Nhập dữ liệu khách hàng

 

____________________-Plan_bar.png

1. Những lưu ý trước khi xuất báo cáo khách hàng

 • Vui lòng đảm bảo chính xác thông tin khách hàng trước khi nhập vào, bạn sẽ không thể nhập lại dữ liệu đối với những thành viên đã từng được điền thông tin. 
 • Sau khi nhập dữ liệu thành viên, hệ thống sẽ gửi thông báo thiết lập mật khẩu đến những người mà trường [Đã là thành viên] được đặt là [Y].
 • Vui lòng xác nhận rằng cửa hàng của bạn đã thiết lập hoàn tất và đang hoạt động bình thường trước khi tiến hành nhập dữ liệu.
  (Vì một khi đã nhập dữ liệu vào, và khách hàng đã đặt xong mật khẩu, nhưng họ lại không thể thanh toán tại cửa hàng của bạn, điều này sẽ có khả năng gây ra sự bất mãn cho khách hàng.

2.Hướng dẫn các bước nhập dữ liệu

Bước 1: Tải xuống các mẫu và tệp

Vào trang quản trị, chọn "Quản lý khách hàng" > "Khách hàng", nhấp vào “Nhập dữ liệu khách hàng" > "Nhập và tải lên báo cáo" ở góc phải trên cùng. Tìm trường " 1. Tải về mẫu" và nhấp vào my_customers_import.xlsx để tải biểu mẫu xuống và điền thông tin khách hàng.

_Import_Customer_Data-1.png


_Import_Customer_Data-2.png

Bước 2: Điền thông tin khách hàng (thành viên)

Mở mẫu Excel: my_customers_import.xlsx bạn vừa tải xuống trên máy tính của bạn, sau đó chuyển đến trang tính [Mẫu]. Để biết thêm chi tiết về định dạng nhập dữ liệu thích hợp, vui lòng xem trang tính [Ví dụ] của tệp vừa tải. Định dạng của trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn nhập dữ liệu bằng điện thoại hay không. 

Lưu ý: 

Mỗi file có thể tải lên tối đa dữ liệu của 3.000  khách hàng, nếu nhiều hơn 3.000 khách hàng, vui lòng tải và nhập vào tệp mới.

 • Hướng dẫn điền báo cáo: Áp dụng cho các cửa hàng "chưa từng sử dụng" chức năng đăng ký qua điện thoại
 • Hướng dẫn điền báo cáo: Áp dụng cho các cửa hàng "đã từng sử dụng" chức năng đăng ký qua điện thoại

_Import_Customer_Data-3.png

Bước 3: Tải tệp lên và kiểm tra

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của khách hàng trong biểu mẫu, hãy vào lại trang quản trị, trong trang “Tải lên thông tin khách hàng" vui lòng nhấp vào [Tải lên .xlsx / .xls file] để tải tệp lên._Import_Customer_Data-4.png


Sau khi tải lên, dữ liệu xem trước sẽ xuất hiện ở cuối trang, nếu thiếu dữ liệu trong trường, thông báo lỗi sẽ xuất hiện trong [3. Tải lên thông tin khách hàng], do đó vui lòng điền lại dữ liệu và tải tệp lên.

 

_Import_Customer_Data-5.png

 

_Import_Customer_Data-6.png

Sau khi xác nhận rằng thông tin là chính xác, bạn có thể nhấp vào nút "Tải lên thông tin khách hàng"

_Import_Customer_Data-7.png

Nhận xét khi bạn đang nhập thông tin

Bước 4: Gửi thông báo email/ tin nhắn tới khách hàng bằng cách thủ công

Sau khi nhấp vào phần "Tải lên thông tin khách hàng", cửa sổ chọn tùy chọn thông báo gửi đến khách hàng sẽ được hiện ra, bạn có thể nhấp vào "Xem trước" ở phía bên phải để xem trước nội dung sẽ được gửi đến khách hàng.

