[เร็วๆ นี้] การลดระดับสมาชิกอัตโนมัติเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ | ระดับสมาชิก

CRM.png
ร้านค้าสามารถใช้ระดับสมาชิกเพื่อแบ่งสมาชิกออกเป็นหลายระดับและมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับสมาชิกแต่ละระดับเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าร่วมสมาชิกและใช้จ่ายให้ถึงยอดที่กำหนดเพื่อรับการอัปเกรดสู่สมาชิกระดับต่างๆ
 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์ "การลดระดับอัตโนมัติเมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ" หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ หากสถานะการสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นยกเลิกหรือสถานะการคืนสินค้าเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" ระบบจะคำนวณยอดเงินที่สมาชิกใช้จ่ายในตอนเช้าวันถัดไปโดยอัตโนมัติ และถ้ายอดเงินที่จ่ายไม่ตรงตามเงื่อนไขการอัพเกรดหรือการขยายอายุระดับสมาชิก ระบบจะทำการลดระดับสมาชิกของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

 
เคล็ดลับ:
ก่อนการใช้ฟีเจอร์นี้ เราแนะนำให้คุณ
ติดตั้งแอปพลิเคชันอัปเดตสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
และตั้งค่าข้อกำหนดเพื่ออัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ
เพื่อดำเนินการให้ “เสร็จสิ้น” โดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณอัปเดตคำสั่งซื้อต่างๆเมื่อ
แก้ไขสถานะคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
ที่จะส่งผลต่อข้อกำหนดของการอัพเกรดระดับสมาชิก

 

⚠️ หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ระบบจะใช้ตรรกะการคำนวณแบบใหม่เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อที่ถูกต้องของระดับสมาชิก และตรรกะการอัพเกรดสมาชิกและการต่ออายุสมาชิกจะถูกปรับด้วยเช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ้างอิงจากคำแนะนำต่อไปนี้:

 

1. การปรับตั้งค่าตรรกะการคำนวณคำสั่งซื้อที่ถูกต้อง การอัปเกรดและต่ออายุแต่ละระดับสมาชิก

หากปุ่มเปิดการใช้งาน “การลดระดับสมาชิกอัตโนมัติเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ” ปรากฎขึ้นในหน้าเพจ “ระดับสมาชิก” ความหมายของคำสั่งซื้อที่ถูกต้อง, การอัปเกรด และการต่ออายุสมาชิกจะถูกปรับตามตารางดังต่อไปนี้:

i. ความหมายของคำสั่งซื้อที่ถูกต้องสำหรับระดับสมาชิก

ปัจจุบัน

อัปเดต

สถานะคำสั่งซื้อ = ไม่ใช่ “ยกเลิก” สถานะคำสั่งซื้อ = “สำเร็จ”
สถานะการชำระเงิน = “ชำระเงินแล้ว”

หากคำสั่งซื้อเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่ส่งคืนและสถานะของคำสั่งซื้อที่ส่งคืน = "สำเร็จ" จำนวนเงินที่จ่ายจริงของคำสั่งซื้อควรถูกคำนวณโดย (จำนวนคำสั่งซื้อ - จำนวนเงินคืนของคำสั่งซื้อที่ส่งคืน)

เงื่อนไข “การซื้อภายในช่วงเวลาที่กำหนด”  จะอ้างอิงจากเวลาที่ชำระเงินของคำสั่งซื้อ

อ้างอิงจากช่วงเวลาเมื่อสถานะคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนเป็น “สำเร็จ

อ้างอิงจากยอดคำสั่งซื้อ

อ้างอิงจากยอดที่ชำระจริงสำหรับการอัปเกรด, ลดระดับ หรือต่ออายุสมาชิก

 

ii. ตรรกะของการอัปเกรดและต่ออายุสมาชิก

ปัจจุบัน

อัปเดต

ในช่วงเช้าของทุกวันระบบจะตรวจสอบลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงิน = ชำระแล้วในวันก่อนหน้า เพื่อตัดสินว่าลูกค้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่

ในช่วงเช้าของทุกวันระบบจะตรวจสอบลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อที่มีสถานะคำสั่งซื้อ = สำเร็จในวันก่อนหน้า เพื่อตัดสินว่าลูกค้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่

หากเงื่อนไขการอัปเกรดอ้างอิงตาม “การซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด”

หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเช้าของวันถัดไป ระบบจะย้อนกลับไปวันที่กำหนดตั้งแต่วันที่ชำระเงินของคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบว่ามูลค่ารวมของคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นเข้าเกณฑ์การอัปเกรดหรือไม่

ระบบจะไม่นับรวมคำสั่งซื้อก่อนการต่ออายุระดับสมาชิกล่าสุด (คำสั่งซื้อก่อนการอัปเกรด/ลดระดับสมาชิกล่าสุดจะไม่ถูกยกเว้น)

หากเงื่อนไขการอัปเกรดอ้างอิงตาม “การซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด”

เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น”สำเร็จ” ในช่วงเช้าของวันถัดไป ระบบจะย้อนกลับไปวันที่กำหนดตั้งแต่เวลาที่คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น เพื่อตรวจสอบว่ามูลค่ารวมของคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นเข้าเกณฑ์การอัปเกรดหรือไม่

ระบบจะไม่นับรวมคำสั่งซื้อก่อนการต่ออายุและการลดรระดับสมาชิกล่าสุด

หากเงื่อนไขการอัปเกรดอ้างอิงตาม “การซื้อเพียงครั้งเดียว”

เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในเช้าวันถัดมา ระบบจะตรวจสอบหากคำสั่งซื้อนั้นเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่ คำสั่งซื้อสำหรับการอัปเกรด, ลดระดับ และต่ออายุจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

หากเงื่อนไขการอัปเกรดอ้างอิงตาม “การซื้อเพียงครั้งเดียว”

เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ” ในเช้าวันถัดมา ระบบจะตรวจสอบหากคำสั่งซื้อนั้นเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่ คำสั่งซื้อสำหรับการอัปเกรด, ลดระดับ และต่ออายุจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

 

iii. ตัวอย่างการอัปเกรดระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขการอัปเกรดสมาชิก = การซื้อภายในเวลาที่กำหนด

ตรรกะของระบบ: เมื่อร้านค้าอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็น “สำเร็จ” ระบบจะตรวจจับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด (N~N-1 วัน) เพื่อยืนยันว่ายอดคำสั่งซื้อเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่

 • เงื่อนไขการอัปเกรดสมาชิก = การซื้อเพียงครั้งเดียว

ตรรกะของระบบ: เมื่อร้านค้าอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็น “สำเร็จ” ระบบจะยืนยันว่ายอดคำสั่งซื้อเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอัปเกรดหรือไม่

รูปภาพอธิบายไทม์ไลน์ (พร้อมตัวอย่างของการซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นเงื่อนไขการอัปเกรด): 

ยกตัวอย่างให้เงื่อนไขสมาชิกแต่ละระดับคือ
ทองแดง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 3,000 บาท
เงิน: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 5,000 บาท
ทอง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 7,000 บาท
และสถานะคำสั่งซื้อถูกอัปเดตเป็น “สำเร็จ” หลังจาก 10 วัน

TH_Upgrade.png

 

iv. ตัวอย่างการต่ออายุระดับสมาชิก

ตรรกะของระบบเพื่อคำนวณว่าลูกค้าเข้าเกณฑ์การต่ออายุสมาชิกในระดับสมาชิกของตนเองหรือไม่:

 • ระบบจะไม่รวมคำสั่งซื้อก่อนการอัปเกรด, การต่ออายุ และการลดระดับล่าสุด ซึ่งหมายความว่าระบบกำหนดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก โดยนับจำนวนคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
 • ระบบจะนับเพียงคำสั่งซื้อที่สถานะอัปเดตเป็น “สำเร็จ” ภายในระยะเวลาที่มีผลเป็นสมาชิกเท่านั้น

รูปภาพอธิบายไทม์ไลน์ (พร้อมตัวอย่างของการซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นเงื่อนไขการอัปเกรด):

ยกตัวอย่างให้เงื่อนไขสมาชิกแต่ละระดับคือ
ทองแดง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 3,000 บาท
เงิน: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 5,000 บาท
ทอง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 7,000 บาท
และสถานะคำสั่งซื้อถูกอัปเดตเป็น “สำเร็จ” หลังจาก 10 วัน

TH_same_tier.png

 

v. ตัวอย่างการลดระดับสมาชิก

รูปภาพอธิบายไทม์ไลน์ (พร้อมตัวอย่างของการซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นเงื่อนไขการอัปเกรด):

ยกตัวอย่างให้เงื่อนไขสมาชิกแต่ละระดับคือ
ทองแดง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม
3,000 บาท

เงิน: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม
5,000 บาท

ทอง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม
7,000 บาท

และสถานะคำสั่งซื้อถูกอัปเดตเป็น “สำเร็จ” หลังจาก 10 วัน

TH_downgrade_2.png

 

2.  การเปิดใช้งานฟีเจอร์

i. ไปที่การตั้งค่าระดับสมาชิก

ไปที่หน้าแอดมินของ SHOPLINE ไปที่ [การบริหารลูกค้า] > [ระดับสมาชิก] จากนั้นเปิดปุ่มเพื่อใช้งานฟีเจอร์  “การลดระดับสมาชิกอัตโนมัติเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ” (Automatic Downgrade of Order Cancellation)

หมายเหตุ: ในเช้าหลังวันที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มีการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้าการเปิดใช้งานฟีเจอร์และกำหนดระดับสมาชิกของลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • สถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าถูกเปลี่ยนเป็น “ยกเลิก”
 • สถานะการส่งคืนคำสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าปลีก POS ที่เชื่อมไปยังคำสั่งซื้อเดิมเป็น “สำเร็จ”

TH_1.png

จะมีหน้าต่างดังกล่าวปรากฎขึ้นไม่ว่าจะเปิดหรือปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้

ก่อนการเปิดการใช้งานฟีเจอร์:

EN2.png

ก่อนการปิดการใช้งานฟีเจอร์:

EN3.png

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเปิดหรือปิดการใช้งานฟีเอร์นี้ได้ใน [ระดับสมาชิก] > [บันทึกกิจกรรม]

TH_2.png

 

ii. การลดระดับสมาชิกอัตโนมัติเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากสมาชิกของลูกค้าได้รับการต่ออายุเป็นระดับสมาชิกในขณะนี้ ระบบจะ:

 1. ระบบจะย้อนกลับไปวันที่กำหนดตั้งแต่วันเริ่มมีผลเป็นระดับสมาชิกดังกล่าวและ
 2. ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ใช้ได้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

เพื่อตัดสินหากสมาชิกเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการต่ออายุของระดับสมาชิกปัจจุบันหรือไม่

 • ยังคงเข้าเงื่อนไข → สมาชิกจะยังคงอยู่ในระดับสมาชิกเดิม; ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวันหมดอายุสมาชิก
 • ไม่เข้าเงื่อนไข → ก่อนอื่นลูกค้าจะถูกลดระดับไปยังระดับสมาชิกก่อนหน้าการอัปเกรด จากนั้นจะถูกตัดสินใหม่อีกครั้งว่าสมาชิกสามารถอัปเกรดไปยังระดับใด โดยจะคำนวณย้อนหลังจากคำสั่งซื้อสุดท้ายที่ใช้ได้ถูกอัปเดตสถานะเป็น “สำเร็จ”
  • ไม่เข้าเงื่อนไขการอัปเกรดรักษาไว้ที่ระดับก่อนการอัปเกรด (และใช้ระดับสมาชิกปัจจุบันต่อไปตลอดระยะเวลาที่มีผล)
  • เข้าเงื่อนไขการอัปเกรด อัปเกรดไปยังระดับสมาชิกใหม่ และกำหนดวันอายุสมาชิกด้วยเมื่อคำสั่งซื้อสุดท้ายที่ใช้ได้ถูกอัปเดตสถานะเป็น “สำเร็จ” + {ระยะเวลาที่ใช้ได้}
 • หากสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นระดับสมาชิกปัจจุบันได้ ระบบจะอัปเดตเป็นระดับปัจจุบันให้แต่จะรีเซตวันหมดอายุที่อ้างอิงจากคำสั่งซื้อสุดท้ายที่ใช้ได้ถูกอัปเดตสถานะเป็น “สำเร็จ” + {ระยะเวลาที่ใช้ได้}

 

iii. ตัวอย่าง

กฎระดับสมาชิก: เงื่อนไขการอัปเกรดคือยอดการซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยกตัวอย่างให้เงื่อนไขสมาชิกแต่ละระดับคือ
ทองแดง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 3,000 บาท
เงิน: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 5,000 บาท
ทอง: อัปเกรด/ต่ออายุสมาชิก เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดการใช้จ่ายรวม 7,000 บาท
และสถานะคำสั่งซื้อถูกอัปเดตเป็น “สำเร็จ” หลังจาก 10 วัน

TH_extend_first_downgrade_later.png

*หมายเหตุ:

