ยอดขาย : ภาพรวมยอดขาย|Shoplytics

shoplyticspro.png

ด้วยภาพรวมยอดขาย ร้านค้าสามารถดูภาพรวมในเมตริกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วที่เกี่ยวกับยอดรวมจำนวนเงินคำสั่งซื้อหรือเทรนด์ กราฟเส้นจะวางข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่เลือกเพื่อทำให้เห็นภาพผลการดำเนินการของร้านค้าได้ชัดเจนขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดการปรับกลยุทธ์และสำหรับการร่างตัวกำหนดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ภาพรวมยอดขายจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ:

1. วิธีการอ่านข้อมูลภาพรวม

ในแผงผู้ดูแลระบบ SHOPLINE , ไปที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [Shoplytics]. จากแผงเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือใน Shoplytics, ไปที่ [ยอดขาย] > [ภาพรวมยอดขาย].

FAQ_TH_Sales__Sales_Overview_Shoplytics-1.png

 

2. รายได้จากการขาย

A. รวมทุกช่องทาง

บนหน้ารวมทุกช่องทาง รายได้จากการขายจะนำเสนอ 2 ตัวบ่งชี้ คือ มูลค่ารวมของสินค้า และ ยอดขายทั้งหมด

 • บนด้านซ้ายมือ ร้านค้าจะสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของแหล่งที่มา และขนาดที่มีส่วนช่วยให้กับรายได้ของร้านค้าในแต่ละช่องทาง
 • กราฟเส้นบนด้านขวามือจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นของ 2 ตัวบ่งชี้นี้ (มูลค่ารวมของสินค้า และ ยอดขายทั้งหมด)

ตัวอย่างจากรูปด้านล่าง: ความแตกต่างระหว่าง มูลค่ารวมของสินค้าสำหรับวันที่ 13 กรกฎาคม และยอดขายทั้งหมดค่อนข้างเยอะ สิ่งนี้บอกว่าคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกสำหรับวันนั้นจะสูงกว่าวันอื่นๆ ผลที่ตามมาคือคุณสามารถกลับไปตรวจสอบสถานการณ์สำหรับวันนั้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินการต่อไป

สาเหตุที่เป็นไปได้ คือ มูลค่าคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกสำหรับวันนั้นค่อนข้างสูง หรือประเภทกิจกรรมในช่วงนั้นทำให้เกิดอัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อค่อนข้างสูง 

 

FAQ_TH_Sales_Sales_Overview_Shoplytics-2.png

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเชิงลึกในเมตริกเหล่านี้ ร้านค้าสามารถคลิก [ดูรายงานที่เกี่ยวข้อง] ในมุมบนขวาเพื่อดูหน้าการชำระเงิน 

 

B. ช่องทางออนไลน์

หลังจากการเข้าไปที่หน้าช่องทางออนไลน์ ร้านค้าจะสามารถดูข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆสำหรับช่องทางออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้

 • ตัวชี้วัดเชิงบวก: มูลค่ารวมของสินค้า, สั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว), ยอดขายทั้งหมด, กำไรขั้นต้น
 • ตัวชี้วัดเชิงลบ: มูลค่าที่ถูกยกเลิก, สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ), ต้นทุนทั้งหมด

FAQ_TH_Sales_Sales_Overview_Shoplytics-3.png

ความนิยามของเมตริก: ช่องทางออนไลน์

เมตริก

คำอธิบาย

มูลค่ารวมของสินค้า

มูลค่ารวมของสินค้านั้นประกอบไปด้วยทุกอย่างที่ทำให้เกิดการชำระเงินจากลูกค้า รวมไปถึงราคาปลีกของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่วนลดต่างๆ

มูลค่าที่ถูกยกเลิก

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกคือคำสั่งซื้อที่สถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว” ไม่ว่าจะโดยร้านค้าหรือผู้ซื้อสินค้าที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ

มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด

มูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อถูกแก้ไขหรือแยกคำสั่งซื้อโดย
ร้านค้าที่ลดมูลค่าคำสั่งซื้อเดิม

ยอดขายทั้งหมด 

ยอดขายทั้งหมด = มูลค่ารวมของสินค้า-มูลค่าที่
ถูกยกเลิก+มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด

ต้นทุนทั้งหมด

รายการของต้นทุน (สินค้า, Add-on, ของขวัญฟรี) รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่ทำการขาย(*หมายเหตุ 1) ไม่รวมถึงค่าขนส่งและ
ต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำไรขั้นต้น 

กำไรขั้นต้น = ยอดขายทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด

อัตรากำไรขั้นต้น 

อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น/ยอดขายทั้งหมด*100 หรือ

([ ยอดขายทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด ] / ยอดขายทั้งหมด) * 100

โปรดทราบ: การเปลี่ยนของยอดทั้งหมดและสถานะสำหรับคำสั่งซื้อนั้นจะถูกเปลี่ยนหลังจากที่ถูกสร้าง (ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อถูกยกเลิก, การแยกคำสั่งซื้อ, หรือ การเปลี่ยนแปลงสินค้ารวมถึงในคำสั่งซื้อ และอื่นๆ) จะถูกบันทึกและถูกรวมไปในการคำนวณสำหรับวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