Lưu ý:

[Gửi SMS] sẽ phải trả phí SMS hàng tháng và mỗi SMS được giới hạn ở 160 văn ký tự nửa chiều rộng hoặc 70 ký tự toàn chiều rộng (bao gồm cả ký tự hệ thống). Nếu số lượng từ vượt quá ký tự quy định, một SMS khác sẽ được gửi đi.

 • Thông báo tài khoản thành viên đăng nhập

Gửi Email: Thông báo đặt mật khẩu tài khoản sẽ được gửi, nếu thông tin trường "Email" được điền vào.
Gửi SMS: Thông báo đặt mật khẩu tài khoản sẽ được gửi, nếu thông tin trường "Số điện thoại" được điền vào.
* Nếu bạn bật chức năng Đăng ký điện thoại di động, trường "số điện thoại di động" sẽ chỉ hiển thị sau khi dữ liệu khách hàng đã được nhập vào.

 • Chỉ định Thông báo tín dụng cửa hàng

Gửi Email: Thông báo này sẽ được gửi đi nếu bạn có điền thông tin vào trường "Email" và "Điểm thưởng cửa hàng",
Gửi SMS: Thông báo này sẽ được gửi đi nếu bạn có điền thông tin vào trường "Số điện thoại di động" và "Điểm thưởng cửa hàng"

* Nếu bạn bật chức năng Đăng ký điện thoại di động, trường "số điện thoại di động" sẽ chỉ hiển thị sau khi dữ liệu khách hàng đã được nhập vào.

* Nếu bạn bật chức năng Điểm thưởng tín dụng cửa hàng, trường "Điểm thưởng cửa hàng" sẽ chỉ hiển thị sau khi dữ liệu khách hàng đã được nhập vào.

 • Chỉ định thông báo điểm thành viên

Gửi Email: Thông báo này sẽ được gửi đi, nếu bạn điền thông tin vào các trường "Email" và "Điểm thành viên"
Gửi SMS: Thông báo này sẽ được gửi đi, nếu bạn điền thông tin vào các trường "Số điện thoại" và "Điểm thành viên"
* Nếu chức năng Đăng ký trên điện thoại di động được bật, trường "số điện thoại di động" sẽ chỉ hiển thị sau khi dữ liệu khách hàng đã được nhập vào.

* Nếu bạn bật chức năng Điểm thành viên, trường "Điểm thành viên" sẽ chỉ hiển thị sau khi dữ liệu khách hàng đã được nhập vào.

Tin nhắn xem trước

1.Xem trước nội dung email_Import_Customer_Data-8.png

2. Xem trước nội dung tin nhắn SMS

_Import_Customer_Data-9.png

Bước 5: Kiểm tra tiến độ nhập và tải lên thông tin khách hàng

Sau khi nhấp vào "Tải lên thông tin khách hàng" và chọn “Đồng ý", quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống sẽ bắt đầu được thực hiện. Nếu dữ liệu nhập quá lớn, bạn sẽ mất một chút thời gian để hoàn tất thao tác. Bạn có thể kiểm tra tiến độ đăng tải tệp trong "Báo cáo và phân tích"> "Hành động hàng loạt"._Import_Customer_Data-10.png

 

Xin lưu ý: Khi bạn đã điền Y vào trường “Có phải thành viên hay không?” và tải tệp lên, thì trang quản trị sẽ hiển thị dữ liệu [Đã là thành viên] là V, [Đã cài đặt mật khẩu] là X. 

Sau khi hệ thống gửi thông báo cài đặt mật khẩu thành viên đến khách hàng, và khách hàng đã hoàn tất cài đặt, thì dữ liệu [Đã cài đặt mật khẩu] trong trang quản trị sẽ được cập nhật thành V. 

