Chiến dịch giới thiệu thành viên

Member_Referral_Campaign-Module.png

 

Sau khi bật tính năng này, bạn có thể khuyến khích các thành viên cũ giới thiệu cửa hàng của bạn với bạn bè và gia đình của họ. Điều này giúp thu hút nhiều khách hàng mới biết đến cửa hàng của bạn, đồng thời mang lại doanh thu cao cho cửa hàng. Các thành viên mới có thể nhận được điểm tín dụng ngay sau khi đăng ký thông qua các link giới thiệu, và người giới thiệu cũng sẽ nhận được điểm tín dụng ngay sau khi thành viên mới hoàn tất đơn đặt hàng. Đây là một cơ hội thú vị để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy bắt đầu tìm hiểu thêm về tính năng mới này nhé!Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

 

1. Thiết lập chiến dịch giới thiệu thành viên

Bước 1:

Truy cập trang quản trị >> Khuyến mãi & Thưởng >> sau đó nhấp vào “Chiến dịch giới thiệu thành viên” và tạo một chiến dịch mới

Member_Referral_Campaign-1.png

 

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết

Tên chiến dịch

Tên chiến dịch sẽ được hiển thị trong trung tâm thành viên và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Bạn nên ghi đầy đủ thông tin ưu đãi trong tên chiến dịch, Ví dụ: Nhận ngay 100.000đ khi giới thiệu thành viên mới.

Member_Referral_Campaign-2.png

 

Điều kiện và Phần thưởng

Thông tin trong phần này sẽ không thể sửa đổi sau khi lưu.

Phần thưởng cho người được giới thiệu: Cài đặt số điểm thưởng tín dụng và thời gian hiệu lực mà khách hàng mới có thể nhận được sau khi đăng ký thành công thông qua link giới thiệu.

Phần thưởng cho người giới thiệu: Cài đặt số điểm tín dụng và thời gian hiệu lực mà người giới thiệu có thể nhận được sau khi khách hàng mới đã đăng ký thành công và đơn hàng đầu tiên đã được chuyển sang trạng thái "Đã hoàn tất".

Bạn có thể chọn nhận số điểm tín dụng miễn là thành viên mới hoàn tất đơn đặt hàng hoặc giá trị đơn hàng đáp ứng số tiền tối thiểu.

*Lưu ý: Số tiền tối thiểu là tổng số tiền của đơn đặt hàng trừ đi chiết khấu và điểm tín dụng cửa hàng (nếu áp dụng), không bao gồm phí vận chuyển và phí bổ sung.

Member_Referral_Campaign-3.png

 

Thời hạn hiệu lực

Đây là khoảng thời gian hợp lệ của chiến dịch và mỗi lần chỉ có thể tổ chức một chiến dịch giới thiệu thành viên.

Member_Referral_Campaign-4.png

 

Quy tắc chiến dịch

Mô tả quy tắc và điều khoản sử dụng của chiến dịch, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Quy tắc chiến dịch sẽ được hiển thị cho khách hàng của bạn trong trang chủ cửa hàng.

Member_Referral_Campaign-5.png

 

Bước 3: Nhấp vào “Lưu” để công bố chiến dịch

Member_Referral_Campaign-6.png

2. Chia sẻ link giới thiệu

Bước 1

Truy cập trang cửa hàng >> Tài khoản >> Hồ sơ >> tìm “Chiến dịch giới thiệu thành viên” và sao chép link.

Member_Referral_Campaign-7.png

 

Bước 2

Chia sẻ link cho bạn bè. Sau khi bạn bè đăng ký thành công và trạng thái đơn hàng đầu tiên chuyển thành "Đã hoàn tất", thành viên (người giới thiệu) có thể nhận được điểm tín dụng. Hệ thống cũng sẽ gửi email thông báo đến người giới thiệu sau khi thanh toán đã được gửi cho họ, như hình dưới đây.

Member_Referral_Campaign-8.png

*Lưu ý: Mỗi thành viên có một link giới thiệu, và link sẽ không thay đổi cùng với các sự kiện khác nhau.

 

3. Đăng ký thông qua link giới thiệu

Sau khi khách hàng mới nhận được liên kết giới thiệu từ bạn bè của họ, hãy làm theo các bước đơn giản sau và khách hàng mới sẽ nhận được điểm tín dụng từ chiến dịch:

1. Nhấp vào link giới thiệu thành viên và truy cập vào trang chủ cửa hàng, nhấp vào nút "Đăng ký ngay" để đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được điểm tín dụng.

Member_Referral_Campaign-9.png

2. Màn hình sẽ hiện lên một thông báo cho biết bạn đã nhận được điểm tín dụng.

Member_Referral_Campaign-10.png

3. Hệ thống cũng sẽ gửi thư thông báo điểm tín dụng đến thành viên mới (Hình 1) và người giới thiệu (Hình 2)

 

Member_Referral_Campaign-11_.png

Member_Referral_Campaign-12.png

4. Giao diện trang giới thiệu thành viên

Member_Referral_Campaign-13.png

1 . Thanh hiển thị thông tin của chiến dịch, bao gồm phần thưởng cho người giới thiệu và phần thưởng cho người được giới thiệu.

2. Tạo chiến dịch giới thiệu

3. Hồ sơ sử dụng hiển thị số lượng khách hàng sử dụng link giới thiệu và thông tin chi tiết về kết quả chiến dịch.

Member_Referral_Campaign-14.png

 

Trang này sẽ hiển thị Người được giới thiệu, Ngày đăng ký, Mã đơn hàng, Người giới thiệu và Trạng thái Phần thưởng.

* Lưu ý: Link đơn hàng sẽ không được hiển thị cho đến khi thành viên mới hoàn tất đơn hàng đầu tiên.

Bạn có thể nhấp vào nút "Xuất báo cáo" để xuất hồ sơ sử dụng nhằm phân tích sự hiệu quả của chiến dịch.

 

4. Chỉnh sửa thông tin chiến dịch

5. Đánh dấu tích vào ô để công bố / hủy công bố / xóa chiến dịch

Member_Referral_Campaign-15.png

 

5. Lưu ý

  • Khi trạng thái đơn hàng đầu tiên của thành viên mới được chuyển thành "Đã hoàn thành", phần thưởng giới thiệu sẽ được gửi tới người giới thiệu nếu người giới thiệu đáp ứng hai điều kiện sau:
    • Người giới thiệu chưa nhận được Phần thưởng giới thiệu
    • Chiến dịch giới thiệu thành viên phải được "Công bố" và ở trạng thái "Hoạt động", không được "Chưa được xuất bản" hoặc "Đã xóa"
  • Người giới thiệu và thành viên mới sẽ nhận được thông báo qua email khi điểm tín dụng cửa hàng được gửi đi. Nếu chức năng thông báo qua SMS được bật, khách hàng cũng sẽ nhận được thông báo qua SMS. Nếu tính năng SMS được bật, SHOPLINE sẽ tính phí gửi SMS hàng tháng.Vui lòng truy cập trang quản trị> [Cài đặt] > [Tuỳ chỉnh thông báo ] để bật/ tắt tính năng SMS. Để biết chi tiết về tính năng này, vui lòng đọc bài viết Tuỳ chỉnh thông báo.

mceclip0.png

 

Đọc thêm

 

 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận