แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน

e-commerce_social_commerce.png

faq_bar__________1____6.png

ในบางครั้งอาจมีความยุ่งยากในการบันทึก หรือคำนวณ และแบ่งปันค่าตอบแทนให้ตัวแทนส่งเสริมการขาย (KOL) ฟีเจอร์แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทนของ SHOPLINE ช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์สำหรับตัวแทนแต่ละคน ซึ่งพันธมิตรหรือผู้ค้าสามารถใช้ติดตามผลการดำเนินงานแคมเปญ และช่วยให้สามารถคำนวณค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนได้ง่ายยิ่งขึ้น

*คุณจำเป็นจะต้องติดตั้งแอป “แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน” เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ โดยสามารถไปที่ [แอปพลิเคชัน] > [แอปพลิเคชันสโตร์] ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE 

 

บทความนี้อธิบายหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

 

1. วิธีการตั้งค่าแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบแผนการใช้งานของคุณ

ที่ด้านบนขวามือของหน้าแอดมินของ SHOPLINE ไปที่ [สวัสดี, OOO] > [การสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินของฉัน] เพื่อดูแผนการใช้งานและโมดูลของร้านค้าของคุณ

TH_update1.png

 

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [โปรโมชันและของรางวัล] > [แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน] คลิกปุ่ม [เพิ่ม] ที่มุมด้านขวามือเพื่อเพิ่มแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน

THUpdate_1.png

 

ขั้นตอนที่ 3: กรอกชื่อสำหรับแคมเปญ

ชื่อแคมเปญที่ใส่ในจุดนี้สำหรับการใช้งานภายในที่หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE เท่านั้น ซึ่งจะไม่แสดงที่หน้าร้านค้า หลังจากกรอกชื่อแคมเปญแล้วคลิก [ต่อไป]

screenshot-Campaign-2__updated_.png

 

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าเงื่อนไขและค่าตอบแทน

กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทน, ประเภทของค่าตอบแทน และการตั้งค่าอื่นๆ คุณสามารถกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือสำหรับสินค้าที่กำหนดได้

 

1. ค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด

1. เงื่อนไขค่าตอบแทน

เลือก "ค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด" และตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มียอดคำสั่งซื้อรวมสูงกว่า ___ บาท (ต้องมากกว่า 0) ยอดรวมคำสั่งซื้อนั้นขึ้นอยู่กับยอดขายสุทธิ (ยอดคำสั่งซื้อ - ส่วนลด - เครดิตที่ใช้ - คะแนนที่แลกเป็นเงินสด)

TH_update2.png

 

2. ประเภทของค่าตอบแทน

 • ไม่มีค่าตอบแทน: หากเลือกตัวเลือกนี้ ตัวแทนขายจะไม่ได้ค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นผ่านลิงก์ของตัวแทน
 • เปอร์เซ็นต์: ค่าตอบแทนกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ หากยอดขายสุทธิมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณจากยอดขายสุทธิ x เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น: การใส่เลข 5 หมายถึง คุณจะได้รับค่าตอบแทน 5% จากยอดขายสุทธิ
  *หมายเหตุ:
  • ยอดขายสุทธิของคำสั่งซื้อ = ยอดคำสั่งซื้อ - ส่วนลด - เครดิตที่ใช้ - คะแนนที่แลกเป็นเงินสด
  • กรุณาใส่ตัวเลขระหว่าง 1-99
 • จำนวนคงที่: ค่าตอบแทนกำหนดเป็นจำนวนคงที่ หากยอดขายสุทธิมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณจากจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น: การใส่เลข 100 หมายถึง คุณจะได้รับค่าตอบแทน 100 บาทเป็นค่าตอบแทน
  *หมายเหตุ: กรุณาใส่ตัวเลขมากกว่า 0

เมื่อคุณกรอกช่องต่างๆ ในเงื่อนไขและรางวัลเรียบร้อยแล้ว คลิก [ต่อไป] ที่ด้านขวาล่างของหน้าเพจ จากนั้นดำเนินการตั้งค่าต่อไปยังขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าส่วนลดลูกค้า

Screen_Shot_2023-03-30_at_5.41.51_PM.png

 

2.ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าที่กำหนด

1. เงื่อนไขค่าตอบแทน

เลือก "ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าที่กำหนด" เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่กำหนด ตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทน

TH_Update3.png

 

2. ประเภทของค่าตอบแทน

 • ไม่มีค่าตอบแทน: หากเลือกตัวเลือกนี้ ตัวแทนขายจะไม่ได้ค่าตอบแทนสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นผ่านลิงก์ของตัวแทน
 • เปอร์เซ็นต์: ค่าตอบแทนกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ หากยอดขายสุทธิมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณจากยอดขายสุทธิ x เปอร์เซ็นต์ กรุณาใส่เปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนในแถบ "ตั้งค่าตอบแทนสำหรับสินค้า" (คุณสามารถอ้างอิงได้จากส่วนที่ 3.กำหนดค่าตอบแทนสำหรับสินค้า)
  *หมายเหตุ: ยอดขายสินค้าสุทธิ = ยอดรวมสินค้า - ส่วนลดสินค้า - ส่วนลดคำสั่งซื้อ - เครดิตที่ใช้ - คะแนนที่แลกเป็นเงินสด
 • จำนวนคงที่: ค่าตอบแทนกำหนดเป็นจำนวนคงที่ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณจากปริมาณสินค้าที่กำหนด x จำนวนคงที่  กรุณาใส่จำนวนคงที่ในแถบ "ตั้งค่าตอบแทนสำหรับสินค้า" (คุณสามารถอ้างอิงได้จากส่วนที่ 3.กำหนดค่าตอบแทนสำหรับสินค้า)TH_Update4.png

 

3. กำหนดค่าตอบแทนสำหรับสินค้า 

กำหนดปริมาณค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนคงที่ คุณสามารถกำหนดค่าตอบแทนเพื่อใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือสินค้าที่กำหนด

 • นำไปใช้กับทั้งหมด: กรอกจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนคงที่ ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณจาก ยอดขายสุทธิ x เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าตอบแทนจำนวนคงที่จะคำนวณจาก ปริมาณสินค้า x จำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ค่าตอบแทน 5% หมายถึงคุณจะได้รับ 5% จากยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดของยอดขายสุทธิ
  TH_Update5.png

 • ตั้งค่าแยก: กำหนดค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนคงที่ในสินค้าแต่ละชิ้น เลือกสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชัน จากนั้นเลือกปริมาณค่าตอบแทนในแถบตั้งค่าตอบแทนTH_Update6.png

 

4. เลือกสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชัน

เลือกสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชันโดยการใส่คีย์เวิร์ดหรือคลิกไอคอน "ค้นหา" คลิกที่ปุ่ม "x" สีแดงเพื่อลบสินค้า หรือเลือกสินค้าหลายรายการเพื่อลบทีละหลายรายการ คลิก ต่อไป เพื่อดำเนินการต่อ

*หมายเหตุ: สามารถเลือกสินค้าได้สูงสุด 200 รายการ

TH_Update7.png

 

ขั้นตอนที่ 5:ตั้งค่าส่วนลดลูกค้า

screenshot-Campaign-4.png

 • ไม่มีส่วนลด: ลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดใดๆ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ลิงก์หรือรหัสของตัวแทน
 • ใช้โปรโมชัน: เลือกโปรโมชันสำหรับแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าผ่านลิงก์หรือโค้ดแอฟฟิลิเอท หากคุณไม่มีโปรโมชันสำหรับแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน สามารถเข้าไปสร้างโปรโมชันใน [โปรโมชันและของรางวัล] และตั้งค่าแคมเปญของคุณ เมื่อตั้งค่าโปรโมชัน, จัดส่งฟรี, หรือ ราคาแบบแพ็ครวม เลือก [สำหรับแคมเปญแอฟฟิลิเอทเท่านั้น] เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: สร้างโปรโมชั่น

screenshot-Campaign-5__updated_.png

 

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าลิงก์แอฟฟิลิเอทและระยะเวลาของแคมเปญ