*หมายเหตุ 1: ต้นทุนจะรายงานเฉพาะ สินค้า, Add-on, และของขวัญฟรี  ที่ต้นทุนที่ได้บันทึกไว้สำหรับเวลาที่สินค้าถูกขาย เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง โปรดตั้งค่าต้นทุนสำหรับสินค้าใน หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE ก่อนเริ่มการขาย สำหรับรายละเอียดของคำแนะนำนี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ ต้นทุนของการขาย|สินค้า

 

C. ร้านค้าปลีก

หลังจากเข้าสู่หน้าร้านค้าปลีก ร้านค้าจะสามารถดูข้อมูล (*หมายเหตุ 2) และ ตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆสำหรับร้านค้าปลีกได้ดังต่อไปนี้

 • ตัวชี้วัดเชิงบวก: มูลค่ารวมของสินค้า, มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด, สั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว), ยอดขายทั้งหมด, กำไรขั้นต้น
 • ตัวชี้วัดเชิงลบ: มูลค่าที่ถูกยกเลิก, สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ), ต้นทุนทั้งหมด

*หมายเหตุ 2: เมตริกร้านค้าปลีกจะได้มาจากแหล่งข้อมูลของระบบขายหน้าร้าน SHOPLINE และ
ตู้คีออส

Shoplytics_updated.png

 

ความนิยามของเมตริก: ร้านค้าปลีก

เมตริก

คำอธิบาย

มูลค่ารวมของสินค้า

มูลค่าของสินค้าทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อโดยลูกค้าในช่วงเวลาที่ถูกเลือก รวมทั้งคำสั่งซื้อที่จ่ายแล้ว และยังไม่ได้จ่าย

มูลค่ารวมของสินค้านั้นประกอบไปด้วยทุกอย่างที่ทำให้เกิดการชำระเงินจากลูกค้า รวมไปถึงราคาปลีกของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่วนลดต่างๆ

มูลค่าที่ถูกยกเลิก

มูลค่ารวมทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกสำหรับช่วงเวลาที่ถูกเลือก คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกคือคำสั่งซื้อที่สถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว” ไม่ว่าจะโดยร้านค้าหรือผู้ซื้อสินค้าที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดทราบ: ถ้าคำสั่งซื้อนั้นถูกส่งคืนที่ตำแหน่งของร้านค้าปลีก มูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนจะถูกนับไปยังมูลค่าที่ถูกยกเลิกในวันนั้นๆที่สินค้าที่ถูกส่งคืน

มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ในร้านค้าปลีก อาจมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างจากยอดสั่งซื้อเดิม จำนวนเงินส่วนต่างจะแสดงในมูลค่าที่แก้ไขทั้งหมด

สั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว)

ยอดทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่เลือกของยอดค้างคำสั่งซื้อที่จะชำระเมื่อผู้ซื้อสินค้าทำธุรกรรมสำเร็จเมื่อรับสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าในร้านค้าปลีก

ยกตัวอย่าง ถ้าผู้ซื้อสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าวันที่ 10 ธันวาคม มูลค่า 1,000 บาท จ่ายค่ามัดจำแล้ว 400 บาท และจ่ายยอดเงินที่เหลือ 600 บาท เมื่อรับสินค้าในวันที่ 15 ธันวาคม ดังนั้นยอดเงินที่เหลือ 600 บาท จะแสดงขึ้นมาว่าสั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว)สำหรับวันที่ 15 ธันวาคม

สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ)

สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ) คือ ยอดเงินของยอดคงเหลือสำหรับรายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ลูกค้าร้านค้าปลีกยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับช่วงเวลาที่ถูกเลือก

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าสินค้านั้นในวันที่ 10 ธันวาคมที่มีมูลค่า 1,000 บาท และจ่าย 400 บาทเป็นค่ามัดจำ จำนวนยอดเงินที่เหลือคือ 600 บาท จะแสดงขึ้นเป็น สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ) ในวันที่ 10 ธันวาคม

โปรดทราบ: ถ้าสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าในตัวอย่างถูกยกเลิกในวันที่ 15 ธันวาคม ดังนั้นยอดสั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ)จำนวน 600 บาท จะถูกหักในวันที่ 15 ธันวาคม

มูลค่าคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนทั้งหมด

จำนวนเงินรวมของคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนสินค้า จำนวนเงินจะถูกหักออกหากคำสั่งซื้อส่งคืนถูกยกเลิก

ยอดขายทั้งหมด 

ยอดขายทั้งหมด = มูลค่ารวมของสินค้า - มูลค่าที่ถูกยกเลิก + สั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว) - สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ) - มูลค่าคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนทั้งหมด

ต้นทุนทั้งหมด

รายการของต้นทุน (สินค้า, Add-on, ของขวัญฟรี) รวมอยู่ในคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่ทำการขาย(*หมายเหตุ 1) ไม่รวมถึงค่าขนส่งและต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งซื้อที่จ่ายแค่บางส่วน มูลค่าต้นทุนนั้นจะถูกบันทึกเมื่อยอดทั้งหมดชำระแล้ว

