Tùy chỉnh thông báo - Thông báo thành viên

Customized_Shop_Footer-0-plan_bar.png

Để bạn có thể chỉnh sửa được nội dung thông báo gửi từ hệ thống, SHOPLINE cung cấp tính năng "Tùy chỉnh thông báo". Bạn có thể thêm văn bản và link vào các tin nhắn thông báo mặc định, cung cấp thêm thông tin hoặc chương trình khuyến mãi gửi qua SMS hoặc email cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn muốn bật tính năng thông báo qua SMS.

 

Bài viết này sẽ giới thiệu:

 

1. Tổng quan về thông báo thành viên

Bước 1

Đi đến trang quản trị SHOPLINE > "Cài đặt" > "Tùy chỉnh thông báo". Tại đây, bạn có thể chuyển đổi các tab "Thành viên" và "Đơn hàng" để xem và các cài đặt thông báo tùy chỉnh liên quan. 

Custom_Notification-1.png

 

Bước 2

Chọn tab "Thành viên" để xem các cài đặt liên quan đến thông báo thành viên. Phương thức gửi được hỗ trợ (email/ SMS) sẽ hiển thị ở bên phải mỗi trường.

*Lưu ý: Thông báo cài đặt lại mật khẩu hiện chỉ có thể được gửi qua email. 

mceclip0.png


Tổng quan về thông báo thành viên

Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về các điều kiện kích hoạt thông báo và các gói đăng ký/ mô-đun cần thiết để sử dụng từng loại thông báo. 

Loại thông báo

Điều kiện kích hoạt thông báo

Gói đăng ký

Thông báo đăng ký tài khoản mới

Khi khách hàng đăng ký thành viên trên cửa hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo này. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô đun:

E-Commerce; Social Commerce

Thông báo xác minh email

Khi khách hàng đăng ký thành viên bằng email, một email xác minh sẽ được gửi đi.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô đun:

E-Commerce; Social Commerce

 

Thông báo xác minh số điện thoại

Khi khách hàng đăng ký thành viên bằng số điện thoại, tin nhắn SMS chứa mã xác minh sẽ được gửi đi.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô đun:

E-Commerce; Social Commerce

Thông báo đặt lại mật khẩu

Khi khách hàng đặt lại mật khẩu, thông báo này sẽ được gửi để xác minh tài khoản của khách hàng.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô đun: E-Commerce; Social Commerce

Thông báo cài đặt tài khoản thành viên

Khi khách hàng đăng ký thành viên và không cài đặt mật khẩu (thông qua Trung tâm tin nhắn/ Social Commerce/ POS/ Kiosk/ cửa hàng), hệ thống sẽ gửi thông báo này để nhắc nhở khách hàng hoàn thành cài đặt mật khẩu.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun:

E-Commerce; Social Commerce

Thông báo hoàn tất cài đặt tài khoản thành viên

Khi thành viên mới được thêm bởi quản trị viên, hệ thống sẽ gửi thông báo cho khách hàng để yêu cầu cài đặt mật khẩu.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce 

Thông báo nâng cấp thành viên

Khi thành viên nâng cấp lên một bậc, hệ thống sẽ gửi thông báo đến khách hàng. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun thành viên

Thông báo gán điểm tín dụng cửa hàng Khi người bán gán điểm tín dụng cho khách hàng theo cách thủ công, hệ thống sẽ gửi thông báo.

Gói:  Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo hết hạn điểm tín dụng

Thông báo này sẽ được gửi đến khách hàng 7 ngày trước khi điểm tín dụng hết hạn. Tuy nhiên, chủ cửa hàng có thể chỉnh sửa số ngày tùy theo nhu cầu của mình. 

