ยอดขาย: การชำระเงิน|Shoplytics

_____1____11.png

ผู้ค้าสามารถใช้แดชบอร์ดการชำระเงินใน Shoplytics เพื่อวิเคราะห์ว่าวิธีการชำระเงินใดที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าสูงสุดสำหรับ การชำระเงิน/ คืนเงิน ผู้ค้ายังสามารถดูและวิเคราะห์ยอดการชำระเงินและคืนเงิน, ค่าเฉลี่ย และจำนวนรายการสำหรับวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ค้ายังสามารถดูชาร์ตแบบกราฟเส้นที่แสดงประสิทธิภาพของวิธีการชำระเงินที่ร้านค้าได้เลือกใช้ และเมตริกหรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยข้อมูลจะถูกอัปเดตทุกๆ ชั่วโมง บทความนี้จะแนะนำสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 

1. วิธีการชำระเงิน

ยอดรวมที่แสดงในแดชบอร์ดการชำระเงินจะถูกคำนวณตามสถานะการชำระเงินและยอดของคำสั่งซื้อหรือรายการ หากสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นอัปเดต ยอดจะถูกนับในการคำนวณ [จำนวนเงิน] หรือ [ยอดการคืนเงิน] ในแดชบอร์ดการชำระเงินของ Shoplytics

 • หากคุณใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก สถานะการชำระเงินจะอัปเดตอัตโนมัติ
 • หากคุณไม่ได้ใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก คุณจะต้องอัปเดตสถานะการชำระเงินด้วยตนเองเพื่อให้มีการนำไปรวมคำนวณด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ กรุณาดู: วิธีการจัดการคำสั่งซื้อ

 

A. รวมทุกๆ ช่องทาง

ผู้ค้าสามารถไปที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [Shoplytics] > [ยอดขาย] > [วิธีการชำระเงิน] เพื่อดูข้อมูลแบบรวมทุกช่องทางได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าได้เห็นภาพรวมของการใช้งานวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไอคอนด้านหน้าของแต่ละการชำระเงินจะบอกว่าวิธีการชำระเงินดังกล่าวว่ามาจากร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าปลีก ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบระหว่างเมตริกและวิธีการชำระเงินที่ต่างกันได้

screenshot-Shoplytics_payment-1.png

 

B. ร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีก

ผู้ค้าสามารถสลับระหว่างแท็บ [ร้านค้าออนไลน์] หรือ [ร้านค้าปลีก] เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินในช่องทางการซื้อต่างๆ

screenshot-Shoplytics_payment-2.png
*หากคุณใช้ฟีเจอร์ Kiosk ยอดของจำนวนเงิน/ รายการ ทั้งหมดจาก Kiosk จะถูกจัดในวิธีการชำระเงินแบบ Kiosk ในแท็บ [ร้านค้าปลีก]

 

คำอธิบายเมตริก

เมตริก

คำอธิบาย

จำนวนเงิน

จำนวนเงินรวมต่อวิธีการชำระเงินในช่วงเวลาที่เลือก ตัวเลขแสดงในวงเล็บแสดงเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวิธีการชำระเงินต่อยอดเงินรวมจากวิธีต่างๆ ทั้งหมด

รายการชำระเงิน

จำนวนรายการที่ถูกสร้างต่อวิธีการชำระเงิน ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปอร์เซ็นต์ของรายการในแต่ละวิธีการชำระเงินต่อยอดรายการรวมจากวิธีต่างๆ ทั้งหมด

ยอดชำระเงินเฉลี่ย

ยอดที่มีการชำระเงินแล้ว ÷ รายการที่ชำระเงินแล้วในช่วงเวลาที่เลือก

ยอดการคืนเงิน

ยอดที่มีการคืนเงินแล้วของแต่ละวิธีการชำระเงินในช่วงเวลาที่เลือก

รายการที่มีการคืนเงิน

จำนวนรายการที่มีการคืนเงินต่อวิธีการชำระเงินในช่วงเวลาที่เลือก

ยอดการชำระเงินสุทธิ

ยอดที่ชำระเงินลบด้วยยอดที่มีการคืนเงินในช่วงเวลาที่เลือก

 

*หมายเหตุ

 • เมตริกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานะการชำระเงิน หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก ถูกแยก หรือมีการเพิ่มสินค้าหรือนำออก โดยที่สถานะการชำระเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมตริกวิธีการชำระเงินใน Shoplytics นี้จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อยกเว้นเดียวที่มีคือคำสั่งซื้อที่ถูกลบ ซึ่งจะทำให้ยอดถูกลบออกจากยอดทั้งหมดใน Shoplytics
 • ยอดที่ถูกบันทึกจะขึ้นอยู่กับสถานะการชำระเงินในปัจจุบันของคำสั่งซื้อ สำหรับร้านค้าปลีก ยอดหรือรายการจะถูกบันทึกในวันที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น เช่น หากลูกค้าทำการพรีออเดอร์ที่ร้านค้าปลีกเป็นจำนวนเงิน 800 บาท ในวันที่ 15 กรกฎาคมและชำระเงินสด 200 บาทในวันเดียวกัน ก่อนจะชำระส่วนที่เหลือจำนวน 600 บาทด้วยบัตรเครดิตในวันที่ 25 กรกฎาคม ระบบจะบันทึกเป็น:
  • 15 กรกฎาคม: เงินสด 200 บาท
  • 25 กรกฎาคม: บัตรเครดิต 600 บาท
 • คำสั่งซื้อที่ถูกคืนในร้านค้าออนไลน์จะไม่ถูกรวมในการคำนวณต่างๆ ในวิธีการชำระเงิน
 • [เร็วๆ นี้] เมื่อใช้ฟีเจอร์ "รวบคำสั่งซื้อ" โปรดทราบถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ชำระด้วยเงินสด:
  • หากต้องการคืนเงินคำสั่งซื้อที่ไม่ใช่เงินสด กรุณาไปที่ "คำสั่งซื้อที่รวมกัน" เพื่อดำเนินการ
  • หากมีการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่รวมกัน มันจะถูกจัดอยู่ภายใต้วิธีการชำระเงินแบบ "การชำระเงินคำสั่งซื้อที่รวมกัน" ไม่ใช่วิธีการชำระเงินของคำสั่งซื้อเดิมก่อนที่จะรวมกัน 

 

2. สถานะการชำระเงิน และวิธีการคำนวณ

A. ร้านค้าออนไลน์/ ร้านค้าปลีก

มีวิธีการคำนวณที่หลากหลายตามสถานะของการชำระเงินของแต่ละคำสั่งซื้อ

สถานะการชำระเงิน วิธีการคำนวณ
ยังไม่ได้ชำระ (รวมถึงการชำระเงินที่ไม่สำเร็จและหมดอายุ)

หากสถานะการชำระเงินยังคงเป็น “ไม่ได้ชำระ” เมื่อคำสั่งซื้อถูกสร้าง จะไม่ถูกรวมในผลรวมของยอดจำนวนเงิน/ จำนวนรายการที่ชำระเงินแล้ว  คำสั่งซื้อที่สถานะการชำระเงินได้เปลี่ยนจาก “ชำระเงินแล้ว” เป็น “ยังไม่ได้ชำระเงิน” ก็จะถูกหักออกจากผลรวมของยอดจำนวนเงิน/ จำนวนรายการที่ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

คำสั่งซื้อที่สถานะการชำระเงินเปลี่ยนจาก “ยังไม่ได้ชำระเงิน” หรือ “คืนเงินแล้ว” ไปเป็น “ชำระเงินแล้ว” จะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของยอดจำนวนเงิน/ จำนวนรายการที่ชำระเงินแล้ว

กำลังคืนเงิน

คำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็น “กำลังคืนเงิน” จะไม่ถูกนับ/ บันทึก

คืนเงินแล้ว

คำสั่งซื้อสำหรับสถานะการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงจาก “ชำระเงินแล้ว” ไปเป็น “คืนเงินแล้ว” จะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของยอดการคืนเงิน/ จำนวนรายการที่คืนเงินแล้ว

