สร้างกลุ่มลูกค้า - ตัวกรอง Smart RFIM

ECSCPOS.png

reengagement.png

ฟีเจอร์ "กลุ่มลูกค้า" ของ SHOPLINE จะช่วยให้คุณใช้ตัวกรองที่หลากหลายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณได้อย่างแม่นยำ คุณยังสามารถส่งออกรายงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้านี้ได้

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการกรองแบบ Smart RFIM สำหรับกลุ่มลูกค้า

 

1. แนะนำฟีเจอร์

มีเงื่อนไขตัวกรองการจัดกลุ่มลูกค้า Smart RFIM 9 ตัวเลือกการกรอง:

Screen Shot 2023-07-20 at 12.15.34 PM.png

 

ชื่อ

ความหมาย

ความถี่ในการอัปเดต

 

ลูกค้าที่มีส่วนร่วม

 

ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว*อย่างน้อยสามรอบ **แต่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

*เยี่ยมชมหมายถึงการโต้ตอบในช่องทางโซเชียลมีเดีย (ข้อความหรือความคิดเห็น) และการเข้าชมบนร้านค้าออนไลน์

 

ทุกวัน

ผู้ซื้อใหม่

ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อสินค้า

ทุกวัน

ผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่

ลูกค้าที่เพิ่งทำการสั่งซื้อและมีคำสั่งซื้ออย่างน้อย 2 คำสั่งซื้อ 

ทุกวัน

ผู้ซื้อที่พร้อมซื้อซ้ำ

ลูกค้าผู้ที่สั่งซื้อ 1 ครั้งและอาจทำการซื้อซ้ำอีกในช่วงนี้ (หมายเหตุ 2)

ทุกวัน

ผู้ซื้อที่ซื้อซ้ำและพร้อมซื้อเพิ่ม

ลูกค้าผู้ซื้อซ้ำและอาจทำการซื้อซ้ำอีกในช่วงนี้ (หมายเหตุ 2)

ทุกวัน

ผู้ซื้อที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

ลูกค้าที่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อในช่วงนี้แต่เคยมีคำสั่งซื้ออย่างน้อย 2 คำสั่งซื้อ

ทุกวัน

ผู้ซื้อที่หายไป

ลูกค้าที่ซื้อเพียงครั้งเดียวและไม่ได้สั่งซื้อเลยในช่วงนี้

ทุกวัน

ผู้ซื้อประจำ

ลูกค้าที่มีคำสั่งซื้ออย่างน้อย 3 คำสั่งซื้อและเพิ่งทำการสั่งซื้อเมื่อเร็วๆ นี้

ทุกวัน

ผู้ซื้อยอดนิยม

ลูกค้าที่เพิ่งทำการสั่งซื้อและมีอย่างน้อย 3 คำสั่งซื้อและยอดใช้จ่ายรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ทุกวัน

*หมายเหตุ:

 1. รอบการกลับมาซื้อซ้ำคือ ค่ามัธยฐาน (ค่ากลาง) ของระยะเวลาระหว่างคำสั่งซื้อของผู้ซื้อที่ซื้อซ้ำซ้ำทั้งหมด ที่คำนวณจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อซ้ำทั้งหมดภายใน 2 ปีล่าสุด จากนั้นคำนวณจากค่ามัธยฐานของระยะเวลาระหว่างคำสั่งซื้อของผู้ซื้อแต่ละคน
  สำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่ยังไม่ได้สะสมคำสั่งซื้อเกิน 6 เดือน รูปแบบของ Smart RFIM จะใช้รอบการซื้อซ้ำโดยเฉลี่ยเป็นการซื้อซ้ำของผู้ค้ารายใหม่ จนกว่าผู้ค้ารายใหม่รายนี้มีคำสั่งซื้อเกิน 6 เดือน
 2. ผู้ซื้อที่จะถูกนับว่าเป็นผู้ซื้อที่ซื้อซ้ำและพร้อมซื้อเพิ่ม หากเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:ผู้ซื้อเข้าสู่รอบการกลับมาซื้อซ้ำตามที่คาดการณ์ไว้ของร้านค้าออนไลน์ หรือมีการโต้ตอบกับร้านค้าที่เกินรอบการกลับมาซื้อซ้ำตามที่คาดการณ์ไว้
 3. ระบบจะคูณ "รอบการซื้อคืนที่คาดการณ์" ของร้านค้าด้วย 0.8 เพื่อคำนวณจำนวนวันที่จริง "ล่าสุด" โดยอัตโนมัติ

