เชื่อมต่อ Facebook โพสต์เข้ากับศูนย์ข้อความ

e-commerce_social_commerce.png

SHOPLINE รองรับการเชื่อมต่อการโพสต์บนเพจ Facebook ที่สร้างขึ้นก่อนที่ผู้ค้าเชื่อมต่อเพจของพวกเขาไปยังหน้าผู้ดูแลระบบ ด้วยฟีเจอร์นี้ ผู้ค้าสามารถดูและจัดการโพสต์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

1. แนะนำฟีเจอร์

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังหน้าเพจ Facebook ใหม่ หรือเชื่อมต่ออีกครั้งไปยังหน้าเพจที่ถูกเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ ระบบจะเชื่อมต่อโพสต์ Facebook ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติไปยังศูนย์ข้อความ

 

i. ความเร็วในการเชื่อมต่อ

  • โพสต์จากเพจ Facebook จะปรากฏในศูนย์ข้อความโดยประมาณ 15 นาที หลังจากที่เพจถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE
  • ระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเที่ยง-บ่ายสองของทุกๆวัน) 100 โพสต์ล่าสุดของแต่ละเพจ Facebook และ 500 ความคิดเห็น/ข้อความตอบกลับ จะถูกเชื่อมต่อก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือของโพสต์และความคิดเห็นจะถูกเชื่อมต่อในช่วงที่ไม่ใช้ช่วงเวลาเร่งด่วน

*หมายเหตุ: หากผู้ค้าเชื่อมต่อเพจ Facebook หลายเพจที่มีข้อมูลจำนวนมาก การเชื่อมต่อข้อความอาจใช้เวลามากขึ้น

 

ii. ช่วงวันที่ของการเชื่อมต่อโพสต์

ปัจจุบันศูนย์ข้อความรองรับการเชื่อมต่อ Facebook Messenger โพสต์ภายในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณเชื่อมต่อ Facebook เพจ ไปยังหน้าผู้ดูแลระบบในวันที่ 1 มีนาคม 2022 ศูนย์ข้อความจะแสดงโพสต์จากวันที่ 1 กันยายน 2021 ถึง 1 มีนาคม 2022

 

iii. การเรียงลำดับของโพสต์

โพสต์ก่อนหน้าที่ทำการเชื่อมต่อไปยังศูนย์ข้อความนั้นจะถูกจัดเรียงในรูปแบบเดียวกันกับ Facebook โพสต์ที่อัปโหลดไว้ล่าสุดใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันจะถูกแสดงที่ด้านบนสุดของรายการและเรียงตามลำดับของเวลา

 

iv. หมายเหตุ

  • ในปัจจุบัน จะไม่มีการแจ้งเตือนระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อหรือเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
  • ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อ หากมีการขัดจังหวะที่ทำให้การดำเนินการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่สำเร็จ ระบบจะเริ่มต้นการเชื่อมต่อใหม่ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 3 ครั้ง และการเชื่อมต่อจะหยุดทันทีหลังจากพยายามเชื่อมต่อจนถึงจำนวนสูงสุด และผู้ค้าจะต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่จากการเชื่อมต่อ Facebook เพจ ไปยังหน้าผู้ดูแลระบบอีกครั้ง_Coming_Soon__Synchronize_Facebook_Posts_to_Message_Center.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น