1. ลิงก์แอฟฟิลิเอท

โค้ดแอฟฟิลิเอทที่ใส่ในส่วนนี้จะถูกเพิ่มในส่วนท้ายสุดของ URL ของร้านเพื่อสร้างความแตกต่างของลิงก์แอฟฟิลิเอท ผู้ค้าสามารถคัดลอกและแชร์ลิงก์นี้กับตัวแทนส่งเสริมการขายได้

โปรดทราบ: ลิงก์แอฟฟิลิเอทจะต้องป้อนด้วยตัวอักษรตัวพิม์เล็กและตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น "youtuber01"

 • เพื่อให้มั่นใจว่าลิงก์จะสามารถใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ของลูกค้า คุณจะไม่สามารถใส่ตัวอักษรภาษาจีน เว้นวรรค หรือสัญลักษณ์ใดๆ ( _ * ? # $ ^ - ( ) = + % &) และอื่นๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดแอฟฟิลิเอทได้ การตั้งค่าลิงก์แอฟฟิลิเอทจะแตกต่างจากโปรโมชันอื่นๆและโปรโมชันจัดส่งฟรี โค้ดแอฟฟิลิเอทจะถูกใช้เพื่อสร้าง URL ที่มีความแตกต่าง ตัวแทนส่งเสริมการขายจะต้องใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอทที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น youtuber01, youtuber02 

 • หากคุณต้องการสร้างลิงก์แอฟฟิลิเอทที่มีสินค้าหรือหมวดหมู่ที่กำหนดเอง และหน้าสินค้าอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าร้านค้า คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มโค้ดแอฟฟิลิเอทที่ส่วนท้ายของ URL ของหน้านั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากลิงก์แอฟฟิลิเอทของคุณคือ https://www.test.com?sl-ref=test123 และคุณต้องการสร้างลิงก์ของแคมเปญที่ส่งไปยังหน้า https://www.test.com/products/monkey คุณสามารถเพิ่มโค้ดแอฟฟิลิเอท (?sl-ref=test123) ที่ส่วนท้ายของ URL ของหน้าสินค้านั้นได้: https://www.test.com/products/monkey?sl-ref=test123 ซึ่งจะทำให้ตัวแทนโปรโมทสินค้าสามารถแชร์ลิงก์ที่มีสินค้าที่ต้องการและดูผลการดำเนินการของแคมเปญได้
 • หากลูกค้าเข้ามาที่ร้านของคุณโดยใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอท จากนั้นเข้าหน้าชำระเงินด่วน คำสั่งซื้อนี้จะไม่นับเป็นผลรวมของรางวัลแก่ตัวแทนโปรโมทสินค้า หากคุณต้องการรวมหน้าชำระเงินด่วนในแคมเปญรางวัลสำหรับตัวแทนโปรโมทสินค้า กรุณาเพิ่มโค้ดแอฟฟิลิเอทในส่วนท้ายของ URL ของหน้าเพจชำระเงินด่วนด้วยตนเอง

 

2. ระยะเวลาของแคมเปญ

ในการตั้งค่าระยะเวลา จะแสดงปฎิทินขึ้นมาเพื่อให้คุณเลือกระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด รวมถึงเวลาจะแสดงเป็นชั่วโมง ดังนั้นกรุณาอย่าป้อนวันที่หรือเวลาที่ช่องนั้น

*หมายเหตุ: ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแคมเปญจะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณได้ทำการเลือกไว้สำหรับร้านค้าคุณ หากคุณกำลังจะเสนอแคมเปญนี้ไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่น คุณจำเป็นจะต้องอ้างอิงเวลาท้องถิ่นด้วย

 

3. เงื่อนไขรางวัลแอฟฟิลิเอท

ใส่คำบรรยายเงื่อนไขรางวัลของแคมเปญ (ช่องนี้สามารถเลือกที่จะไม่กรอกได้) เช่น วันที่รางวัลสำหรับตัวแทนจะถูกคำนวณ/ ถูกจ่าย หรือตัวเลขเปอร์เซ็นต์/ ยอดคงที่ของรางวัลต่อคำสั่งซื้อ ตัวแทนส่งเสริมการขายของแคมเปญจะสามารถเห็นข้อมูลนี้ที่หน้ารายงานของแพลตฟอร์มสำหรับพันธมิตร KOL ดูด้านล่างสำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม 

 • ทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน รางวัลสำหรับตัวแทนส่งเสริมการขายจะถูกคำนวณตามยอดคำสั่งซื้อของเดือนก่อนหน้า
 • หากคำสั่งซื้อถูกแก้ไข ยอดคำสั่งซื้อหลังจากถูกแก้ไขจะเป็นยอดที่ถูกใช้คำนวณรางวัลค่าตอบแทน
 • หากคำสั่งซื้อถูกแยก รางวัลค่าตอบแทนจะถูกคำนวณตามยอดของคำสั่งซื้อหลัก

เมื่อคุณตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูสรุปของแคมเปญ

screenshot-Campaign-6__updated_.png

ขั้นตอนที่ 7: ยืนยันการตั้งค่าแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน

หลังจากตรวจสอบการตั้งค่าที่หน้าตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ "แสดงแคมเปญนี้" ที่ด้านล่างมุมขวามือ เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างแคมเปญ คุณสามารถดูรายการของแคมเปญที่ถูกสร้างได้ที่ [โปรโมชั่นและแคมเปญ] > [แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน]

screenshot-Campaign-8.png

 

คุณสามารถคัดลอกลิงก์แอฟฟิลิเอทของแคมเปญที่หน้าดูตัวอย่างได้ หรือคัดลอกจากรายการแคมเปญดังต่อไปนี้

THUpdate_4.png

 

[เร็วๆ นี้] 2. ค้นหาแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทนในหน้าแอดมิน

หากคุณต้องการแก้ไขหรือดูประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน คุณสามารถค้นหาโดยใช้ช่องค้นหาได้ ระบบจะมีตัวเลือก 3 ตัวกรอง: ชื่อแคมเปญ, โค้ดแอฟฟิลิเอท และพันธมิตร KOL เลือกตัวกรองที่คุณต้องการแล้วกรอกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกที่ไอคอน "ค้นหา"

THUpdate_2.png

 

*หมายเหตุ: ระบบจะไม่รองรับตัวอักขระพิเศษ เมื่อค้นหาผ่านชื่ออีเมล กรุณากรอกเพียงเนื้อหาก่อนหน้าสัญลักษณ์ "@"

THUpdate_3.png

 

3. วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ

หลังจากให้ลิงก์แอฟฟิลิเอทกับตัวแทนของแคมเปญ เมื่อลูกค้ามีการใช้งานลิงก์เพื่อสร้างคำสั่งซื้อสินค้า จะมีการบันทึกการใช้งานที่ศูนย์แสดงผลการดำเนินงานของตัวแทน (Affiliate Performance Center) ตัวแทนยังสามารถดูบันทึกยอดรางวัลได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชิญพันธมิตรตัวแทนโปรโมทสินค้ามาใช้ ศูนย์แสดงผลการดำเนินงานของตัวแทน (Affiliate Performance Center) กรุณาดูเพิ่มเติมที่ คำถามที่พบบ่อย

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือก บันทึกการใช้งาน

ไปที่ [โปรโมชั่นและรางวัล] > [แคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน] จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกการใช้งาน ด้านข้างชื่อแคมเปญ

screenshot-Campaign-9.png

 

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ

หากแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทนถูกตั้งค่าพร้อมรางวัล คอลัมน์ “รางวัลสำหรับแอฟฟิลิเอท” จะแสดงยอดของรางวัลดังกล่าวไม่ว่าสถานะคำสั่งซื้อ/ สถานะการชำระเงินจะเป็นอย่างไร โดยรางวัลแอฟฟิลิเอทจะถูกคำนวณตามยอดรวมสุดท้ายของคำสั่งซื้อ

