ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิก | แอป POS

POS.png

CRM-membership.png

*โปรดทราบ: คุณจะต้องมีโมดูลระบบบริหารลูกค้า (CRM) - สมาชิก เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้บนแอป POS หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับการซื้อโมดูลนี้ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

ฟีเจอร์ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกของ SHOPLINE นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานร้านค้าปลีก POS สามารถใช้ราคาส่วนลดต่างๆ กับสมาชิกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเสนอส่วนลดตามระดับของสมาชิกในขั้นตอนการเช็คเอ้าท์โดยใช้แอป POS ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกสำหรับสินค้านั้นสามารถดูได้ที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ และสามารถตั้งค่าราคาส่วนลดต่างๆเหล่านี้ได้ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

บทความนี้เราจะอธิบายในหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. วิธีเปิดการใช้งานฟีเจอร์ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิก

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าสินค้า] จากนั้นคลิกแท็บ POS เลื่อนปุ่ม “ราคาสมาชิกและราคาระดับสมาชิกที่แสดงบนหน้าเกี่ยวกับสินค้าในแอป POS ” เป็น “เปิด” เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกอัปเดต

POS_member_price_member_tier_price-1.png

 

ตรวจสอบการตั้งค่าการอนุญาตเข้าใช้ฟีเจอร์

เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้า ดังนั้นการเปิดสิทธิ์เพื่ออนุญาตใช้งานฟีเจอร์นี้สามารถทำได้โดยเจ้าของร้านค้าเท่านั้น หากคุณต้องการเปิดสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้พนักงานใช้ฟีเจอร์นี้ ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] เลือกพนักงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่อง “การตั้งค่าสำหรับสินค้า POS” นั้นถูกทำเครื่องหมายเลือกอยู่

*โปรดทราบ: พนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มที่แล้วนั้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดสิทธิ์เพิ่มเพื่อเข้าใช้งานฟีเจอร์นี้

POS_member_price_member_tier_price-2.png

 

2. มุมมองจากแอป POS

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์บนหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE แล้ว จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนปรากฏขึ้นที่แอป POS (ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง) คุณจะต้องรีเซ็ตข้อมูลสินค้าเพื่อที่จะใช้ราคาสมาชิกและราคาตามระดับสมาชิก ซึ่งสามารถทำได้บนแอป POS โดยไปที่ ตั้งค่า > Database และกดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ถัดจาก “ข้อมูลสินค้า”

เราขอแนะนำให้คุณจัดเวลาที่ไม่ได้มีการใช้งานแอป POS เพื่อกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้


important.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกจะปรากฏขึ้นที่หน้ารายละเอียดสินค้าในขั้นตอนหน้า “เช็คเอ้าท์” และ “บาร์โค้ด” ซึ่งมีสองวิธีสำหรับการดูหน้ารายละเอียดสินค้า:

  1. กดค้างที่สินค้าบนหน้าเช็คเอ้าท์/หน้ารายการสินค้า
  2. กดค้างที่สินค้าบนหน้าบาร์โค้ด

POS_member_price_member_tier_price-3.png

หมายเหตุ: หากราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกยังไม่ได้ถูกกำหนดลงสินค้าที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE หรือราคายังถูกกำหนดไว้ที่ “0” ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกสำหรับสินค้านั้นจะแสดงเป็น “-”

POS_member_price_member_tier_price-4.png

 

3. วิธีการใช้ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกที่หน้า
เช็คเอ้าท์

ใช้ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิก

เมื่อเช็คเอ้าท์ หากลูกค้าเป็นสมาชิกของร้านค้า ราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกจะคำนวณตามโปรไฟล์สมาชิกของลูกค้า

  • หลังจากใช้งานราคาสมาชิก/ราคาตามระดับสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาใหม่นี้จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของราคาเดิมที่ถูกขีดฆ่าออก
  • ส่วนลดที่กำหนดเองและโปรโมชันอื่นๆ จะคำนวณตามราคาสมาชิก/ราคาระดับสมาชิก

POS_member_price_member_tier_price-5.png

หมายเหตุ: หากคุณเลือกราคาแบบกำหนดราคาเองสำหรับสินค้านั้น ฟีเจอร์ราคาสมาชิก/ราคาระดับสมาชิกจะไม่สามารถใช้งานกับสินค้านั้น

 

บันทึกธุรกรรมคำสั่งซื้อ

หากราคาสมาชิก/ราคาระดับสมาชิกถูกใช้งาน จะปรากฏขึ้นที่บันทึกธุรกรรมคำสั่งซื้อบนแอป POS

POS_member_price_member_tier_price-6.png

 

4. หมายเหตุ

  • ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้งานขณะออฟไลน์ได้
  • หาก POS APP นั้นถูกตัดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิดขณะดำเนินการธุรกรรมอยู่ ราคาที่ใช้จะเป็นราคา ณ เวลาที่มีการตัดการเชื่อมต่อ (เช่น หากราคาสมาชิก/ราคาระดับสมาชิกถูกนำไปใช้สำเร็จแล้ว ระบบจะใช้ราคานี้)

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น