3. Hướng dẫn điền báo cáo: Áp dụng cho các cửa hàng "chưa từng sử dụng" chức năng đăng ký qua điện thoại

Cột A-E: trường dữ liệu cơ bản

 Cột A: Tên đầy đủ

 • Đây là trường bắt buộc
 • Ví dụ: Nguyễn Thị A

Cột B: Email

 • Đây là trường bắt buộc
 • Không thể có sự trùng lập về email của khách hàng, vì bạn sẽ không thể nhập thông tin vào được trong trường hợp này 
 • Bạn phải điền thông tin địa chỉ email vào cột này nếu khách hàng không phải thành viên (phải điền N vào trường “Có phải là thành viên hay không”)
 • Ví dụ: 006@seanoconnery.scot 

Cột C: Giới tính

 • Đối với nam vui lòng điền "M", nữ vui lòng điền "F", nếu khách hàng chưa điền hoặc không muốn tiết lộ vui lòng điền "U"
 • Ví dụ: U

Cột D: Ngày sinh

 • Để nhập thông tin ngày sinh cho khách hàng, trước tiên bạn cần đi tới [Cài đặt]> [Cài đặt khách hàng]> [Trường đặt trước] và nhấp chọn các tuỳ chỉnh có liên quan.
 • Bạn có thể đặt giới hạn độ tuổi đăng ký cho khách hàng của bạn, tuy nhiên khách hàng phải trên 13 tuổi, vì theo luật và quy định quốc tế có liên quan, quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi phải được bảo vệ.. Để biết thêm thông tin về việc đặt giới hạn độ tuổi, vui lòng xem: Cài đặt và thông báo sinh nhật
 • Ví dụ: 1980/02/01

Cột E: Ngôn ngữ

 • Đây là cài đặt ngôn ngữ để khách hàng nhận tin nhắn thông báo đặt mật khẩu. Nếu bạn muốn khách hàng nhận tin nhắn tiếng Trung, vui lòng điền tiếng Trung; nếu bạn muốn nhận tin nhắn tiếng Anh, vui lòng điền tiếng Anh
 • Nếu trường này để trống, hệ thống sẽ sử dụng "ngôn ngữ mặc định của cửa hàng" để gửi thư.
 • Ví dụ: English

Cột F-L: Đăng ký & Khuyến mãi

F: Có phải thành viên hay không?

 • Nếu khách hàng đã là thành viên, vui lòng điền "Y"; nếu khách hàng chưa là thành viên, vui lòng điền "N"
 • Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ nhận dạng khách hàng này là "không phải thành viên"
 • Ví dụ: Y
 • Xin lưu ý:
  • Đối với khách hàng được đặt là "Đã là thành viên (điền Y)", họ sẽ không được nhận "Điểm tín dụng chào mừng”, vì lý do họ không được xét là thành viên mới vừa đăng ký nữa.
  • Nếu bạn nhập là "không phải thành viên (điền N)", khách hàng của bạn sẽ không nhận được thư đặt mật khẩu thành viên từ hệ thống. Những khách hàng này sẽ cần phải tự truy cập trang web của cửa hàng bạn và sử dụng email của họ để đăng nhập / đăng ký trước khi nhận được thông báo yêu cầu đặt mật khẩu từ hệ thống.

Cột G: Chấp nhận nhận tin tiếp thị

 • Nếu khách hàng sẵn sàng nhận thông tin tiếp thị từ cửa hàng bạn, vui lòng điền vào "Y"; nếu khách hàng không muốn chấp nhận tin nhắn, vui lòng điền "N"
 • Những khách hàng được đánh dấu là "Chấp nhận thông tin tiếp thị" và đáp ứng các yêu cầu lọc sẽ nhận được tin nhắn gửi từ Trung tâm Broadcast
 • Nếu trường này được để trống, hệ thống sẽ mặc định là khách hàng sẵn sàng chấp nhận tiếp thị 
 • Ví dụ: Y