Gói:  Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo điểm tín dụng chào mừng

Khách hàng nhận điểm tín dụng chào mừng sau khi đăng ký thành viên, hệ thống sẽ gửi thông báo. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo điểm tín dụng sinh nhật

Khi khách hàng nhận điểm tín dụng sinh nhật, hệ thống sẽ gửi thông báo. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo điểm tín dụng thưởng đơn hàng

Khi đơn hàng được chuyển sang thanh toán và khách hàng nhận được điểm tín dụng thưởng đơn hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo giới thiệu thành viên (tới Người giới thiệu)

Khi thành viên mới đăng ký từ link giới thiệu, hệ thống sẽ gửi thông báo này đến người giới thiệu.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + Mô-đun khuyến mãi

Thông báo giới thiệu thành viên (cho thành viên mới)

Khi thành viên mới nhận được tín dụng cửa hàng sau khi đăng ký từ link giới thiệu, hệ thống sẽ gửi thông báo này đến thành viên mới.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + Mô-đun khuyến mãi

Thông báo phần thưởng cho người giới thiệu (tới Người giới thiệu)

Khi người giới thiệu nhận được phần thưởng điểm tín dụng sau khi người được giới thiệu hoàn tất mua hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo. 

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + Mô-đun khuyến mãi

Thông báo gán điểm thành viên

Khi người bán gán điểm thành viên cho khách hàng theo cách thủ công, hệ thống sẽ gửi thông báo.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

 

Thông báo nhận điểm

Khi khách hàng nhận điểm thưởng đơn hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun điểm tín dụng

Thông báo tin nhắn từ cửa hàng

Khi bạn gửi Tin nhắn cửa hàng, thông báo này sẽ được gửi đi

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce 

Thông báo nhắc nhở thanh toán giỏ hàng

Khi khách hàng chưa thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng sau 24 giờ, thông báo này sẽ được gửi đi.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun tái tương tác

Thông báo hàng về

Nếu khách hàng đã đăng ký mua sản phẩm hết hàng, thông báo này sẽ được gửi đi khi cửa hàng đã về hàng.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + CRM - Mô-đun tái tương tác

Thông báo phiếu giảm giá hợp lệ

Khi khách hàng nhận được phiếu giảm giá hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo.

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + Mô-đun khuyến mãi

Thông báo phiếu giảm giá hết hạn

3 ngày trước khi phiếu giảm giá hết hạn

Gói: Cross-Border; Enterprise; O2O

Gói + mô-đun: E-Commerce; Social Commerce + Mô-đun khuyến mãi

 

 

*Lưu ý 1: [Sắp ra mắt] Khi trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đã hoàn thành" và thành viên nhận phần thưởng tín dụng đơn hàng

*Lưu ý 2: [Sắp ra mắt] Khi trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đã hoàn thành" và thành viên nhận phần thưởng điểm thành viên cho  đơn hàng

 

Để biết thêm chi tiết về các loại thông báo cụ thể và các tính năng liên quan, vui lòng tham khảo các bài viết bên dưới:

 

2. Cách tùy chỉnh nội dung thông báo

A. Tuỳ chỉnh thông báo SMS

Bước 1

Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thông báo mà bạn muốn chỉnh sửa. Ví dụ dưới đây là "Thông báo đăng ký tài khoản mới". 

 • Nội dung tin nhắn (bản mẫu): Dưới cùng bên phải sẽ hiển thị số lượng ký tự của tin nhắn, nhấp vào Chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa.
 • Chi tiết/ Cài đặt: Tình huống mà thông báo sẽ được gửi đi. Nếu bạn bật "Gửi tin nhắn này", bạn sẽ phải trả phí gửi SMS. 
 • Văn bản có sẵn: Các biến số mặc định bạn có thể sử dụng cho tin nhắn sẽ được liệt kê ở đây. Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết.

