แนะนำตัวกรองกลุ่มเป้าหมายในศูนย์ Broadcast

reengagement.png

ในศูนย์ Broadcast  ผู้ค้าสามารถใช้เงื่อนไขตัวกรองที่แตกต่างกันเพื่อจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าให้มีส่วนร่วม คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Broadcast 

ศูนย์ Broadcast รองรับการส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความนี้

บทความนี้ประกอบด้วย:

 

1. เงื่อนไขการกรองที่ใช้กับข้อความทั้งหมด

เมื่อเพิ่มข้อความในศูนย์ Broadcast ให้คลิกแท็บตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย แล้วคลิกเมนูเพิ่มตัวกรอง เพื่อเพิ่มเงื่อนไขการกรองหลายรายการ

1.png

 


1. มีการตั้งรหัสผ่าน

ลูกค้าที่ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (ระบุด้วยเครื่องหมายถูกภายใต้ "การตั้งค่ารหัสผ่าน" ในรายละเอียดลูกค้า) จะถูกคัดกรองภายใต้เงื่อนไขตัวกรอง "ตั้งค่ารหัสผ่าน"

2.png

 


2. เวลาที่สร้าง

คุณสามารถกรองลูกค้าตามเวลาที่พวกเขาสร้างประวัติในร้านค้า

คุณสามารถเลือกช่วงเวลา:

 • ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 • ในเดือนที่ผ่านมา
 • ในปีที่ผ่านมา
 • ในหรือก่อน/หลัง (วันที่ระบุ)
 • เวลากำหนดเอง

3.png

3. เวลาที่ลงทะเบียน

คุณสามารถกรองลูกค้าตามเวลาที่พวกเขาลงทะเบียนเป็นสมาชิก

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาได้: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด ในหรือหลัง/ก่อนวันที่ หรือเวลาที่กำหนดเอง

4.png

 

4. วันหมดอายุสมาชิก

หากคุณกำหนดวันหมดอายุสมาชิก คุณสามารถกรองลูกค้าตามวันหมดอายุสมาชิกได้

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาได้: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด ในหรือหลัง/ก่อนวันที่ หรือเวลาที่กำหนดเอง

18.png

 

5. คะแนนสมาชิกคงเหลือ

โปรดเลือกช่วงคะแนน:

 • เท่ากับ
 • มากกว่า
 • น้อยกว่า
 • เท่ากับหรือมากกว่า
 • เท่ากับหรือน้อยกว่า

จากนั้นป้อนค่าคะแนน

5.png

6. ยอดใช้จ่ายทั้งหมด

เลือกค่า:

 • เท่ากับ
 • เท่ากับหรือมากกว่า
 • เท่ากับหรือน้อยกว่า

จากนั้นป้อนจำนวนเงิน

คุณสามารถเลือกช่วงเวลา: ไม่จำกัดช่วงเวลา ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด หรือเวลาที่กำหนดเอง (ช่วงสูงสุด: 1 ปี)

*หมายเหตุ: ยอดสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่ถูกนับ

6.png

คุณสามารถดูยอดใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าได้ในรายละเอียดลูกค้า

7.png

7. ยอดคำสั่งซื้อ

เลือกช่วงค่า: เท่ากับ/เท่ากับหรือมากกว่า/เท่ากับหรือน้อยกว่า จากนั้นป้อนจำนวนคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเลือกช่วงเวลา: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด หรือเวลาที่กำหนดเอง (ช่วงสูงสุด: 1 ปี)

*หมายเหตุ: ยอดสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไปจะไม่ถูกนับ

8.png

 

คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้ใน "มีการสั่งซื้อสินค้า" ในหน้ารายละเอียดลูกค้า

9.png

 


8. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ

เลือกช่วงค่า: เท่ากับ/เท่ากับหรือมากกว่า/เท่ากับหรือน้อยกว่า จากนั้นป้อนจำนวนคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเลือกช่วงเวลา: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด หรือเวลาที่กำหนดเอง (ช่วงสูงสุด: 1 ปี)

*หมายเหตุ: ยอดสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไปจะไม่ถูกนับ

10.png

 


9. สินค้าที่ซื้อ


A. เลือกจากสินค้า

เลือก ระบุสินค้า และป้อนชื่อสินค้าหรือ SKU ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อเลือกสินค้า คุณสามารถเลือกช่วงเวลา: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด หรือเวลาที่กำหนดเอง (ช่วงสูงสุด: 1 ปี)

ระบบจะสามารถกรองลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

11.png

B. เลือกจากหมวดหมู่สินค้า

เลือก ระบุหมวดหมู่สินค้าและทำเครื่องหมายในช่องสำหรับหมวดหมู่นั้น คุณสามารถเลือกช่วงเวลา: ในสัปดาห์/เดือน/ปีล่าสุด หรือเวลาที่กำหนดเอง (ช่วงสูงสุด: 1 ปี)

ระบบจะสามารถกรองลูกค้าที่ซื้อสินค้าในหมวดหมู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

12.png

*หมายเหตุ: 

 • ไม่นับจำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
 • ปัจจุบันสามารถเลือกสินค้า/หมวดหมู่ได้สูงสุด 20 รายการในคราวเดียว จำนวนสินค้าที่เลือกจะปรากฏที่ด้านล่างของเมนูตัวกรอง

  13.png

 

10. มีสินค้าอยู่ในรายการโปรด

เช่นเดียวกับเกณฑ์การกรองสำหรับ "สินค้าที่ซื้อ" คุณสามารถเลือกสินเฉพาะค้าตามสินค้าและหมวดหมู่ และเลือกช่วงวันที่

ระบบสามารถกรองลูกค้าที่เพิ่มสินค้าในรายการสิ่งโปรดภายในระยะเวลาที่กำหนด

14.png

 

11. มีสินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง

เช่นเดียวกับเกณฑ์การกรองสำหรับ "สินค้าที่ซื้อ" คุณสามารถเลือกสินค้าเฉพาะตามสินค้าและหมวดหมู่ และเลือกช่วงวันที่

ระบบสามารถกรองลูกค้าที่ละทิ้งสินค้าในตะกร้าสินค้าของตนภายในระยะเวลาที่กำหนด

15.png

นอกจากการเลือกจากสินค้าและหมวดหมู่เฉพาะแล้ว คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อกรองลูกค้าที่ทิ้งสินค้าใดก็ได้ไว้ในตะกร้าสินค้าภายในช่วงเวลานั้น

19.png

2. เงื่อนไขการกรองที่ใช้กับข้อความอีเมล

 • สถานะการยืนยันอีเมล

ลูกค้าที่ยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว (ระบุด้วยช่องสีเขียวในรายละเอียดของลูกค้า) จะถูกคัดกรองภายใต้เงื่อนไขตัวกรอง "สถานะการยืนยันอีเมล"

16.png

3. เงื่อนไขการกรองที่ใช้กับข้อความ SMS

 • สถานะการยืนยันเบอร์โทรศัพท์

ลูกค้าที่ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้ว (ระบุด้วยช่องสีเขียวในรายละเอียดของลูกค้า) จะถูกคัดกรองภายใต้เงื่อนไขตัวกรอง "สถานะการยืนยันเบอร์โทรศัพท์"

17.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น