การตั้งค่า PayPal Express

e-commerce_social_commerce.png

PayPal มีวิธีการชำระเงินต่างๆ รวมถึงบัญชี PayPal, บัตรเครดิต และ eCheck โปรดทราบว่า eCheck ไม่ใช่วิธีการชำระเงินอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ปิดตัวเลือกการชำระเงินด้วย eCheck ในบัญชี PayPal ส่วนตัวของคุณ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ 2. ปิดใช้งานวิธีการชำระเงินด้วย eCheck ใน PayPal ด้านล่างนี้

*หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์ชำระเงินด่วนยังไม่รองรับการตัวเลือกการชำระเงินด้วย PayPal Express

หากคุณมีบัญชีธุรกิจของ PayPal แล้ว โปรดดำเนินการ ที่นี่

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 

1. การตั้งค่าบัญชี Paypal

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Paypal และสร้างบัญชี

ใน หน้าการลงทะเบียน PayPal เลือกสำหรับธุรกิจ จากนั้นคลิก เริ่มต้นใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนที่อยู่อีเมล

ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่ารหัสผ่าน

ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูลส่วนตัว

ป้อนข้อมูลธุรกิจและข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนข้อมูลทางธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจและหมวดหมู่ของธุรกิจของคุณ > ป้อนโดเมนร้านค้าของคุณภายใต้ “URL ธุรกิจ/โดเมน” > ป้อน “ชื่อบนใบแจ้งยอดบัตร” > คลิก “ดำเนินการต่อ”

  

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบกล่องอีเมลขาเข้าของคุณเพื่อรับอีเมลจาก Paypal

คุณจะถูกนำไปที่หน้าด้านล่างนี้ ในขณะเดียวกัน คุณจะได้รับอีเมลจาก PayPal

 

ภาพด้านล่างคืออีเมลที่คุณได้รับจาก PayPal 

 

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันอีเมลของคุณ

เปิดอีเมลที่มีชื่อว่า “ยินดีต้อนรับสู่ PayPal! เปิดใช้งานบัญชีของคุณทันที” คลิก ยืนยันอีเมลของฉัน

 

ขั้นตอนที่ 8 เชื่อมต่อ Paypal กับหน้าแอดมิน

เมื่อทำการยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว กรุณากลับมาที่หน้า PayPal จากนั้นไปที่ [การตั้งค่าบัญชี (Account Setting)] > [การเข้าถึง API (API Access)] แล้วคลิกอัปเดต

截圖

 

ขั้นตอนที่ 9.จัดการข้อมูลรับรอง PayPal API 

คลิก จัดการข้อมูลรับรอง API ภายใต้ “การเชื่อมต่อกันของ NVP/SOAP (คลาสสิค)”

截圖

 

ขั้นตอนที่ 10 คัดลอกข้อมูลตามที่ร้องขอ (ข้อ 1-3 ด้านล่าง)

เลือกขอลายเซ็น API จากนั้นคลิก ตกลง และ ยอมรับ pp_en_3.jpg 

คลิก แสดง เพื่อแสดงและคัดลอกข้อมูลเหล่านี้

  1. ชื่อผู้ใช้ API
  2. รหัสผ่าน API
  3. ลายเซ็น

pp_en_4.jpg

*หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ API, รหัสผ่าน API และลายเซ็นดังขั้นตอนที่แสดงด้านบน กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้ต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 11  เพิ่ม PayPal เป็นตัวเลือกการชำระเงินในหน้าแอดมินของ SHOPLINE

กลับไปที่หน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [การตั้งค่า] > [ตัวเลือกการชำระเงิน] คลิก เพิ่ม เพื่อสร้างตัวเลือกการชำระเงินใหม่ จากนั้นเลือก PayPal Express จากเมนูตัวเลือก

Screenshot 2023-07-12 at 1.09.49 PM.png

 

ขั้นตอนที่ 12 วางข้อมูลที่คุณได้คัดลอกไว้แล้ว

เลือก บัตรเครดิตหรือ PayPal (PayPal Express) และป้อน 1. ชื่อผู้ใช้ API, 2. รหัสผ่าน API, และ 3. ลายเซ็นลงในช่อง หลังจากตั้งค่าที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม ตรงมุมขวาด้านล่าง

Screen Shot 2015-09-11 at 12.34.25 PM.png

 

*หมายเหตุ:

  • สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขาย โปรดตรวจสอบจากกล่องทางด้านล่าง หลังจากทำเครื่องหมายที่ช่อง ระบบจะกำหนดให้ลูกค้ากรอกที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินเมื่อทำการชำระเงิน มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการดำเนินการหมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาไปที่ข้อตกลงผู้ใช้สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal 
  • อีเมล PayPal คือ "API username without _api1. plus @" ของคุณตัวอย่างเช่นหากชื่อผู้ใช้API คือ aaa_api1.gmail.com, ดังนั้นอีเมล PayPal จะเป็น aaa@gmail.com
  • กรุณายืนยันความถูกต้องของที่อยู่อีเมล PayPal หากอีเมลไม่ตรงกับบัญชี PayPal ยอดเงินจะไม่สามารถโอนเข้าบัญชี PayPal ของคุณได้

 

2. ปิดการใช้งานการวิธีการชำระเงินแบบ eCheck ใน PayPal

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี PayPal ก่อนจากนั้นตามด้วย 4 ขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดการใช้งานการชำระเงินแบบ PayPal eCheck

  • i. คลิกที่ไอคอน "วงกลม" ด้านข้างชื่อของคุณที่มุมบนด้านขวา
  • ii. เลือกการตั้งค่าบัญชี (Account Setting) จากเมนูตัวเลือก
  • iii. เลือกแท็บการชำระเงินที่ต้องการ (Payment preferences)
  • iv. ค้นหาส่วน "ปิดกั้นการชำระเงิน (Block Payment)" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม อัปเดต ทางด้านข้าง

截圖

 

ทำเครื่องหมายถูกตรงกล่องที่เขียนนว่า "ชำระด้วยการโอนแบบ eCheck สำหรับการชำระเงินจากทุกเว็บไซต์ยกเว้น eBay (Pay with eCheck transfer for all website payments except eBay)"
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปิดกั้นการชำระเงินด้วย eCheck บน eBayใต้ส่วน "ปิดกั้นการชำระเงินต่อไปนี้:" ตามที่แสดงด้านล่างนี้

截圖

 

***หากคุณมีบัญชีธุรกิจ PayPal อยู่แล้ว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

1. คลิก โปรไฟล์ > โปรไฟล์และการตั้งค่า ทางมุมขวาบน
2. เลือกเครื่องมือการขาย จากนั้นคลิก อัปเดต ถัดจาก “การเข้าถึง API”
3.โปรดอ้างอิงไปยัง ขั้นตอนที่ 9-12 ด้านบน เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น