สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า (Preorder) | แอป POS

POS.png

หากคุณต้องการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์อื่นๆของ POS กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

ในกรณีที่สินค้าหมด สินค้าอยู่ในระหว่างการโอนย้าย หรือตั้งค่าสินค้าสำหรับสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Preorder) พนักงานที่ร้านค้าสามารถใช้แอป POS เพื่อสร้างการจองสินค้าสำหรับลูกค้าและจัดการรายการสั่งซื้อล่วงหน้าและจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าได้

ด้านล่างนี้จะอธิบายถึงขึ้นตอนการสร้างสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าบนแอป POS

1. วิธีสร้างการสั่งซื้อล่วงหน้า

เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า กดที่จำนวนยอดรวมด้านล่างเพื่อเช็คเอ้าท์

Preorder-1.png

 

A. เมื่อไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บเงินมัดจำ

เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกรอกยอดเงินมัดจำ

หากการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องมีเงินมัดจำ กดที่กล่องวิธีการชำระเงินและกรอก “0” กดปุ่มสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินงาน

Preorder-2.png

  • หลังจากสร้างการสั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ ยังไม่ได้ชำระ/ยืนยันแล้ว จะปรากฏขึ้นที่แท็บคำสั่งซื้อ
  • เงินมัดจำและยอดค้างชำระจะแสดงด้านล่างส่วนการชำระเงิน

Preorder-3.png

 

B. เมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วน

หากลูกค้าชำระเงินมัดจำบางส่วน เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดที่กล่องวิธีการชำระเงินและกรอกจำนวนเงินมัดจำที่ชำระ (เช่น 200 บาท) จากนั้นกดที่ปุ่มสั่งซื้อล่วงหน้า

Preorder-4.png

  • หลังจากสร้างการสั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ ชำระแล้วบางส่วน/ยืนยันแล้ว จะปรากฏขึ้นที่แท็บคำสั่งซื้อ
  • เงินมัดจำที่ชำระแล้วและยอดค้างชำระจะแสดงด้านล่างส่วนการชำระเงิน

Preorder-5.png

 

C. [เร็วๆ นี้] เมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินมัดจำ

หากการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินมัดจำ กดที่กล่องวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม สั่งซื้อล่วงหน้า

EN6.jpg

  • หลังจากสร้างการสั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ ชำระแล้ว/ยืนยันแล้ว จะปรากฏขึ้นที่แท็บคำสั่งซื้อ
  • เงินมัดจำที่ชำระแล้วและยอดค้างชำระ (0 บาท) จะแสดงด้านล่างส่วนการชำระเงิน

EN7.jpg

 

2. การเช็คเอ้าท์สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า

หากลูกค้าต้องการชำระยอดค้างชำระเพื่อรับสินค้า ไปที่แท็บคำสั่งซื้อ เลือกคำสั่งซื้อที่จะชำระเงิน กดที่ปุ่ม “...” ด้านขวาบนและเลือกชำระเงิน

Preorder-6.png

 

*เคล็ดลับ: ขยายเมนูตัวเลือกลงมาเพื่อดูรายการสั่งสินค้าล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ชำระเงินบางส่วนแล้ว และชำระแล้ว

Preorder-7.png

 

 

A. รายการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ชำระ/ชำระบางส่วนแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าเช็คเอ้าท์ ยอดรวมและยอดเงินมัดจำที่ชำระแล้วจะแสดงทางด้านซ้ายมือ จำนวนคำสั่งซื้อที่ต้องชำระจะแสดงด้านบน ผู้ค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินและดำเนินขั้นตอนเช็คเอ้าท์ได้

EN10.jpg

ที่ตัวอย่างด้านล่าง คำสั่งซื้อจะถูกชำระด้วยเงินสด 800 บาท

Preorder-8.png

 

เพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงิน กดที่ไอคอน + หรือกดเพิ่มวิธีการชำระเงิน จากนั้นกรอกจำนวนเงินลงในกล่อง

Preorder-9.png

 

 

ขั้นตอนที่ 2

  • หลังจากชำระเงินสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าแล้ว สถานะคำสั่งซื้อเดิมจะถูกอัปเดตสถานะเป็น ยังไม่ได้ชำระเงิน/เสร็จสมบูรณ์ และคำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏในแท็บคำสั่งซื้อ
  • ยอดรวมที่ชำระเงินแล้ว เงินมัดจำที่ชำระแล้ว และยอดค้างชำระภายหลังที่ชำระแล้วจะแสดงที่ด้านล่างส่วนการชำระเงิน

Preorder-10.png

 

B. จ่ายเงินสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าเช็คเอ้าท์ของการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าที่ชำระเงินแล้ว ยอดค้างชำระจะปรากฏเป็น 0 บาท กดที่วิธีการชำระเงินเพื่อดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไป

EN14.jpg

ขั้นตอนที่ 2

หากไม่มีการแก้ไขยอดชำระเงิน กดปุ่มเช็คเอ้าท์

EN15.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากชำระเงินสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าแล้ว สถานะคำสั่งซื้อเดิมจะถูกอัปเดตเป็นชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์ และสถานะคำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏที่แท็บคำสั่งซื้อ

EN16.jpg

 

3. การยกเลิกสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แท็บคำสั่งซื้อ เลือกคำสั่งซื้อที่จะยกเลิก กดที่ปุ่ม “...” ที่ด้านบนขวามือและเลือกยกเลิก preorder

Preorder-11.png

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้ดำเนินการและระบุเหตุผลสำหรับการยกเลิก จากนั้นกด ตกลง

Preorder-12.png

 

จะมีหน้าต่าง “คำสั่งซื้อถูกยกเลิกแล้ว” ปรากฏขึ้น

EN19.jpg

ที่แท็บคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อเดิมจะถูกอัปเดตเป็น ชำระเงินแล้ว/ยกเลิกแล้ว และสถานะคำสั่งซื้อใหม่ที่มีสถานะ คืนเงินแล้ว/ยกเลิกแล้ว จะถูกสร้างขึ้น

Preorder-13.png

 

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคำสั่งซื้อ | ผู้ดูแลระบบ POS

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น