การจัดการกลุ่มลูกค้า

_____34.png

ฟีเจอร์ "กลุ่มลูกค้า" ของ SHOPLINE จะช่วยให้คุณใช้ตัวกรองที่หลากหลายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณได้อย่างแม่นยำ คุณยังสามารถส่งออกรายงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้านี้ได้

บทความนี้จะครอบคลุมดังต่อไปนี้: 

โปรดยืนยันว่าได้ทำการสร้างกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยก่อนแล้ว หากการตั้งค่ายังไม่เสร็จสิ้น โปรดดูบทความต่อไปนี้:

 

1. การจัดการกลุ่มลูกค้า

หลังจากทำการสร้างกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หน้า “กลุ่มลูกค้า” จะแสดงชื่อกลุ่ม, เวลาที่สร้าง และจำนวนคน

TH-2.png

ที่เมนู คุณสามารถลบกลุ่มลูกค้าได้โดยการคลิกปุ่มลบ

*หมายเหตุ: 

 • กลุ่มลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนได้หากลบออกไปแล้ว
 • เมื่อลบกลุ่มลูกค้าออกไป กลุ่มลูกค้าพร้อมรายการทั้งหมดภายใต้กลุ่มนี้จะถูกลบออกไปด้วย

TH-3.png

 

คลิกที่ดูรายการ (View List) เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้ากลุ่มนี้จากนั้นสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:Screen Shot 2023-08-09 at 3.55.36 PM.png

 

1. คุณสามารถดูเงื่อนไขตัวกรองสำหรับกลุ่มลูกค้าได้

TH-4.png

 

2. คุณสามารถอัปเดตการจัดกลุ่มด้วยตนเองและปรับวิธีการอัปเดตการจัดกลุ่มได้แบบเรียลไทม์

*หมายเหตุ:

 • หากคุณปรับรอบการอัปเดตอัตโนมัติ วันที่ของการแก้ไขจะถูกใช้เป็นวันที่เริ่มต้นของรอบใหม่
  ตามที่แสดงดังตัวอย่างนี้:  

  • เมื่อสร้างกลุ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม กำหนดรอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ 7 วัน (รอบวันที่เริ่มต้นจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม)
  • รายการแรกของกลุ่มจะเริ่มต้นสร้างในวันที่ 8 กรกฎาคม
  • เมื่อรอบถูกปรับเปลี่ยนเป็น 15 วัน ในวันที่ 10 กรกฎาคม (รอบวันที่เริ่มต้นจะถูกปรับเป็น 10 กรกฎาคม)
  • รายการที่สองของกลุ่มจะถูกสร้างในวันที่ 24 กรกฎาคม
 • กลุ่มลูกค้ารองรับการอัปเดตรายการด้วยตนเองเพียงวันละครั้งเท่านั้น
 • การอัปเดตด้วยตนเองไม่สามารถทำได้ในวันที่สร้างกลุ่ม
 • หากสร้างรายชื่อกลุ่มในวันเดียวกัน แม้ว่ารายการนั้นจะถูกลบในภายหลัง จะไม่สามารถอัปเดตด้วยตนเองได้อีกในวันเดียวกัน หากการอัปเดตล้มเหลวหรือใช้เวลาในการโหลดนานเกินไประหว่างการอัปเดตด้วยตนเอง คุณสามารถอัปเดตด้วยตนเองได้หลังจากลบแล้ว

group-6.png

 

3. คุณยังสามารถดูเวลาที่สร้าง, จำนวน และการวิเคราะห์ข้อมูลของรายชื่อแต่ละกลุ่ม และดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น การส่งออกรายงาน, การลบรายการ และการดำเนินการอื่นๆ

*หมายเหตุ: 

 • ชื่อของรายการที่เพิ่มใหม่จะขึ้นอยู่กับชื่อที่คุณตั้งไว้เริ่มต้นเมื่อสร้างกลุ่มพร้อมกับ "-2", "-3"...
 • เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ รายการแรกที่เข้าเกณฑ์เมื่อสร้างกลุ่ม จะไม่สามารถลบออกได้
 • กรุณาอ้างอิงได้ที่บทความต่อไปนี้ สำหรับวิธีการสร้างโปรโมชันและการส่งออกรายงาน