 

สรุปและตัวอย่างการจัดกลุ่ม Smart RFIM

หากคุณต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม Smart RFIM (เช่น จำนวนคำสั่งซื้อ ยอดใช้จ่าย) กรุณาอ้างอิงจาก บทความนี้

เพื่อให้เข้าใจคำจำกัดความของรอบการซื้อซ้ำให้มากขึ้น (เช่น "ซื้อเมื่อไม่นานมานี้" "พร้อมที่จะซื้อซ้ำ" และอื่นๆ) กรุณาอ้างอิงจากแกน X ของแผนภูมิ Smart RFIM ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้า

*หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกขวาที่รูปภาพและเลือก เปิดรูปภาพในแท็บใหม่ เพื่อขยายและเรียกดูตารางด้านล่างนี้

Screen_Shot_2022-12-16_at_10.58.06_AM.png

example_EN.png

*หมายเหตุ: การจัดกลุ่ม smart RFIM อาจส่งผลให้คุณสมบัติทับซ้อนกัน หากคุณไม่ต้องการส่งแคมเปญการตลาดซ้ำ เช่น เครดิตร้านค้า คะแนนสมาชิก และการ broadcasts โปรดหลีกเลี่ยงการเลือกเงื่อนไขตัวกรองที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังนี้ เราแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์ "เลือกออก" เพื่อไม่ให้เงื่อนไขตัวกรองเปิดใช้ซ้ำกัน

สถานการณ์ที่ทำให้เกิดการทับซ้อนกัน:

 1. ลูกค้าที่เป็น Active Shopper และ Loyal Shopper พร้อมกัน
 2. ลูกค้าที่เป็น Ready-to-Repurchase และ Loyal Shopper พร้อมกัน
 3. ลูกค้าที่เป็น Loyal Shopper และ Top Shopper พร้อมกัน
 4. ลูกค้าที่เป็น Active Shopper, Loyal Shopper และ Top Shopper พร้อมกัน
 5. ลูกค้าที่เป็น Ready-to-Repurchase, Loyal Shopper และ Top Shopper พร้อมกัน

 

2. ตัวเลือก "สูง/ปานกลาง/ต่ำ" สำหรับเงื่อนไขตัวกรองพฤติกรรมการซื้อ

2.png

ชื่อ

ความหมาย

ความถี่ในการอัปเดต

 

ตัวเลือก "สูง/ปานกลาง/ต่ำ" สำหรับยอดใช้จ่าย

แบ่งยอดใช้จ่ายของลูกค้าร้านค้าที่ใช้จ่ายเป็นสี่กลุ่ม

 • สูง: ยอดใช้จ่ายสะสมสูงกว่ากลุ่มแรก (25% แรก)
 • ปานกลาง: ยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ระหว่างกลุ่มที่สามและกลุ่มแรก
 • ต่ำ: ยอดใช้จ่ายสะสมต่ำกว่ากลุ่มที่สาม (25% สุดท้าย)

ทุกวัน

 

ตัวเลือก "สูง/ปานกลาง/ต่ำ" สำหรับ AOV

 

แบ่งยอด AOV ของลูกค้าร้านค้าที่ใช้จ่ายเป็นสี่กลุ่ม

 • สูง: AOV สูงกว่ากลุ่มแรก (25% แรก)
 • ปานกลาง: AOV อยู่ระหว่างกลุ่มที่สามและกลุ่มแรก
 • ต่ำ: AOV ต่ำกว่ากลุ่มที่สาม (25% สุดท้าย)

ทุกวัน

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น