แดชบอร์ดใหม่ล่าสุด

mceclip7.png

เมื่อเข้าสู่ระบบหน้าแอดมิน หน้าแดชบอร์ดสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของร้านค้า ซึ่งตอนนี้เราขอนำเสนออินเตอร์เฟซแดชบอร์ดใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้คุณจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เราได้พัฒนาหน้าแสดงผลของตัวชี้วัดหลักในหน้าแดชบอร์ดใหม่นี้ ซึ่งรวมตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์, ยอดขายรวมจากคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้น (GMV), จำนวนคำสั่งซื้อ และอื่นๆ คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขระหว่างช่วงเวลาได้ และสามารถตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการปรับปรุงใหม่นี้ และคอยติดตามการอัปเดตอื่นๆ ที่มากขึ้น!

 

1. ข้อความและคำสั่งซื้อที่รอการดำเนินการ

เพื่อช่วยให้ร้านค้าได้ติดตามและตรวจสอบข้อความและคำสั่งซื้อที่รอการดำเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น เราได้ระบุจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด, จำนวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดและคำสั่งซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดบนหน้าแดชบอร์ดนี้TH_dashboard-1.png

รายการ คำอธิบาย
ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด จำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดในหน้าแอดมิน คลิกเพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความและตรวจสอบข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน (หมายเหตุ 1)
ยอดคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อที่มีสถานะจัดส่งเป็น “ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (หมายเหตุ 2)
ยอดคำสั่งซื้อที่ค้างชำระทั้งหมด จำนวนของคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็น “ยังไม่ได้ชำระ” คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ค้างชำระ (หมายเหตุ 2)

หมายเหตุ 1: จำนวน "ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด" รวมถึงกล่องข้อความและข้อความในโพสต์แต่ไม่รวมข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Message)

หมายเหตุ 2: “ยอดคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด” และ “ยอดคำสั่งซื้อที่ค้างชำระทั้งหมด” จะไม่รวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือถูกลบคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณเข้าสู่หน้าเพจคำสั่งซื้อแล้ว คุณจะเห็นตัวกรองคำสั่งซื้อคือ สถานะการจัดส่ง "ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" และ สถานะการชำระเงิน "ยังไม่ได้ชำระ" ที่สามารถใช้ร่วมกับตัวกรองระยะเวลาที่กำหนดหรือเงื่อนไขสถานะอื่นๆได้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งซื้อที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

2. การดำเนินงานรายวันของร้านค้า: แนะนำเมตริก

ยอดขายล่าสุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มีช่วงเวลาที่ขายดี หรือช่วงเวลาที่ขายได้จำนวนมากในร้านค้าของฉันหรือไม่? โปรโมชันใหม่กระตุ้นยอดการเข้าชมเว็บไซต์ของฉันหรือไม่?

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลและเส้นกราฟของจำนวนคำสั่งซื้อ, ยอดขาย, และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บนร้านค้าออนไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้าคุณได้

TH_dashboard-2.png

 

รายการ คำอธิบาย
GMV มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
ยอดขายทั้งหมด มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อซึ่งไม่รวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกในช่วงเวลาที่เลือก*
จำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งไม่รวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกในช่วงเวลาที่เลือก*
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
จำนวนสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จำนวนของสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาในช่วงเวลาที่เลือก

*หากมีการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อ (เช่น ยกเลิกคำสั่งซื้อ, แยกคำสั่งซื้อ, หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ) ความแตกต่างของยอดรวมคำสั่งซื้อจะถูกนับลงในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

แดชบอร์ดจะอัปเดตข้อมูลเมื่อคุณรีเฟรช หากคุณกำลังใช้งาน POS ของเราที่รวมข้อมูลทุกช่องทาง (ข้อมูลทั้งหมดจากช่องทางออนไลน์ +ร้านค้าปลีก) ไม่รวม “จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์” ซึ่งจะนับเฉพาะร้านค้าออนไลน์เท่านั้น

 

 

3. การดำเนินงานรายวันของร้านค้า: แนะนำอินเตอร์เฟซ

TH_dashboard-3.png

 

1. เลือกช่วงเวลา

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการเพื่อตรวจสอบข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าได้ง่ายขึ้น ตัวเลขช่วงเวลาปัจจุบันจะแสดงเป็นเส้นสีเข้มและตัวเลขของช่วงเวลาก่อนหน้าจะแสดงในเส้นสีอ่อน ช่วงเวลาที่สามารถเลือกใช้ได้:

ช่วงเวลา คำอธิบายช่วงเวลา เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
วันนี้ ข้อมูลรายชั่วโมง ตั้งแต่ 00:00 ถึง ชั่วโมงล่าสุด เมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ ข้อมูลรายชั่วโมงของเมื่อวานนี้ (24 ชั่วโมง) วันก่อนเมื่อวานนี้
7 วันล่าสุด ข้อมูลรายวันของ 7 วันที่แล้ว 7 วันก่อนหน้า (เปรียบเทียบกับอาทิตย์ก่อนหน้า)
30 วันล่าสุด ข้อมูลรายวันของ 30 วันที่แล้ว 30 วันก่อนหน้า (เปรียบเทียบ 30 วันที่ผ่านมา)

ระบบจะคำนวณอัตราการเติบโตระหว่าง 2 ช่วงเวลาโดยอัตโนมัติ

การคำนวณ:

(ช่วงเวลาที่เลือก - ช่วงเวลาที่เปรียบเทียบ) ÷  ช่วงเวลาที่เปรียบเทียบ

 

หากคุณเลือกช่วงเวลาคือ “7 วันล่าสุด” ยกตัวอย่างจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ “7 วันล่าสุด” ของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ 7,000 และ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ “7 วันก่อนหน้า” คือ 6,500 ดังนั้นอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ 7.7%

หากคุณเลือกช่วงเวลาคือ “วันนี้” เพื่อตรวจสอบ GMV วันนี้เวลา 4:30 pm GMV ของ
”วันนี้จนกระทั่งเวลา 4:00 pm” คือ 3,000 บาท และ GMV ของ “เมื่อวานนี้ที่เวลา 4:00 pm”  คือ 2,080 บาท ดังนั้นอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ 4.4%

 

2. ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล คุณสามารถคลิกที่ “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อไปยัง Shoplytics หรือไปที่ “รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล” จากเมนูด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ Shoplytics

 

3. เปลี่ยนแท็บ

คุณสามารถคลิกที่แท็บ “GMV”, “ยอดขายทั้งหมด”, “จำนวนคำสั่งซื้อ” และ “จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อเปลี่ยนดูข้อมูลที่คุณต้องการ

 

4. ไปที่หน้า “คำสั่งซื้อ”

คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจาก “จำนวนคำสั่งซื้อ/จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด” เพื่อไปยังหน้า “คำสั่งซื้อ” และไปยังคำสั่งซื้อสำหรับช่วงเวลาที่เลือกไว้

 

 

4. สินค้ายอดนิยมของวันนี้

หากคุณสนใจผลตอบรับของมีเดียโปรโมชันที่แสดงสำหรับสินค้าบางรายการ พลาดไม่ได้เลยกับสินค้ายอดนิยมบนแดชบอร์ดนี้ สินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรกจะถูกจัดเรียงตามจำนวนคำสั่งซื้อหรือจำนวนการเข้าชมหน้าสินค้าสำหรับในวันนั้น

เพื่อรู้ข้อมูลเชิงลึกประสิทธิภาพสินค้า คุณสามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลระยะสั้นหรือระยะยาวจาก สินค้า | ShoplyticsTH_dashboard-4.png

รายการ เข้าชม
ชื่อสินค้า คลิกเพื่อไปยังหน้าแก้ไขสินค้า
ขายแล้ว คลิกเพื่อจัดอันดับสินค้าที่มีการขายแล้วมากที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก
เข้าชม คลิกเพื่อจัดอันดับสินค้าที่มียอดเข้าชมมากที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น