TH-5.png

 

2. สร้างแคทเปญโปรโมชันสำหรับกลุ่มลูกค้า

คลิกที่ดูรายการ (View List) ด้านข้างกลุ่มลูกค้าจากนั้นคลิกปุ่ม ดำเนินการ ทางด้านขวา ในเมนูตัวเลือก คุณสามารถ:

 • เพิ่มเครดิต
 • เพิ่มคะแนน
 • ส่งคูปอง
 • ส่งอีเมล Broadcast
 • ส่ง SMS Broadcast
 • ส่ง FB Broadcast
 • ส่ง LINE Broadcast
 • อีเมล SmartPush
 • ส่งข้อความ Broadcast ใน Whatsapp

หากมีรายชื่อมากกว่า 1 รายการที่ได้ถูกอักเดตสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ คุณสามารถเลือกที่รายชื่อลูกค้าเพื่อสร้างแคมเปญให้กลุ่มนี้ได้

Screen Shot 2023-08-09 at 4.15.19 PM.png

 

*หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ของกลุ่มลูกค้าคือ 180 วัน ระบบไม่รองรับการสร้างแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หมดอายุ เมื่อกลุ่มลูกค้าหมดอายุ จะมีป้ายแสดงว่า "หมดอายุ" ทางด้านขวา และปุ่ม การดำเนินการ จะหายไป
  TH-1.png
 • หากลูกค้ารายใดในกลุ่มนี้ถูกลบ เครดิต/คะแนนจะยังคงออกให้กับลูกค้าที่ถูกลบ แต่จะไม่ส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
 • หลังจากเปิดตัวฟีเจอร์นี้ ฟีเจอร์เดิมของการส่งเครดิต/คะแนนจำนวนมากในหน้ารายชื่อลูกค้าจะถูกลบออก  ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะการเพิ่มเครดิตและคะแนนสำหรับกลุ่มลูกค้า

 

A. เพิ่มเครดิต

กรอกการตั้งค่าในช่องต่อไปนี้และคลิก ส่ง เพื่อเพิ่มเครดิตให้กับลูกค้า

 • เครดิตที่จะเพิ่มสำหรับลูกค้าแต่ละราย: ป้อนจำนวนเครดิตที่จะเพิ่มให้กับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้านี้
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้: สามารถตั้งค่าเป็น "ไม่มีวันหมดอายุ" ได้
 • เหตุผลในการเพิ่มเครดิต
 • การแจ้งเตือน: ตรวจสอบวิธีการที่คุณต้องการส่ง "แจ้งเครดิตร้านค้า" คุณจะเห็นจำนวนลูกค้าที่จะเข้าถึงได้จากตัวเลือกที่คุณเลือก
  • ส่งอีเมล: ส่งให้กับลูกค้าที่กรอกอีเมลในกลุ่มลูกค้านี้
  • ส่ง SMS: ส่งไปยังลูกค้าที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มลูกค้านี้. 

Customer_Group-4.png

 

B. เพิ่มคะแนน

กรอกการตั้งค่าในช่องต่อไปนี้และคลิก ส่ง เพื่อเพิ่มคะแนนให้กับลูกค้า

 • คะแนนที่จะเพิ่มสำหรับลูกค้าแต่ละราย: ป้อนจำนวนคะแนนที่จะเพิ่มให้กับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้านี้
 • เหตุผลในการเพิ่มคะแนน
 • การแจ้งเตือน: ตรวจสอบวิธีการที่คุณต้องการส่ง "การแจ้งเตือนการกำหนดคะแนนสมาชิก" คุณจะเห็นจำนวนลูกค้าที่จะเข้าถึงได้จากตัวเลือกที่คุณเลือก
  • ส่งอีเมล: ส่งให้กับลูกค้าที่กรอกอีเมลในกลุ่มลูกค้านี้
  • ส่ง SMS: ส่งไปยังลูกค้าที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มลูกค้านี้