 

B. ร้านค้าปลีก

วิธีการคำนวณเงินขึ้นอยู่กับประเภทของคำสั่งซื้อและสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ

ประเภทของคำสั่งซื้อ

สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ

ปกติ

พรีออเดอร์

เมื่อคำสั่งซื้อถูกสร้างจะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของจำนวนเงิน/ จำนวนรายการ (สถานะการชำระเงิน: “ชำระแล้ว” หรือ “ชำระบางส่วน”)

เมื่อคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของจำนวนเงิน/ จำนวนรายการ (สถานะการชำระเงิน: “ชำระแล้ว”)

เมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก จะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของยอดการคืนเงิน/ รายการการคืนเงิน (สถานะการชำระเงิน: คืนเงินแล้ว)

คืนสินค้า

เมื่อคำสั่งซื้อถูกสร้างแล้ว จะถูกเพิ่มไปยังผลรวมของยอดการคืนเงิน/ จำนวนรายการการคืนเงิน (สถานะการชำระเงิน: “ชำระแล้ว”)

เมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก จะถูกหักจากยอดการคืนเงิน/ รายการการคืนเงิน (สถานะการชำระเงิน: คืนเงินแล้ว)

การเปลี่ยนสินค้า

เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จ หากยอดการชำระเงินเป็นบวก จะถูกนับเป็นคำสั่งซื้อปกติ หากยอดการชำระเงินเป็นลบ จะถูกนับเป็นคำสั่งซื้อที่ถูกคืน

*หากคำสั่งซื้อถูกชำระโดยใช้วิธีการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ยอดการชำระเงินจะถูกแยกไปตามวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี

 

3. กราฟเส้นแสดงการชำระเงิน

เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพความแตกต่างของแต่ละวิธีการชำระเงินในแต่ละช่วงเวลา ผู้ค้าสามารถดูกราฟเส้นของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งกรองโดยวิธีการชำระเงินและเมตริกได้

 

A. การเลือกวิธีการชำระเงิน

ใช้เมนู [วิธีการที่เลือก] ที่มุมด้านซ้ายมือของแดชบอร์ด ผู้ค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินเพื่อดูกราฟเส้นและวิเคราะห์ คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินได้สูงสุด 4 วิธีในครั้งเดียว

 

B. เลือกเมตริก

“จำนวนเงิน” จะถูกแสดงผลเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกเมตริกอื่นๆ จากเมนูและให้มีการแสดงผลบนกราฟ เช่น “รายการที่ชำระเงินแล้ว”, “ยอดชำระเงินเฉลี่ย”, “ยอดการคืนเงิน” และ “ยอดการชำระเงินสุทธิ”

screenshot-Shoplytics_payment-3.png

 

ส่งออกรายงาน

คลิกปุ่มดาวน์โหลดทางด้านขวามือของกราฟเส้น จากนั้นระบบจะส่งออกรายงานตามวิธีการชำระเงินและเมตริกที่เลือก

screenshot-Shoplytics_payment_update-1.png

 

4. คำถามที่พบบ่อย

1. (ร้านค้าออนไลน์) ทำไมยอดการชำระเงินรวมไม่เท่ากับยอดการขายรวมในร้านของฉัน?

ยอดการขายรวมแสดงถึงว่าคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ได้แสดงว่าการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
ดังกล่าวกำลังดำเนินการหรือเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากวิธีการชำระเงินบางประเภทต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน หรือผู้ค้าต้องเปลี่ยนสถานะการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าระหว่างการบันทึกคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว” ในยอดการขายรวมและสถานะการชำระเงิน ซึ่งแนะนำให้ผู้ค้าตรวจสอบตัวเลขในทั้งสองฝั่งเพื่อความถูกต้อง

 

2. (ร้านค้าออนไลน์) คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะส่งผลต่อยอดการชำระเงินรวม? การคืนเงินจะถูกบันทึกอย่างไร?