Cột H: Gắn thẻ

 • Bạn phải bật chức năng "Thẻ & ghi chú khách hàng" mới có thể nhập trường này. Để biết thêm thông tin về chức năng này, vui lòng tham khảo: Thẻ & ghi chú khách hàng 
 • Ký tự tối đa của mỗi nhãn được giới hạn trong 3 ~ 40 ký tự
 • Không được phép có dấu cách, các nhãn phải được phân tách bằng dấu phẩy
 • Mỗi khách hàng có thể có tối đa 60 thẻ
 • Ví dụ: Khach quen, VIP

I: Note 

 • Bạn phải bật chức năng "Thẻ & ghi chú khách hàng" mới có thể nhập trường này. Để biết thêm thông tin về chức năng này, vui lòng tham khảo: Thẻ & ghi chú khách hàng 
 • Khách hàng sẽ không nhìn thấy những dữ liệu được nhập trong trường này, vì nội dung chỉ hiển thị trong trang quản trị viên.
 • Ví dụ: thành viên VIP, nhớ gửi quà đính kèm VIP khi vận chuyển

Cột J: Đã đăng ký từ

 • Có 4 tùy chọn: Admin (trang quản trị SHOPLINE), trang cửa hàng (trang web mua sắm), POS , Kiosk
 • Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ mặc định nguồn đăng ký là Admin (trang quản trị)
 • Xin lưu ý: Nếu nguồn là POS hoặc Kiosk, thì bạn phải điền vào cột K: thông tin về ID cửa hàng đã đăng ký
 • Ví dụ: Admin

Cột K: ID đăng ký cửa hàng

 • Nếu bạn đã điền POS hoặc Kiosk vào cột J, trường này có thể được bỏ qua
 • Bạn phải sử dụng gói POS hoặc Kiosk để có thể nhập thông tin vào trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: POS , Kiosk
 • Có thể điền ID cửa hàng bằng cách nhấp vào "Xem ID cửa hàng" ở góc trên bên phải của [Tải lên thông tin khách hàng]

_Import_Customer_Data-11.png

 

Cột L: Thời gian đăng ký

 • Vui lòng điền thông tin theo định dạng "YYYY/MM/DD HH:MM:SS” (Năm/Tháng/Ngày/Giờ/Phút/Giây)
 • Nếu trường này để trống, hệ thống sẽ mặc định nhập ngày và giờ của hiện tại.
 • Nếu bạn chỉ điền ngày, hệ thống sẽ sử dụng thời gian 00:00:00 theo mặc định.
 • Ví dụ điền: 2020/07/23 11:40:00

Cột M-U: Dữ liệu về mức chi tiêu của khách hàng, điểm thưởng cửa hàng 

Cột M: Tổng chi tiêu của khách

 • Nhập tổng chi tiêu của khách hàng
 • Vui lòng điền một số lớn hơn 0
 • Ví dụ: 1000

Cột N: Dồn tiền đơn hàng

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module
 • Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ mặc định KHÔNG dồn tiền mua hàng vào điều kiện nâng cấp Thành viên.
 • Nếu bạn muốn bao gồm giao dịch cộng dồn, vui lòng nhập "Y"; nếu không, vui lòng nhập "N"
 • Việc nâng cấp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rạng sáng của ngày hôm sau, nếu giao dịch cộng dồn đã đạt đến điều kiện nâng cấp.
 • Ví dụ: Y

Cột O: Hạng thành viên

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module 
 • Bạn cần thiết lập các cấp thành viên trong trang Quản trị SHOPLINE để có thể điền thông tin vào trường mã cấp độ thành viên.
 • Trường này sẽ chỉ có thể nhập dữ liệu cấp thành viên cho những khách hàng được đánh dấu là thành viên trong trường F.
 • Nếu trường này được để trống, khách sẽ được tính là thành viên bình thường và sẽ không được hưởng các đặc quyền mặc định của các hạng thành viên
 • Ví dụ : 59e1abcdefghie123456
 • Điền mã cấp độ thành viên được tìm thấy trong liên kết chỉnh sửa thành viên tại trang quản trị.
 • Xin lưu ý: Trường này chỉ có thể được nhập cho các thành viên.