Customer_Group-5.png

 

C. ส่งคูปอง

เลือกส่งคูปอง(Send Coupon)เพื่อเปิดอีกหน้าต่าง เมื่อคุณได้ทำการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว คลิกที่ยืนยันเพื่อส่งคูปองให้ลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงจากบทความที่พบบ่อยนี้

Screen Shot 2023-08-09 at 4.19.21 PM.png

 

D. ส่งอีเมล, ข้อความ SMS, FB และ LINE broadcast

เลือกประเภทของข้อความ broadcast

1.png

 

ยกตัวอย่าง SMS broadcast คลิก ส่ง SMS Broadcast และคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแก้ไขเนื้อหา SMS ตั้งชื่อข้อความ เนื้อหาข้อความ และเวลาที่ส่งข้อความสำหรับข้อความนี้

*หมายเหตุ:

 • สามารถกำหนดเวลาข้อความล่วงหน้าได้ แม้ว่าเวลาล่วงหน้าจะช้ากว่าวันหมดอายุ (180 วันจากวันที่สร้าง) ของกลุ่มลูกค้า ระบบจะยังคง broadcast ข้อความนี้
 • หลังจากที่คุณสร้างข้อความด้วยการกำหนดเวลาล่วงหน้า หากคุณลบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ไม่ลบข้อความ broadcast ระบบจะยังคงส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าที่ถูกลบในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

2.png

คลิกแท็บ ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ช่อง เลือกกลุ่มลูกค้า ระบบจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณเพิ่งสร้างข้อความ broadcast โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าการยอมรับการตลาดได้อีกด้วย

3.png

หลังจากการตั้งค่าทั้งหมดข้างต้น หน้าจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ข้อความนี้จะถูกส่งออกไป คลิกที่ปุ่ม ส่ง เพื่อส่งข้อความ

*คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความ broadcast

 

E. ส่งข้อความ WhatsApp broadcast

เลือก ส่ง WhatsApp Broadcast จากนั้นระบบจะนำไปยังหน้าเพจ [ศูนย์ข้อความ] > [Broadcast ผ่านช่องทางโซเชียล] > สร้างข้อความ Whatsapp Broadcast ระบบจะเลือกกลุ่มลูกค้าให้โดยอัตโนมัติเป็นกลุ่มเป้าหมาย (คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าได้) กรอกชื่อ Broadcast และเนื้อหาเพื่อส่งข้อความWhatsApp broadcast ไปยังลูกค้า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงจากบทความที่พบบ่อยนี้

Screen Shot 2023-08-09 at 4.47.51 PM.png

3. ส่งออกรายงานกลุ่มลูกค้า

คลิกปุ่ม "ดูรายการ" ที่ด้านขวาของกลุ่มลูกค้า จากนั้นคลิก ดู ที่เมนูดรอปดาวน์และเลือก "ส่งออกรายงาน" หากกลุ่มลูกค้าได้อัปเดตรายชื่อลูกค้าหลายรายการแล้ว คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการส่งออกรายงานได้

TH-6.png

 

คุณสามารถเลือกช่องข้อมูลเพื่อส่งออกและคลิกส่งออกรายงาน

*หมายเหตุ: หากลูกค้าในกลุ่มนี้ถูกลบ รายงานที่ส่งออกจะไม่รวมข้อมูลลูกค้าที่ถูกลบออกไป

TH-7.png

 

[เร็วๆ นี้]  ช่อง "การนับข้อความ" ในรายงานของกลุ่มลูกค้าคาดว่าจะถูกนำออกในต้นเดือนสิงหาคม 2023 นี้ ในขณะนี้ระบบไม่อนุญาตให้เลือกแถบดังกล่าวอีกต่อไป หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความ กรุณาอ้างอิงจาก  อินเทอร์เฟซหน้าศูนย์ข้อความ (ใหม่)

Screen Shot 2023-08-09 at 4.54.09 PM.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น