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่ส่งผลต่อยอดชำระเงินรวม หากคำสั่งซื้อที่สถานะการชำระเงินเป็น “ชำระแล้ว” ถูกยกเลิก ยอดการชำระเงินในตอนแรกจะยังคงถูกรวมในการคำนวณในยอดรวมการชำระเงินรวม

หากคุณดำเนินการคืนเงินในช่วงที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาเปลี่ยนสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อเป็น “คืนเงินแล้ว” เพื่อให้มีการบันทึกผลรวมยอดที่ชำระแล้ว/ รายการที่ชำระแล้ว ในช่วงที่สถานะได้ถูกเปลี่ยน (การบันทึกคำสั่งซื้อเป็นคืนเงินแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแยก
คำสั่งซื้อและเปลี่ยนสถานะของแต่ละคำสั่งซื้อ)

*คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกแล้วจะถูกบันทึกแตกต่างจากสำหรับร้านค้าปลีก กรุณาอ้างอิงในส่วนที่ 2. สถานะการชำระเงิน & วิธีการคำนวณ B. ร้านค้าปลีก เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

 

3. (ร้านค้าออนไลน์) คำสั่งซื้อที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกในผลรวมของการชำระเงินผ่านวิธีต่างๆ หรือไม่? จะสามารถดำเนินการใหม่อย่างไร?

หากสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคำสั่งซื้อถูกแก้ไข ยอดผลรวมการชำระเงินและรายการที่ชำระเงินแล้วจะยังคงเหมือนเดิม

หากยอดคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อแก้ไขคำสั่งซื้อ ผู้ค้าจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับชำระเงิน/ คืนเงินใหม่  ในการดำเนินการดังกล่าว สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อควรถูกเปลี่ยนเป็น “ยังไม่ได้ชำระ” หรือ “คืนเงินแล้ว” ก่อนทำการแก้ไข จากนั้นจึงเปลี่ยนสถานะการชำระเงินกลับเป็น “ชำระแล้ว” เมื่อ
คำสั่งซื้อถูกแก้ไขและได้รับเงินที่ชำระแล้ว
เพื่อให้ถูกบันทึกในผลรวมของเงินที่ชำระผ่านช่องทางต่างๆ

 

4. (ร้านค้าออนไลน์) คำสั่งซื้อที่ถูกแยกจะส่งผลต่อผลรวมเงินที่ชำระผ่านช่องต่างๆหรือไม่? จะสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกแยกอย่างไร?

หากสถานะการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเป็น “ชำระแล้ว” และมีการแยกคำสั่งซื้อหลังจากนั้น จะไม่กระทบผลรวมเงินที่ชำระผ่านช่องต่างๆ เนื่องจากสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อหลักไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามคุณสามารถแก้ไขสถานะการชำระเงินของทั้งคำสั่งซื้อหลักและรองหากต้องการให้มีการบันทึกแยกจากกันในผลรวมเงินที่ชำระผ่านช่องต่างๆ

ตัวอย่างเช่น​: หากสถานะการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลัก 500 บาท คือ “ชำระเงินแล้ว” จากนั้นมีการแยกคำสั่งซื้อเป็น คำสั่งซื้อหลัก 300 บาทและคำสั่งซื้อรอง 200 บาท การเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อหลัก 300 บาท เป็น “ชำระเงินแล้ว” และคำสั่งซื้อรองเป็น “คืนเงินแล้ว” จะถูกบันทึกเป็น “300 บาท (ชำระแล้ว)” และ “200 บาท (คืนเงินแล้ว)” ในผลรวมเงินที่ชำระผ่านช่องต่างๆ

 

5. (ร้านค้าปลีก) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกอย่างไรในผลรวมเงินที่ชำระผ่านช่องต่างๆ

ไม่ว่าจะชำระเงินผ่านวิธีใด ความเปลี่ยนแปลงจะถูกนับ/ หัก แบบเงินสดในจำนวนเงินที่จ่าย การเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อผลรวมของรายการที่ชำระเงินแล้ว  

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น