 • ยอดขายสุทธิของคำสั่งซื้อ: ยอดรวม - ส่วนลด - เครดิตที่ใช้ - คะแนนที่แลกเป็นเงินสด
 • ยอดขายสินค้าสุทธิ: ยอดรวม - ส่วนลด - เครดิตที่ใช้ - คะแนนที่แลกเป็นเงินสด

screenshot-Campaign-10__updated_.png

*หมายเหตุ:

 • ทุกคำสั่งซื้อที่สร้างผ่านลิงก์แอฟฟิลิเอท ไม่ว่าจะมีสถานะคำสั่งซื้อ/การชำระเงินใดก็ตาม บันทึกการใช้งานจะปรากฎในรายงานตราบใดที่ไม่ถูกลบทิ้ง
 • หากคุณกำหนด "ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าที่กำหนด" และประเภทค่าตอบแทนเป็น "เปอร์เซ็นต์" แถบยอดขายสุทธิจะกลายเป็น "ยอดขายสินค้าสุทธิ"
  TH_Update9.png
 • หากคุณกำหนด "ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าที่กำหนด" และประเภทค่าตอบแทนเป็น "จำนวนคงที่" แถบยอดขายสุทธิจะกลายเป็น "ปริมาณสินค้าที่กำหนด"
  TH_Update10.png

 

ขั้นตอนที่ 3: การส่งออกรายงานบันทึกการใช้งาน

หากคุณต้องการส่งออกรายงานบันทึกการใช้งานสำหรับแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทน คุณสามารถคลิกที่ [Export] จากนั้นรายงานจะถูกส่งไปยังผู้ที่เข้าสู่ระบบที่หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [กระบวนการดำเนินงานแบบจำนวนมาก]

screenshot-Campaign-11.png

 

4. หมายเหตุอื่นๆ

 • หากคำสั่งซื้อถูกแก้ไขโดยผู้ค้าหลังจากถูกสร้างขึ้น ยอดรวมของค่าตอบแทนแอฟฟิลิเอทจะเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 • หากคำสั่งซื้อถูกแยกโดยผู้ค้าหลังจากที่คำสั่งซื้อเกิดขึ้นแล้ว ค่าตอบแทนแอฟฟิลิเอทจะถูกคำนวณตามยอดของคำสั่งซื้อหลัก
 • โซนเวลาสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดแคมเปญจะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของร้านค้า ซึ่งตั้งค่าได้ที่หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE ผู้ค้าที่มีการทำรายการข้ามประเทศควรระมัดระวังเรื่องโซฯเวลาที่ต่างกัน เมื่อทำการแสดงรายละเอียดของแคมเปญ
 • หลังจากลูกค้าใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอทเพื่อเข้าร้านค้าและ/ หรือใส่โค้ดแอฟฟิลิเอท ตะกร้าสินค้าจะบันทึกโค้ดติดตามสำหรับแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทนนี้โดยเฉพาะ โค้ดดังกล่าวจะถูกลบและการซื้อ/ การชำระเงินผ่านแคมเปญโปรโมทสินค้าผ่านตัวแทนใดๆ จะหมดอายุตามเงื่อนไขด้านล่าง: 
  • ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าเกิน 180 วัน
  • ลูกค้าลบ cache ของเบราว์เซอร์
  • ลูกค้าลงชื่อออกจากร้านค้า
  • ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
   *หมายเหตุ: หากลูกค้าคลิกลิงก์แอฟฟิลิเอทหรือกรอกโค้ดแอฟฟิลิเอทในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้อยู่ แม้ว่าลูกค้าจะเคลียแคชหรือลงชื่อออกจากระบบแล้ว ตะกร้าสินค้าและโค้ดติดตามจะถูกลบออก อย่างไรก็ตามหากลูกค้าใช้บัญชีเดียวกันลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง เนื่องจากโค้ดติดตามถูกจัดเก็บอยู่ในตะกร้าสินค้าของบัญชีสมาชิกแล้ว โค้ดติดตามของแคมเปญโปรโมชั่นจะยังคงถูกบันทึกไว้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

 

อ่านเพิ่มเติม: 

ศูนย์แสดงผลการปฏิบัติงานของตัวแทน (Affiliate Performance Center) สำหรับ KOL

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น