Thay đổi chỉnh sửa cấp độ thành viên

faq_bar__________1____9.png

Tính năng “Cấp độ thành viên” cho phép bạn phân cấp và tạo lợi ích riêng cho những thành viên đã đăng ký với các cấp độ thành viên khác nhau. Đây được xem là động cơ để khuyến khích khách hàng tham gia vào các chiến dịch thành viên, giúp cửa hàng có khách hàng mới. Bên cạnh đó, bằng việc đưa ra nhiều ưu đãi đặc biệt, cửa hàng bạn sẽ giữ được chân khách hàng hiện tại và tăng tỉ lệ khách hàng trung thành.
 
Nếu bạn muốn tham khảo thêm cách thiết lập cấp độ thành viên, vui lòng tham khảo Thiết Lập Cấp Độ Thành Viên
 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những chủ đề sau:

1. Chỉnh sửa thiết lập cấp độ thành viên

Sau khi bạn đã thiết lập các quy định và ưu đãi cho từng thứ hạng thành viên, bạn có thể xem những thông tin sau trong danh sách cấp độ thành viên:

[Tổng số thành viên]: Tổng số thành viên trong các cấp độ

[Tổng số sản phẩm độc quyền]: Tổng số sản phẩm được giảm giá cho các cấp độ

[Khuyến mãi đã áp dụng]: Tổng số khuyến mãi đã được thiết lập cho các cấp độ (Ưu đãi thành viên cho mỗi cấp độ thành viên cũng được xem là một trong các khuyến mãi)

Để biết cách thiết lập các sản phẩm và chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên/ Cấp độ thành viên, vui lòng tham khảo bài viết này.

Bạn có thể sắp xếp lại các cấp độ hoặc thay đổi cài đặt cấp độ bằng cách nhấp vào nút "Thao tác khác"> "Chỉnh sửa".

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_1.png

Khi bạn chỉnh sửa cài đặt cấp độ thành viên, vui lòng lưu ý những điều sau:

  • Nếu bạn cần chỉnh sửa các tiêu chí nâng cấp/ mở rộng thành viên, các tiêu chí mới sẽ chỉ áp dụng cho thành viên mới đăng ký sau thời điểm bạn chỉnh sửa tiêu chí, chứ không áp dụng cho thành viên hiện tại. Cấp độ thành viên của các thành viên hiện tại sẽ chỉ được cập nhật khi họ đặt hàng lại. Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến của SHOPLINE trước khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  • Trước khi bạn chỉnh sửa các tiêu chí nâng cấp/ gia hạn thành viên, chúng tôi khuyên bạn nên công bố và thông báo cho khách hàng những thông tin liên quan để tránh bị khách hàng khiếu nại sau này.
  • Trước khi bạn xác nhận thay đổi các tiêu chí nâng cấp/ mở rộng thành viên, vui lòng hãy chuyển tất cả các thành viên trong các cấp độ thành viên sang cấp "Cơ bản" trước. Ngoài ra, sau khi hoàn thành cài đặt, vui lòng liên hệ với nhóm thành công khách hàng của chúng tôi để khởi động lại các tiêu chí mới của cấp độ thành viên và sắp xếp lại khách hàng dựa trên "Tổng chi tiêu" của khách hàng.
  • Nếu bạn cần xóa một thứ hạng thành viên, tổng số thành viên của cấp độ thành viên đó phải là 0. Bạn không thể xóa nó nếu tổng số lớn hơn 0. Bạn có thể chuyển các thành viên sang một thứ hạng thành viên khác trước khi xóa cấp độ thành viên mà bạn muốn.

 

Sắp xếp lại hạng thành viên

Cấp độ thành viên sẽ được hiển thị từ Thấp nhất đến Cao nhất ( từ trên xuống dưới) trong danh sách. Bạn có thể sắp xếp các cấp độ thành viên bằng cách nhấp vào mũi tên lên-xuống ở phía bên trái trong trang cài đặt cấp độ thành viên.

Xin lưu ý: Trong một cấp độ thành viên bất kỳ, nếu có thành viên trong cấp độ đó, việc thay đổi thứ hạng của các cấp độ thành viên sẽ ảnh hưởng đến điều kiện nâng cấp.

Ví dụ:

Cấp cao nhất là Thành viên Kim cương > Thành viên Bạc > cấp thấp nhất là Thành viên Vàng

Nếu bạn quyết định sắp xếp lại cấp độ thành viên thấp nhất là Thành viên Kim cương, cấp độ sẽ là

Cấp cao nhất là Thành viên Bạc > Thành viên Vàng > cấp thấp nhất là Thành viên Kim cương.

Đầu tiên hệ thống sẽ xét duyệt và nâng hạng các khách hàng trong danh sách tùy theo điều kiện nâng cấp của Thành viên bạc. Trong trường hợp này, những khách hàng ban đầu đủ điều kiện trở thành Thành viên vàng sẽ được chỉ định làm Thành viên bạc. Do vậy, hãy cẩn thận khi bạn thay đổi thứ hạng.

 

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_2.png

 

2. Chỉ định thủ công từng thành viên một và chỉnh sửa thời hạn thành viên

Vào trang quản trị> chọn "Quản lý khách hàng" > nhấp vào "Khách hàng"

1. Chỉ định thủ công từng thành viên một và chỉnh sửa thời hạn thành viên

Vui lòng nhấp vào "Xem" để truy cập trang thông tin cá nhân của từng thành viên và đó nhấn vào "Cập nhật" trên phần "Thành viên" để chỉnh sửa cài đặt.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_3.png

Sau khi thay đổi thứ hạng thành viên mới, hệ thống sẽ bật lên thông báo về việc chỉnh sửa Thời hạn Thành viên.

Thời hạn thành viên mới sẽ là ngày hôm nay cộng với thời hạn của cấp độ Thành viên mới

Bạn có thể nhấp vào "Chỉnh sửa" để chỉnh sửa thời hạn thành viên và sau đó nhấp vào "Xác nhận" để cập nhật cài đặt.

Lưu ý:

1. . Đối với chỉnh sửa thời hạn mới, bạn chỉ có thể thay đổi thời hạn trễ hơn một ngày so với ngày hôm nay hoặc chọn "Không bao giờ hết hạn"

2. Nếu thời hạn của cấp độ Thành viên mới được đặt là "Không bao giờ hết hạn", thì bạn sẽ KHÔNG THỂ chỉnh sửa ngày hết hạn.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_4.png

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_5.png

 

2. Chỉnh sửa bằng hành động số lượng lớn

Ngoài việc chỉnh sửa từng cấp độ một, chúng tôi cũng hỗ trợ thao tác chỉnh sửa hàng loạt hạng thành viên.

Vui lòng vào trang “Khách hàng", tại đây bạn có thể chọn lọc (những) khách hàng 'Đã tham gia gần đây (trong tháng trước)' hoặc theo 'Cấp độ thành viên', sau đó nhấp vào ô bên trái > chọn "Hành động số lượng lớn" > nhấp vào "Thay đổi hạng thành viên”. (Không được phép chỉnh sửa ngày hết hạn bằng thao tác chỉnh sửa số lượng lớn.)

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_6.png

 

Nhấn "ok" để xác nhận và áp dụng (các) thay đổi.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_7.png

Nếu khách hàng không phải là thành viên của cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ bật lên thông báo sau.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_8.png

 

3. Xem lịch sử cập nhật của các thành viên

Nhấp vào "Nhật ký hoạt động" để xem nhật ký cập nhật của các thành viên.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_9.png

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_10.png

4. Kiểm tra thành viên trên trang cửa hàng

Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể kiểm tra thông tin thành viên của mình bằng cách nhấp vào "TÀI KHOẢN" hoặc icon nửa người.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_11.png

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_12.png

Khách hàng có thể xem cấp độ thành viên, ngày hết hạn thành viên và chiết khấu cấp độ thành viên của mình.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_13.png

Ngoài ra, nếu nút chuyển đổi “Khách hàng có thể xem nhắc nhở nâng cấp thành viên” trong "Cài đặt" > "Cài đặt khách hàng" được bật, khách hàng cũng có thể xem lời nhắc nâng cấp thành viên để kiểm tra điều kiện nâng cấp hạng thành viên tiếp theo và tích lũy số tiền chi phí trong trung tâm thành viên.

VN-Edit_and_reassign_Membership_Tier-_14.png

 

Để biết thêm về tính năng này, vui lòng tham khảo Nhắc nhở nâng cấp thành viên

 

Đọc thêm

 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận