่งซื้อที่ส่งคืน
(ดูหมายเหตุ 2.)
Conversion สัดส่วนของลูกค้าที่สั่งซื้อซึ่งอยู่ในกลุ่มลูกค้านั้น โดยจะคำนวณดังนี้: จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อ หารด้วย จำนวนลูกค้าทั้งหมดในกลุ่ม
ยอดขายที่ได้มาจากการตลาด (Sales Attributed to Marketing)

ยอดขายที่ได้มาจากลูกค้าที่ร้านค้าเข้าถึงด้วยกิจกรรมที่สร้างด้วยรายชื่อกลุ่มลูกค้า

(ดูหมายเหตุ3.)

คำสั่งซื้อที่ได้มาจากการตลาด (Orders Attributed to Marketing)

จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้มาจากลูกค้าที่ร้านค้าเข้าถึงด้วยกิจกรรมที่สร้างด้วยรายชื่อกลุ่มลูกค้า

(ดูหมายเหตุ3.)

 

*หมายเหตุ:

 1. ความหมายของ "คำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์": คำสั่งซื้อสร้างโดยลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ไม่รวมคำสั่งซื้อที่มีสถานะ "ยกเลิกแล้ว" หรือคำสั่งซื้อที่ส่งคืน
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (ยกเลิก, แก้ไข, หรือแยกคำสั่งซื้อ) หลังจากที่คำสั่งซื้อนั้นสร้างสำเร็จแล้ว ยอดและจำนวนที่แก้ไขจะถูกบันทึกในวันเดียวกับที่คำสั่งซื้อนั้นถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อ 100 บาทในวันที่ 30 เมษายน และยกเลิกคำสั่งซื้อในวันที่ 5 พฤษภาคม เมื่อร้านค้าดูข้อมูลของวันที่ 30 เมษายนในวันที่ 6 พฤษภาคม จะพบว่าไม่มีคำสั่งซื้อ 100 บาทนั้น
 3. ความหมายของการตลาด (กิจกรรม/แคมเปญ): รวมถึงลิงก์การแจ้งเตือนสำหรับเพิ่มเครดิต, เพิ่มคะแนน, และการส่งคูปอง รวมไปถึงการส่งลิงก์ broadcast เช่น broadcast ด้วยอีเมล, broadcast ด้วย SMS, broadcast ด้วย Facebook, และ broadcast ด้วย LINE 

  🔔 สถานการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในความหมายของการตลาด:
   • ลูกค้าในกลุ่มได้รับลิงก์กิจกรรมหรือลิงก์ broadcast แล้วส่งต่อลิงก์นั้นไปยังบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามนั้นคลิกลิงก์และทำการสร้างคำสั่งซื้อ
   • ลูกค้าในกลุ่มได้รับลิงก์ผ่านช่องทางอื่น/ วิธีการอื่น และสร้างคำสั่งซื้อโดยไม่ได้คลิกิงก์ของกิจกรรมหรือลิงก์ของ broadcast

 

คลิกที่ข้อมูลในแต่ละช่องเพื่อดูมูลค่ารายวันและการเปลี่ยนแปลงโดยรวม จุดสีเหลืองแสดงถึงกิจกรรมของรายชื่อกลุ่มลูกค้านั้น

*หมายเหตุ: เส้นสีน้ำเงินเข้มแสดงถึงมูลค่าจาก 30 วันที่ผ่านมา ในขณะที่เส้นสีฟ้าอ่อนแสดงถึงมูลค่าในช่วง 30 - 60 วันที่ผ่านมา

Screen Shot 2023-10-20 at 5.38.48 PM.png

 

คลิกที่ช่อง Conversions และแผนภูมิวงกลมจะปรากฏขึ้น

Screen Shot 2023-10-20 at 5.40.16 PM.png

 

*หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาที่รายชื่อกลุ่มลูกค้าใช้งานได้คือ 180 วัน หลังจากนั้นระบบจะไม่อัปเดตข้อมูลใดใดอีก
 • ข้อมูลจะไม่ปรากฏในทันทีหลังจากที่สร้างกลุ่มลูกค้าขึ้น กรุณารอให้ระบบอัปเดตรายชั่วโมงก่อนเพื่อดูข้อมูลScreen Shot 2023-10-20 at 5.44.00 PM.png

 

 

4. บันทึกกิจกรรม

ส่วนของ "บันทึกกิจกรรม" ที่ด้านล่างของหน้าเพจจะแสดงประเภท, ชื่อ, สถานะ, และเวลาส่งที่เกี่ยวของกับรายชื่อกลุ่มลูกค้านั้น

หมวดหมูกิจกรรมมีตั้งแต่ "เพิ่มคะแนน, เพิ่มเครดิต, ส่งคูปอง, WhatsApp SC Broadcast" และอื่นๆ สำหรับวิธีการสร้างแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้า กรุณาอ้างอิงจากบทความนี้

Screen Shot 2023-10-20 at 5.51.54 PM.png

*หมายเหตุ: ระยะเวลาที่รายชื่อกลุ่มลูกค้าใช้งานได้คือ 180 วัน หลังจากนั้นระบบจะไม่อัปเดตข้อมูลใดใดอีก

 

ดูประสิทธิภาพของกิจกรรม

A. เพิ่มคะแนน & เครดิต

*หมายเหตุ: เพื่อติดตาม Conversion ของข้อมูล เวลาการส่งเครดิตและคะแนนจะต้องเกิดขึ้นหลังวันที่ 16 สิงหาคม 2023 และเมื่อสร้างกิจกรรม คุณจำเป็นต้องเลือก "ส่งอีเมล" และ "ส่ง SMS" ทั้งสองอัน หากคุณเลือกเฉพาะการส่งอีเมล ระบบจะติดตามเฉพาะประสิทธิภาพของการ "ส่งเครดิต" และ "ส่งคะแนน" ทางอีเมลเท่านั้น

ไปที่บันทึกกิจกรรมและคลิกดู จากนั้นคลิกแท็บสถานะ & ผล (Status & Result) เพื่อดูสถานะการส่งกิจกรรม, ข้อมูล conversion, และรายละเอียดอื่นๆ

Screenshot 2023-08-30 at 3.06.21 PM.png

 

หัวข้อ คำอธิบาย
ความถี่ในการอัปเดตข้อมูล Conversion รายชั่วโมง
ส่ง จำนวนลูกค้าที่ได้รับการแจ้งเตือน
คลิก จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์
สร้างคำสั่งซื้อ จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จอย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ
สร้างคำสั่งซื้อและใช้เครดิต/คะแนน จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จอย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ และแลกใช้เครดิต/คะแนนด้วย

 

B. ส่งคูปอง

*หมายเหตุ: รองรับเฉพาะ "ลิงก์รับคูปอง" เท่านั้น และเวลาส่งจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 16 สิงหาคม 2023 จึงจะสามารถติดตามข้อมูลได้

ไปที่บันทึกกิจกรรมและคลิกดู จากนั้นคลิกแท็บสถานะ & ผล (Status & Result) เพื่อดูสถานะการส่งกิจกรรม, ข้อมูล conversion, และรายละเอียดอื่นๆ

Screenshot 2023-08-30 at 6.24.49 PM.png

 

หัวข้อ คำอธิบาย
ความถี่ในการอัปเดตข้อมูล Conversion รายชั่วโมง
ส่ง จำนวนลูกค้าที่ได้รับการแจ้งเตือน
คลิก จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์
สร้างคำสั่งซื้อ จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จอย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ
สร้างคำสั่งซื้อและใช้คูปอง จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์จากในข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ และสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จอย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ และใช้คูปอง

 

C. ส่ง Broadcast

ไปที่บันทึกกิจกรรมและคลิกดู ระบบจะพาคุณไปยังหน้า "ศูนย์ Broadcast" ซึ่งคุณจะสามารถดูข้อมูลรายละเอียด เช่น จำนวนของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งเตือน, อัตราที่ได้รับ, CTA, และอื่นๆ

Screen Shot 2023-10-20 at 6.13.34 PM.png

 

*หมายเหตุ:

 • หากคุณสร้างข้อความด้วยเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังคงสามารถคลิกปุ่ม ดู บนบันทึกกิจกรรมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีเวลาที่ส่งในหน้านี้

10.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น