หน้าแรก|Shoplytics

e-commerce_social_commerce.png

ที่ “หน้าแรก” คุณสามารถตรวจสอบเมตริกการดำเนินงานที่สำคัญได้ รวมถึง “ยอดขายทั้งหมด”, “จำนวนรายการสั่งซื้อทั้งหมด”, “จำนวนลูกค้าทั้งหมด” และอื่นๆ และคุณสามารถเข้าใจการทำงานและประสิทธิภาพของร้านค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกช่วงเวลาสำหรับวิเคราะห์และใช้ฟังก์ชันในการเปรียบเทียบได้

*เฉพาะกรณีที่คุณใช้ร้านค้าออนไลน์ของเราและ POS รายการทั้งสองนี้จะถูกแยกเป็น “ช่องทางออนไลน์” และ “ร้านค้าปลีก” 

 

1. มูลค่ารวมของสินค้า, ยอดขายและคำสั่งซื้อ

Shoplytics-Home-1.png

 

คุณสามารถคลิกที่ส่วนเมตริกเพื่อขยายการแสดงข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือกได้ คุณสามารถเลือก “รวมทุกช่องทาง”, “ช่องทางออนไลน์”, และ “ร้านค้าปลีก” เพื่อแสดงเส้นกราฟของช่องทางนั้นๆ ตามความต้องการของคุณได้

Shoplytics-Home-2.png

 

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

มูลค่ารวมของสินค้า

ยอดขายรวมจากคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้น (รวมถึงคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก)

ยอดสั่งซื้อรวม

จำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้น (รวมถึงคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก)

ยอดขายทั้งหมด

  • ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ = มูลค่ารวมของสินค้าออนไลน์ - มูลค่าที่ถูกยกเลิก + มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด
  • ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าปลีก = มูลค่ารวมของสินค้าของร้านค้าปลีก - มูลค่าที่ถูกยกเลิก + สั่งซื้อล่วงหน้า (ชำระเงินแล้ว) - สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ) - ยอดเงินคืนทั้งหมด
  • ยอดขายทั้งหมดของ O2O Omni Channel = ยอดทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ + ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าปลีก

จำนวนรายการสั่งซื้อทั้งหมด

จำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้น - คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก*

*หากมีการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อ (เช่น ยกเลิกคำสั่งซื้อ, แยกคำสั่งซื้อ, หรือการแก้ไขคำสั่งซื้อ) ส่วนต่างของยอดขายจะถูกนับในวันที่ดำเนินการ

 

2. มูลค่ารายการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย

ยิ่งคำสั่งซื้อถูกสร้างมากเท่าไร ก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนรายได้มากขึ้น SHOPLINE ขอนำเสนอมูลค่า
รายการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยใน Shoplytics เพื่อให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพการดำเนินการของแคมเปญโปรโมชั่น

Shoplytics-Home-3.png

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

มูลค่ารายการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย

ยอดขายทั้งหมด ÷ รายการสั่งซื้อทั้งหมด (ไม่รวมถึงคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก)

 

3. จำนวนผู้สั่งซื้อทั้งหมด

เมตริกชี้วัดนี้ช่วยให้คุณรับรู้ถึงจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาที่เลือก คุณสามารถคลิกที่ส่วนของเมตริกเพื่อแสดงข้อมูลของช่วงเวลาที่เลือกได้ คุณสามารถเลือก “รวมทุกช่องทาง”, “ช่องทางออนไลน์”, และ “ร้านค้าปลีก” เพื่อแสดงเส้นกราฟของช่องทางนั้นๆ ตามความต้องการของคุณได้Shoplytics-Home-4.png

 

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

จำนวนผู้สั่งซื้อทั้งหมด 

จำนวนรายการสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับลูกค้าในช่วงเวลาที่เลือก จำนวนผู้สั่งซื้อทั้งหมดอาจจะไม่เท่ากับผลรวมของผู้ซื้อในช่วงเวลาทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น หากช่วงเวลาคือ วันที่ 1-5 มกราคม และลูกค้า A ได้สร้างคำสั่งซื้อในวันที่ 1 มกราคม และ วันที่ 3 มกราคม โดยจะมีการนับจำนวนผู้ซื้อ +1 ในวันที่ 1 มกราคม และ วันที่ 3 มกราคม ตามลำดับ แต่จำนวนผู้สั่งซื้อทั้งหมดจะเป็น +1 เท่านั้น

 

4. อัตราการซื้อซ้ำของผู้สั่งซื้อเดิม

การรักษาผู้ซื้อซ้ำนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของร้านค้า ดังนั้นเราได้รวบรวมอัตราการซื้อซ้ำของผู้ซื้อไว้ที่หน้าภาพรวม เพื่อให้คุณเข้าถึงประสิทธิภาพของอัตราการซื้อซ้ำได้

Shoplytics-Home-5.png

 

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

อัตราการซื้อซ้ำของผู้สั่งซื้อเดิม 

จำนวนผู้สั่งซื้อเดิม* ÷ จำนวนผู้สั่งซื้อทั้งหมด

เช่น มีจำนวนผู้สั่งซื้อ 100 รายในช่วงเวลาที่เลือก มีลูกค้าจำนวน 30 รายเป็นลูกค้าใหม่ และ 70 รายเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ ดังนั้นอัตราการซื้อซ้ำของผู้สั่งซื้อเดิมจะเป็น 70%

*การซื้อซ้ำของผู้สั่งซื้อเดิม หมายถึงลูกค้าที่เคยทำการสั่งซื้อก่อนหน้านี้และทำการสั่งซื้อซ้ำอีกในช่วงเวลาที่เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การซื้อซ้ำของผู้สั่งซื้อเดิม” โปรดอ้างอิงที่ ลูกค้า: วิเคราะห์ผู้ซื้อ|Shoplytics

 

5. สมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

Screen_Shot_2023-03-01_at_10.31.12_AM.png

ตัวชี้วัด คำอธิบายตัวชี้วัด

สมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

จำนวนลูกค้าของร้านค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก*

*หมายเหตุ: ตัวเลขที่มีติดลบบ่งบอกว่าเกิดการลบสมาชิกในวันนั้น

 

[เร็วๆ นี้] "สมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา" รองรับการจำแนกข้อมูลของแต่ละช่องทาง

"สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามา" เป็นตัวบ่งชี้ที่รองรับข้อมูลจากหลากหลายช่องทางได้แก่ "ร้านค้าออนไลน์", "ร้านค้าปลีก" และ "อื่นๆ" คุณสามารถดูจำนวนสมาชิกใหม่ของร้านค้าของคุณได้จากหลากหลายช่องทางผ่านตัวบ่งชี้นี้ในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้คุณสะดวกขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละช่องทาง

Screenshot

*หมายเหตุ: 

  • มีเพียงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต "รวมทุกช่องทาง" จึงจะสามารถมองเห็นแท็บช่อง "อื่นๆ" ได้ 
  • ในหน้าแอดมินของ  SHOPLINE กรุณาไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและปลอดภัย] > [แก้ไข] > [สิทธิ์ในการเข้าถึง Shoplytics] เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ดูแล (แอดมิน) รายที่ท่านต้องการเพื่อจัดการ "ช่องทาง & ร้านค้า" สำหรับร้านค้าที่ใช้แผนอีคอมเมิร์ซ และร้านค้าปลีก POS หน้าเพจนี้จะแสดงทั้ง "ร้านค้าออนไลน์" และ "ร้านค้าปลีก" ดังที่แสดงด้านล่างนี้ ในขณะที่ร้านค้าที่ใช้เพียงแผนร้านค้าปลีก POS จะแสดงเพียง "ร้านค้าปลีก"
    Screenshot

 

6. จำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านค้า

 Shoplytics-Home-6.png

 

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

จำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านค้า

จำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านค้าทั้งหมด

* โปรดทราบ บันทึกการค้นหาของผู้ค้าจะถูกนับสำหรับการเข้าชมหน้าร้านค้าด้วย

 

7. สินค้าขายดีมากที่สุด 10 อันดับ

“หน้าแรก” จะแสดง 10 อันดับสินค้าขายดีมากที่สุด และคุณสามารถค้นหา 100 อันดับสินค้าขายดีมากที่สุดในรายงานสินค้า (มีรองรับในเวอร์ชั่น Standard และ Pro) คุณสามารถคลิกที่ รายงานฉบับเต็ม เพื่อเข้าสู่รายงาน 100 อันดับสินค้าได้ กรุณาอ้างอิงถึง สินค้า | Shoplytics

*หมายเหตุ: 10 อันดับสินค้าขายดีมากที่สุดรวมตั้งแต่สินค้าทั่วไป เซตสินค้า และ Add-on

Shoplytics-Home-7.png

 

ตัวชี้วัด

คำอธิบายตัวชี้วัด

10 อันดับสินค้าขายดีมากที่สุด

เมตริกจะจัดเรียงตามปริมาณการขายของแต่ละสินค้า

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น