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น = ยอดขายทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น / ยอดขายทั้งหมด * 100  หรือ  (ยอดขายทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด) / ยอดขายทั้งหมด * 100

*หมายเหตุ 3: ต้นทุนจะรายงานเฉพาะ สินค้า, Add-on, และของขวัญฟรี  ที่ต้นทุนที่ได้บันทึกไว้สำหรับเวลาที่สินค้าถูกขาย เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง โปรดตั้งต้นทุนสำหรับสินค้าใน หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE ก่อนเริ่มการขาย
สำหรับรายละเอียดของคำแนะนำนี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่
ต้นทุนการขาย | สินค้า

*โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงของยอดทั้งหมดและสถานะสำหรับคำสั่งซื้อนั้นจะถูกเปลี่ยนหลังจากที่ถูกสร้าง (ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อถูกยกเลิก, การแยกคำสั่งซื้อ, หรือ การเปลี่ยนให้กับสินค้ารวมถึงในคำสั่งซื้อ และอื่นๆ) จะถูกบันทึกและถูกรวมไปในการคำนวนสำหรับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 

3. การชำระเงิน

เมตริกการชำระเงิน จะถูกคำนวนจากยอดชำระทั้งหมดและสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อจะถูกรวมในการคำนวนสำหรับจำนวนเงินที่ชำระ และจำนวนเงินที่ส่งคืน ณ เวลาที่สถานะการชำระเงินนั้นเปลี่ยน

 • ถ้าการใช้ตัวเลือกการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการตัวกลาง สถานะการชำระเงินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าหากคุณใช้วิธีการชำระเงินแบบไม่ผ่านระบบการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการตัวกลาง คุณจะต้องทำการอัปเดตสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อบันทึกการชำระเงิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเดตสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ
โปรดดูเพิ่มเติมที่
วิธีการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ

 

การชำระเงินใน 3 เมตริก: จำนวนเงินที่ชำระ, จำนวนเงินที่ส่งคืน, และ จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด

 

เมตริก

คำอธิบาย

จำนวนเงินที่ชำระ 

มูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่สถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินแล้ว” สำหรับช่วงเวลาที่เลือก

จำนวนเงินที่ส่งคืน

มูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่สถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็น “คืนเงินเรียบร้อย” สำหรับช่วงเวลาที่เลือก (*หมายเหตุ 4) (*หมายเหตุ 5)

จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด

จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด = จำนวนเงินที่ชำระ - จำนวนเงินที่ส่งคืน

*หมายเหตุ 4: รายการสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ “กำลังคืนเงิน” หรือ “คืนเงินบางส่วนเรียบร้อย” คือยังไม่ถูกรวมยอดรวมของจำนวนคืนที่เงินเรียบร้อย

*หมายเหตุ 5: "คืนคำสั่งซื้อ" จะไม่รวมอยู่ในบันทึกการชำระเงินใดๆ การคืนเงินจากร้านค้าออนไลน์จะถูกติดตามในสถานะการชำระเงินเดิม

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการรับรู้การชำระเงินและจำนวนเงินคืน
โปรดดู
ยอดขาย: วิธีการชำระเงิน | Shoplytics

 

รวมทุกช่องทาง

ในหน้ารวมทุกช่องทาง ร้านค้าสามารถเปรียบเทียบการชำระเงินและแนวโน้มเงินคืนสำหรับช่องทางต่างๆ:

 • ข้อมูลที่แสดงทางด้านซ้ายมือเพื่อให้ร้านค้าดูความสำคัญของการคืนเงินและการชำระเงินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในช่องทางที่ต่างกัน
 • กราฟเส้นทางด้านขวามือแสดงแนวโน้มการชำระเงินและการคืนเงินจากช่องทางที่
  แตกต่างกัน และการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

Shoplytics_updated-2.png

 

ช่องทางออนไลน์ และร้านค้าปลีก

บนหน้าช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีก เฉพาะข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละช่องจะถูกแสดงดังนี้:

 • ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินคืนและการชำระเงินและการชำระเงินสุทธิจะถูกแสดงที่ด้านซ้ายมือ
 • กราฟเส้นทางด้านขวามือแสดงแนวโน้มการชำระเงินและการคืนเงินเฉพาะช่องทางนั้นๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

โดยทั่วไปแล้ว จำนวนเงินที่ชำระจะเยอะกว่าจำนวนเงินคืนสำหรับร้านค้าที่ส่วนใหญ่หวังจะรักษาการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ถ้าหากถูกค้นพบว่าจำนวนเงินคืนนั้นเยอะกว่าจำนวนเงินที่ได้รับชำระในช่วงเวลานั้น เราแนะนำว่าร้านค้าจะต้องตรวจสอบสาเหตุสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อกำหนดนโยบายการคืนเงินของร้านค้าให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Shoplytics_updated-3.png

 

อ่านเพิ่มเติม

ต้นทุนการขาย | สินค้า

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น