Custom_Notification_-_Member_Related-1.jpg

 

Bước 2

Sau khi đã chỉnh sửa xong tin nhắn, bạn có thể nhấp vào Xem trước để xem thông báo SMS sẽ được hiển thị như thế nào. Nhấp vào Trở về mặc định nếu bạn không hài lòng với kết quả chinh sửa. Sau khi hoàn tất, đừng quên nhấp vào nút SAVE ở góc trên cùng bên phải để lưu lại các cài đặt

*Lưu ý:

 • Khi lưu lại, hệ thống sẽ không xác minh xem văn bản hệ thống có chính xác hay không. Trước khi lưu, vui lòng tự kiểm tra bằng cách sử dụng tính năng xem trước.
 • Các biến số và URL hiển thị trong bản xem trước là một ví dụ về cách các biến số sẽ được hiển thị như thế nào. Nội dung thực tế sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cửa hàng. Tìm hiểu cách sử dụng các biến số trong tin nhắn tại đây.

Custom_Notification_-_Member_Related-2.jpg

Xem trước nội dung tin nhắn:

Custom_Notification_-_Member_Related-3.jpg

Khi nhấp vào Trở về mặc định, một cửa sổ sẽ bật lên. Sau khi bạn nhấp vào OK, nội dung bạn đã tuỳ chỉnh sẽ bị xóa và không thể khôi phục được.

Custom_Notification_-_Member_Related-4.jpg

 

B. Tuỳ chỉnh thông báo email

Bước 1

Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thông báo mà bạn muốn chỉnh sửa. Ví dụ dưới đây là "Thông báo đăng ký tài khoản mới". 

 • Nội dung tin nhắn (bản mẫu): Dưới cùng bên phải sẽ hiển thị số lượng ký tự của thông báo, nhấp vào Chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa.
 • Chi tiết/ Cài đặt: Tình huống mà thông báo sẽ được gửi đi. Khi người bán nhìn thấy biểu tượng "Email" bên cạnh thông báo, có nghĩa là thông báo có thể được gửi qua email.
 • Văn bản có sẵn: Các biến số mặc định bạn có thể sử dụng cho thông báo sẽ được liệt kê ở đây. Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết.

Custom_Notification_-_Member_Related-5.jpg

Bước 2

Sau khi đã chỉnh sửa xong tin nhắn, bạn có thể nhấp vào Xem trước để xem thông báo sẽ được hiển thị như thế nào. Nhấp vào Trở về mặc định nếu bạn không hài lòng với kết quả chinh sửa. Sau khi hoàn tất, đừng quên nhấp vào nút SAVE ở góc trên cùng bên phải để lưu lại các cài đặt

*Lưu ý:

 • Để đảm bảo email thông báo được gửi thành công, chủ đề của email không được vượt quá 78 ký tự (bao gồm cả các biến thể).
 • Màu sắc trong email sẽ phụ thuộc vào mẫu thiết kế trang web của cửa hàng. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng mẫu như Dusk, Philia, Varm, Skya, Sangria, Bianco, Doris Bien, Kingsman, Ultra Chic, màu chữ và màu nền của nút trong email sẽ giống với màu của mẫu thiết kế cửa hàng; màu nút trong email của các mẫu thiết kế khác sẽ được đặt mặc định là màu xanh và có thể thay đổi.
 • Nếu trước đó bạn đã chỉnh sửa tin nhắn của email thông báo, hệ thống sẽ duy trì nội dung chỉnh sửa và không yêu cầu chỉnh sửa thêm.
 • Khi lưu, hệ thống sẽ không kiểm tra lỗi của văn bản trong tin nhắn khi lưu. Vui lòng kiểm tra bằng tính năng xem trước trước khi lưu.
 • Một số ứng dụng email không hỗ trợ sử dụng hình ảnh và video. Nếu có hình ảnh và video trong nội dung tin nhắn, vui lòng kiểm tra xem tin nhắn có xem được như bình thường hay không.
 • Tính năng xem trước được dùng trên môi trường trình duyệt web, khác với môi trường trong email của khách hàng. Vì vậy, tin nhắn hiển thị trong email có thể sẽ không giống với nội dung được hiển thị trong bản xem trước.
 • Biến thể và đường link URL hiển thị trong bản xem trước là bản mẫu về cách biến thể được chuyển đổi. Nội dung thực tế sẽ phụ thuộc và cài đặt của cửa hàng. Nhấn vào đây để xem cách sử dụng các biến thể trong tin nhắn.

Custom_Notification_-_Member_Related-6.jpg

 

Ví dụ về nội dung thông báo tùy chỉnh

Nội dung thông báo qua email và SMS tùy chỉnh có thể được sử dụng để truyền thông về các chương trình ưu đãi đặc biệt, nhắc khách hàng về các quyền và lợi ích của thành viên, đồng thời truyền tải hình ảnh thương hiệu. Người bán có thể thay đổi giọng điệu của thông báo cho phù hợp với hình ảnh thương hiệu. Dưới đây là ba ví dụ tham khảo.

 1. Thông báo đăng ký tài khoản mới
  Screen_Shot_2021-12-22_at_4.00.20_PM.png

 2. Thông báo chỉ định điểm thành viên
  Screen_Shot_2021-12-22_at_4.02.08_PM.png

 3. Thông báo nâng cấp thành viên
  Screen_Shot_2021-12-22_at_4.03.29_PM.png

 

4. Cài đặt ngôn ngữ cho thông báo tuỳ chỉnh

Các ngôn ngữ hiển thị trong mục tuỳ chỉnh thông báo sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ bạn đã chọn trên trang quản trị SHOPLINE > "Cài đặt" > "Cài đặt cơ bản" > "Ngôn ngữ cửa hàng hỗ trợ". 

Custom_Notification-5.png

*Lưu ý:

 1. Ngôn ngữ sử dụng cho tin nhắn thông báo sẽ dựa theo "Ngôn ngữ cửa hàng mặc định" của bạn. Nếu bạn đã chọn "dựa trên ngôn ngữ trình duyệt của khách hàng", thì khách hàng đăng ký thành viên sẽ nhận được tin nhắn thông báo bằng ngôn ngữ trình duyệt mà họ đang sử dụng.
  • Thông báo đăng ký tài khoản mới: Ngôn ngữ mà khách hàng chọn khi đăng ký làm thành viên cửa hàng.
  • Thông báo đặt lại mật khẩu: Ngôn ngữ trình duyệt mặc định mà thành viên sử dụng lần cuối.
 2. Nếu bạn đã chọn "lựa chọn tùy chỉnh của bạn", thì các tin nhắn thông báo gửi đến khách hàng sẽ sử dụng ngôn ngữ tùy chỉnh mà bạn đã chọn.
  Custom_Notification-9.png

 

5. Lưu ý

 • Nếu tính năng tin nhắn được bật, bạn sẽ phải thanh toán khoản phí hàng tháng cho các thông báo tin nhắn.
 • "Số lượng ký tự tin nhắn" chỉ mang tính chất tham khảo. Số ký tự cuối cùng sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dài biến số trong tin nhắn thông báo, ví dụ: {{store_credit.end_at}}.
 • Phí cho một tin nhắn = tin nhắn tùy chỉnh + biến số (ví dụ: {{store_credit.end_at}}), và phí này sẽ dựa trên báo cáo tin nhắn hàng tháng.
 • Để cấp quyền cho nhân viên xem/ chỉnh sửa tin nhắn thông báo tùy chỉnh, hãy đi đến trang quản trị SHOPLINE > "Cài đặt" > "Phân quyền và bảo mật", nhấp vào "Chỉnh sửa" và cuộn xuống. "Thông báo tùy chỉnh". 
  Custom_Notification-14.png
 • Nếu bạn đã chỉnh sửa nội dung của thông báo hệ thống (trong ô màu đỏ) trên trang "Thiết kế cửa hàng" > "Trình chỉnh sửa mã", thì nội dung email thông báo sẽ dựa theo những chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện. Còn trang tùy chỉnh thông báo sẽ không đồng bộ các cài đặt này. Nếu bạn muốn sử dụng trang tuỳ chỉnh thông báo, vui lòng xoá các email template trong Trình chỉnh sửa mã trước.  Custom_Notification-15.png

 

Đọc thêm

Tùy chỉnh thông báo - Biến số

Tùy chỉnh thông báo - Thông báo đơn hàng

 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận