สร้างกลุ่มลูกค้า

_____34.png

ฟีเจอร์ "กลุ่มลูกค้า" ของ SHOPLINE จะช่วยให้คุณใช้ตัวกรองที่หลากหลายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณได้อย่างแม่นยำ คุณยังสามารถส่งออกรายงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้านี้ได้

บทความนี้จะครอบคลุมดังต่อไปนี้: 

 

1. สร้างกลุ่มลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [การจัดการลูกค้า] > [กลุ่มลูกค้า] และคลิกปุ่มสร้างกลุ่ม

1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ป้อนชื่อกลุ่ม สามารถข้อความได้สูงสุด 50 ตัวอักษร

_Coming_Soon__Create_Customer_Group_-_Google_Docs.png

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเงื่อนไขการกรอง คุณสามารถเลือก “รวม” และ “ไม่รวม” แยกกันได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขตัวกรองกลุ่มลูกค้า สร้างกลุ่มลูกค้า - ตัวกรองทั่วไป, สร้างกลุ่มลูกค้า - ตัวกรอง Smart RFIM

A.รวม

คลิกปุ่ม โปรดเลือก และเลือกเกณฑ์การกรองจากเมนูแบบเลื่อนลง

ลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มลูกค้านี้

2.png

 

คลิกปุ่ม + หรือ ทางด้านขวาหรือปุ่ม + และ ด้านล่างเพื่อเพิ่มเงื่อนไขที่กลุ่มลูกค้ารายนี้ต้องปฏิบัติตาม

3.png

ตัวอย่างเช่น: เงื่อนไขระบุว่า "มีอีเมลหรืออีเมลได้รับการตรวจสอบ และ "เป็นสมาชิก"

หากลูกค้ามีอีเมลและเป็นสมาชิกหรืออีเมลได้รับการยืนยันและเป็นสมาชิกแล้ว จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มลูกค้านี้

 

TH-updated.png

 

คลิกที่ไอคอน “ถังขยะ” ทางด้านขวาเพื่อลบเงื่อนไข

5.png

 

B.  ไม่รวม

ระบบจะกำหนดเงื่อนไข "ไม่รวม" โดยค่าเริ่มต้น: หากลูกค้าอยู่ในบัญชีดำ จะถูกยกเว้น คลิก "อยู่ในบัญชีดำ" เพื่อเปลี่ยนตัวกรอง

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คุณเลือกจะถูกแยกออกจากกลุ่มลูกค้านี้

6.png

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีที่คุณต้องการอัปเดตกลุ่มในอนาคต:

 • อัปเดตด้วยตนเอง
 • อัปเดตอัตโนมัติ, อัปเดตเป็นรอบ: ทุกๆ 7, 14, 30, 60, 90 วัน

TH-updated1.png

 

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขกลุ่มแล้ว ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงใน "สรุป" ทางด้านขวา

 • ตัวกรอง: แสดงจำนวนเงื่อนไขตัวกรองกลุ่มทั้งหมดที่คุณกำหนด
  7.png

 • จำนวนโดยประมาณ: คลิกปุ่ม "คำนวณ" และระบบจะคำนวณจำนวนลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขตัวกรองที่เลือก
  8.png

 

หลังจากยืนยันว่าเกณฑ์การกรองและขนาดกลุ่มถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก ที่ด้านบนขวา

*หมายเหตุ

 • กรุณาเลือกเงื่อนไขตัวกรองอย่างน้อย 1 เงื่อนไขเพื่อบันทึกการตั้งค่ากลุ่มลูกค้าของคุณ
 • ปัจจุบัน รองรับตัวกรองสูงสุด 10 ตัวกรอง (รวมทั้งเงื่อนไข "รวม" และ "ไม่รวม")
 • ขนาดของกลุ่มลูกค้าไม่สามารถเป็น 0 ได้ หากการคำนวณออกมาเป็น 0 จะไม่สามารถบันทึกได้

9.png

 

2. หมายเหตุ

เงื่อนไขตัวกรองบางรายการต้องมีช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ "ตามที่กำหนด" และ "ล่าสุด" วิธีที่คุณเลือกจะส่งผลต่อช่วงเวลาที่ระบบจับคู่ลูกค้าที่มีสิทธิ์เมื่อสร้างกลุ่มและเมื่อมีการอัปเดตกลุ่มในภายหลัง

 

1. ตามที่กำหนด: 

 • กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และระบบจะจับคู่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข
 • เมื่อสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ จะใช้ช่วงเวลาเดิมเพื่อจับคู่ลูกค้า
ตัวอย่าง:

คุณสร้างกลุ่มเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม และเลือกเงื่อนไขตัวกรองสำหรับ "เงินที่ใช้ไปมากกว่า 500 บาท"
ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม

หากคุณอัปเดตรายชื่อกลุ่มนี้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติในวันที่ 10 กันยายน คุณจะ
ยังคงจับคู่ลูกค้าและอัปเดตรายการตามเงื่อนไขตัวกรองสำหรับเงินที่ใช้จ่ายเกิน 500 บาท
ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม

group-2.png

 

2. ล่าสุด (แนะนำ): 

 • กำหนดจำนวนวัน ระบบจะจับคู่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขตามช่วงจำนวนวัน
 • เมื่อสร้างกลุ่มใหม่ ระยะเวลาใหม่จะขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เลือก
ตัวอย่าง:

คุณสร้างกลุ่มเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม และเลือกเงื่อนไขตัวกรองสำหรับ "เงินที่ใช้ไปมากกว่า 500 บาทใน 7 วันที่ผ่านมา"
ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม

หากคุณอัปเดตรายชื่อกลุ่มนี้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติในวันที่ 10 กันยายน ระบบจะ
จับคู่ลูกค้าและอัปเดตรายการตามเงื่อนไขตัวกรองสำหรับเงินที่ใช้จ่ายเกิน 500 บาท
ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน

group-3.png

*หมายเหตุ: เงื่อนไขตัวกรอง "วันหมดอายุของสมาชิก" คือการเลือกเวลาในอนาคต ดังนั้นวิธีการเลือกช่วงเวลาจึงแบ่งออกเป็น "ตามที่กำหนด" และ "ถัดไป"

group-4.png 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น