Bước 3: Cài đặt phương thức vận chuyển

E-commerce_Social_commerce__1_.png

Trước khi khám phá những chức năng khác của SHOPLINE, hãy cùng hoàn tất các bước cài đặt cửa hàng cơ bản trước.

Trước khi thêm sản phẩm mới, chúng ta cần cài đặt phương thức vận chuyển. Các lựa chọn vận chuyển sẽ được liệt kê ở trang thanh toán cho khách hàng. Bạn có thể cài đặt tên, mức phí và những lưu ý đi kèm đối với mỗi lựa chọn vận chuyển.

 

Bước 1: Các lựa chọn vận chuyển

Nhấn “Cài đặt” > “Phương thức giao hàng”

Screen_Shot_2021-11-01_at_16.51.09.png 

Bước 2: Tạo phương thức giao hàng mới

Cửa hàng mới sẽ chưa có phương thức vận chuyển nào. Nhấn “Thêm” để cài đặt và lựa chọn phương thức vận chuyển.

mceclip1.png

Bước 3: Chọn loại vận chuyển

Nhập vào trang mới các trường dữ liệu liên quan

Các phương thức giao hàng có sẵn

  • Tùy chỉnh

Lưu ý : Nếu bạn sử dụng vận chuyển thông qua SHOPLINE hoặc không qua SHOPLINE chỉ chọn duy nhất trường "Tuỳ chỉnh" 

Tiếp đến bạn đặt tên cho đơn vị muốn cài đặt sử dụng Ví dụ như : Giao hàng tiết kiệm , VNPOST , .... (Ahamove hoặc Grab nếu bạn không sử dụng vận chuyển thông qua SHOPLINE ) 

Bạn có thể cài đặt phí vận chuyển tuỳ theo cân nặng của đơn hàng hoặc đặt mức phí cố định .

mceclip2.png

*Sau khi thực hiện các bước trên bạn có thể đọc các bài đọc thêm dưới đây để cài đặt tiếp các phần phí giao hàng tiếp theo . 

Đọc thêm

Tham khảo cụ thể cách cài đặt đơn hàng theo giá chung và theo trọng lượng

Cài đặt phí giao hàng theo giá chung

Cài đặt phí giao hàng theo trọng lượng hàng

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận