แคมเปญโปรโมชั่น | หน้าผู้ดูแลระบบ POS

ECSCPOS.png

TH_Modules_Promotion.png

*หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะผู้ค้าที่ใช้แผนบริการร้านค้าปลีก POS + โมดูลโปรโมชัน พร้อมกับแผนอีคอมเมิร์ซหรือโซเชียลคอมเมิร์ซ ฟีเจอร์นี้ยังไม่รองรับแคมเปญของขวัญฟรีหรือแคมเปญแอฟฟิลิเอท

สำหรับผู้ค้า O2O เร็วๆ นี้ SHOPLINE จะนำเสนอแคมเปญส่วนลดที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกได้ ผู้ค้าสามารถเพิ่มแคมเปญส่วนลดได้หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น ราคาแบบแพ็ครวม ราคาแบบกลุ่มแพ็ครวม และคูปอง

 

ในบทความนี้ คุณจะพบกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. เพิ่ม/แก้ไขแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าปลีก

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [โปรโมชั่นและของรางวัล] > [โปรโมชั่นและแคมเปญ] จากนั้นคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อสร้างโปรโมชั่นใหม่หรือคลิกปุ่ม แก้ไข
ถัดจากโปรโมชั่นที่มีอยู่เดิม

Promotions_campaign-1.png

ขั้นตอนที่ 2

ในส่วนข้อมูลทั่วไป ช่องทางที่มีอยู่เป็นช่องบังคับที่มีการเลือกร้านค้าออนไลน์เป็นค่าเริ่มต้นไว้ คลิก ร้านค้าปลีก เพื่อเชื่อมต่อแคมเปญกับร้านค้าออนไลน์

Promotions_campaign-2.png

*หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถนำเครื่องหมายออกจากช่อง “ร้านค้าปลีก” ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. คุณไม่ได้ใช้แผนบริการ POS
 2. เมื่อสร้างโปรโมชั่น ประเภทของสิทธิประโยชน์ คือ ของขวัญฟรี หรือวิธีการใช้งาน คือ สำหรับแคมเปญแอฟฟิลิเอทเท่านั้น

Promotions_campaign-3.pngPromotions_campaign-4.png

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหมวดหมู่ที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่น

ภายใต้การกำหนดเงื่อนไขการซื้อ หากคุณเลือก “หมวดหมู่ที่เลือกไว้มากกว่า...” ผลลัพธ์จะมีอยู่ 3 เงื่อนไข:

 1. เลือกร้านค้าออนไลน์สำหรับช่องทางที่มีอยู่: จะแสดงเฉพาะหมวดหมู่ของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น
 2. เลือกร้านค้าปลีกสำหรับช่องทางที่มีอยู่: จะแสดงเฉพาะหมวดหมู่ของร้านค้าปลีกเท่านั้น
 3. เลือกร้านค้าออนไลน์ + ร้านค้าปลีก: หมวดหมู่ของทั้งสองช่องทางจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ในเงื่อนไขของร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีก

 • หากผู้ค้าเลือกเฉพาะหมวดหมู่ของร้านค้าปลีก/ร้านค้าออนไลน์ ส่วนลดจะยังใช้ได้ตราบใดที่สินค้าที่เกี่ยวข้องนั้นมีอยู่ในร้านค้าทั้งสองแห่ง
 • เมื่อแก้ไขแคมเปญ หากคุณยกเลิกตัวเลือกช่องทางที่มีอยู่เดิมออก หมวดหมู่ของร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าปลีกจะถูกซ่อนและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

Promotions_campaign-5.png

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกการชำระเงินและตัวเลือกการจัดส่งสินค้าที่ใช้ได้

 • หากผู้ค้าเลือก “ร้านค้าปลีก” สำหรับช่องทางที่ใช้ ระบบจะนำวิธีการชำระเงินสำหรับ POS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้ตามค่าเริ่มต้น และการดำเนินการนี้จะไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