 • หากคุณกำหนดระยะเวลาที่มีผลให้ยาวนานในแอปพลิเคชั่นการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติ เมื่อระบบนับคำสั่งซื้อที่ใช้ได้ สมาชิกจะอาจถูกลดระดับโดยอัตโนมัติและกลายเป็นลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์การอัปเกรดสมาชิกเนื่องจากสถานะคำสั่งซื้อไม่ถูกอัปเดตเป็น “สำเร็จ” ระบบจะตรวจสอบว่าสมาชิกของลูกค้าสามารถอัปเกรดได้หรือไม่โดยอัตโนมัติในวันถัดมาหลังจากสถานะของคำสั่งซื้ออัปเดตเป็น "สำเร็จ"
 • โปรดให้เวลาวันทำการสำหรับการดำเนินการประมวลผลคำสั่งซื้อและแจ้งเตือนลูกค้าให้สร้างคำสั่งซื้อก่อนสมาชิกหมดอายุ
 • โปรดแจ้งเตือนลูกค้าว่าระบบจะตัดสินระดับสมาชิก เมื่อคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนเป็น “สำเร็จ” 

 

iv. บันทึกสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงใดใดในระดับสมาชิกจะถูกบันทึกในบันทึกสมาชิก

 • สาเหตุของการเปลี่ยนระดับสมาชิก: อัปเกรดโดยระบบ, การต่ออายุสมาชิก, ลดระดับเมื่อหมดอายุ, การลดระดับเมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ, การอัปเกรดด้วยตนเอง และการลดระดับด้วยตนเอง
 • ระยะเวลาที่มีผลของระดับสมาชิ

EN5.png

 

3. การอัปเดตยอดรวมของคำสั่งซื้อที่ส่งคืน

เมื่อสถานะการคืนคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น “สำเร็จ” เมื่อระบบดำเนินการ “ลดระดับสมาชิกเมื่อยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ” ระบบจะคำนวณระดับสมาชิกใหม่อีกครั้งโดยอ้างอิงจากจำนวนเงินที่จ่ายจริง (จำนวนการคำสั่งซื้อ - จำนวนเงินคืนของคำสั่งซื้อที่ส่งคืน)

⚠️ หมายเหตุ:

 • ก่อนการเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อที่ส่งคืนเป็น “สำเร็จ” คุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนเงินคืนของคำสั่งซื้อที่ส่งคืนนั้นด้วยเช่นกัน
 • โปรดอย่ากรอกจำนวนเงินคืนในคำสั่งซื้อที่ส่งคืนแล้วลบรายการคำสั่งซื้อเดิมออกในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณจำนวนเงินที่จ่ายจริงของลูกค้า
 • ตัวอย่างเช่น
  • คำสั่งซื้อเดิมมีสินค้า A ราคา 300 บาท, สินค้า B ราคา 500 บาท และ สินค้า C ราคา 200 บาท
  • คุณส่งคืนสินค้า C และกรอกจำนวนเงินคืน 200 บาท ในแบบฟอร์มการคืนเงิน
  • คุณลบสินค้า C ออกจากคำสั่งซื้อเดิม และมูลค่าของคำสั่งซื้อกลายเป็น 800 บาท
  • จำนวนที่จ่ายจริงของคำสั่งซื้อนี้ควรเป็น 800 บาท (1,000 -200 บาท) แต่การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ยจำนวนเงินที่จริงกลายเป็น 600 บาท (800-200 บาท)
 • หากคำสั่งคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกอัปเดตเป็น "ยกเลิก" คำสั่งซื้อจะไม่ต่อไปนี้จะไม่เป็นสาเหตุให้ระบบดำเนินการ "การลดระดับสำหรับคำสั่งยกเลิกโดยอัตโนมัติ"

TH_4.png

 

4. การแจ้งเตือนการลดระดับสมาชิก

 • ร้านค้าที่ใช้งานฟีเจอร์ “การลดระดับสมาชิกอัตโนมัติเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ” จะเห็น “การแจ้งเตือนการลดระดับสมาชิก” ในการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
 • เมื่อปุ่มการส่งอีเมลและ SMS ถูกปิดไว้โดยค่าพื้นฐานและสามารถเปิดได้หากต้องการ
 • การแจ้งเตือนนี้จะถูกนำใช้เมื่อมีการลดระดับสมาชิกเนื่องจากการหมดอายุหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • การแจ้งเตือนการลดระดับและอัปเกรดสมาชิกจะส่งเวลา 8.00 น. (GMT +7)

TH_3.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น