Promotions_campaign-6.png

 

ขั้นตอนที่ 5 ดูตัวอย่างแคมเปญ

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าโปรโมชั่นแล้ว คุณสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ในหน้าดูตัวอย่างได้:

 1. ช่องทางที่มีอยู่
 2. ในการกำหนดเงื่อนไขการซื้อ หาก “หมวดหมู่ที่เลือกไว้มากกว่า...” ถูกเลือก หมวดหมู่ที่ถูกเลือกจะแสดงหมวดหมู่ของร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกแยกกัน
 3. หากร้านค้าปลีกถูกเลือกสำหรับช่องทางที่มีอยู่นั้น ตัวเลือก “การชำระเงิน/การรับสินค้าจากร้านค้าปลีก” จะแสดงขึ้นใต้ตัวเลือกการชำระเงินและตัวเลือกการจัดส่งสินค้าที่ใช้ได้โดยแยกกัน

Promotions_campaign-7.png

 

ช่องทางที่มีอยู่ในรายการโปรโมชั่น

ที่รายการโปรโมชั่น คอลัมน์ช่องทางที่มีอยู่จะแสดง “ร้านค้าออนไลน์” และ/หรือ “ร้านค้าปลีก”
Promotions_campaign-8.png

คุณสามารถกรองบันทึกได้โดยการเลือกช่องทางที่มีอยู่ และจากนั้นเลือกร้านค้าออนไลน์/ร้านค้าปลีก หรือร้านค้าออนไลน์ + ร้านค้าปลีก

Promotions_campaign-9.png

 

บันทึกการใช้งาน

ในหน้านี้ คำสั่งซื้อของร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกทั้งหมดที่ใช้โปรโมชั่นจะแสดงที่นี่ คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

Promotions_campaign-10.png

คลิก ส่งออก เพื่อตรวจสอบช่องทางที่ใช้และแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ

7-1.png

 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าแคมเปญโปรโมชั่น กรุณาอ้างอิงได้ที่ชุดบทความเหล่านี้: 

1.[โปรโมชั่นและแคมเปญ]ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป

2.[ราคาแบบแพ็ครวม]ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

3.[ราคาแบบกลุ่มแพ็ครวม]ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป

หากคุณต้องการข้ามขั้นตอนแรก สามารถดูชุดบทความได้ที่นี่:

1.[โปรโมชั่นและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 2 - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

2.[โปรโมชั่นและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 3 - กำหนดสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์

3.[โปรโมชั่นและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 4 - ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินและตัวเลือกการจัดส่ง

 

2. รายละเอียดคำสั่งซื้อบน POS และส่งออกรายงาน

หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อบน POS

 • ที่ส่วนรายละเอียดสินค้าของหน้ารายละเอีดยคำสั่งซื้อบน POS ผู้ค้าสามารถค้นหาป้าย “แพ็ครวม/แพ็ครวมแบบกลุ่ม” และป้ายลดราคาร้านค้าได้
 • ยอดรวมจะแสดงป้ายส่วนลดและจำนวนเงินที่ใช้ทีละรายการ

11.png

 

ส่งออกบันทึกคำสั่งซื้อบน POS

ส่วนลดที่ถูกใช้โดยอัตโนมัติจะถูกรวมอยู่ในบันทึกคำสั่งซื้อบน POS

 • ชื่อของส่วนลดโปรโมชั่นทั้งหมด (ส่วนลดที่กำหนดเอง, ส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติ) สามารถถูกพบได้ที่คอลัมน์โปรโมชั่นในระดับคำสั่งซื้อและจะแยกด้วยเครื่องมือจุลภาค
 • จำนวนส่วนลดโปรโมชั่นทั้งหมด (ส่วนลดที่กำหนดเอง, ส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติ) สามารถถูกพบได้ที่คอลัมน์ส่วนลดในระดับคำสั่งซื้อ

12.png

 

อ่านเพิ่มเติม

 
 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น