_Import_Customer_Data-12.png

Cột P: Điểm thưởng cửa hàng

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module 
 • Vui lòng điền điểm thưởng cửa hàng của khách hàng (số phải lớn hơn 0, nếu bạn điền 0, bản ghi 0 sẽ được để lại) Nếu bạn không gửi điểm thưởng cửa hàng, vui lòng để trống trường.
 • Nếu bạn gửi điểm thưởng cửa hàng đến khách hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến khách hàng
 • Nếu để trống trường này, hệ thống sẽ không gửi điểm thưởng cho khách hàng
 • Ví dụ: 100

Cột Q: Lý do điểm thưởng

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module 
 • Vui lòng điền vào lý do gửi điểm thưởng, thông báo này sẽ được hiển thị trong trung tâm thành viên của khách hàng, với tối đa 50 ký tự.
 • Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho khách hàng với lý do tặng điểm thưởng, bạn cần phải điền thông tin vào trường P cho khách hàng đó.
 • Nếu trường này để trống, hệ thống sẽ đưa ra lý do mặc định là "Thêm điểm thưởng theo cách thủ công"
 • Ví dụ: Quà tặng cho thành viên

Cột R: Ngày hết hạn điểm thưởng

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module 
 • Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho khách hàng với lý do tặng điểm thưởng, bạn cần phải điền thông tin vào trường P cho khách hàng đó.
 • Nếu trường này để trống, hệ thống sẽ mặc định ngày hết hạn của điểm thưởng là "không bao giờ hết hạn"
 • Ví dụ : 2020/07/23 hoặc 2020-07-23

Cột S: Điểm thành viên

 • Bạn phải có mô-đun CRM - Thành viên để nhập trường này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://shopline.tw/about/pricing/module 
 • Vui lòng hoàn thành cài đặt "Quy tắc tích điểm thành viên" trước khi nhập dữ liệu. Để biết hướng dẫn cài đặt, vui lòng tham khảo: Điểm thành viên
 • Vui lòng điền một số lớn hơn 0
 • Ví dụ: 100

Cột T: Lý do thêm điểm thưởng

(Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

 1. Hướng dẫn điền báo cáo: Áp dụng cho các cửa hàng "đã từng sử dụng" chức năng đăng ký qua điện thoại

A-B. Tên và địa chỉ đầy đủ là bắt buộc.

(Đối với những cửa hàng đã bật tính năng "đăng ký trên thiết bị di động", trường này là bắt buộc nếu số điện thoại di động không được điền.)

C.Mã quốc gia/ khu vực gọi điện (khả dụng cho cửa hàng đã bật "đăng ký trên thiết bị di động")

 • Mã quốc gia/ khu vực của số điện thoại di động.
 • Trường này là bắt buộc nếu cột "số điện thoại di động" được điền để tin nhắn SMS có thể gửi thành công. 

D.Số điện thoại (khả dụng cho cửa hàng đã bật "đăng ký trên thiết bị di động")

 • Trường này là bắt buộc nếu email không được điền.
 • SMS xác minh sẽ được gửi đến số này sau khi thành viên được nhập dữ liệu thành công.
 • Chỉ có thể nhập cột này cho thành viên (cột H là "Y")

E.Điền giới tính của khách hàng bằng "M" cho nam, "F" cho nữ hoặc "U" cho không tiết lộ.

F.Điền thông tin ngày sinh của khách hàng với định dạng "YYYY / MM / DD".

G.Nhập tiếng Chinese hoặc English

H.Điền "Y" đối với khách hàng là thành viên và "N" đối với khách hàng thông thường. Nếu để trống phần này, hệ thống sẽ mặc định người dùng là khách hàng thông thường

I.Nhập "Y" cho khách hàng đồng ý nhận tin tiếp thị và gõ "N" cho những khách hàng không đồng ý. Nếu phần này để trống, hệ thống sẽ mặc định người dùng đồng ý nhận tin tiếp thị.

J.Gắn thẻ (Hỗ trợ cho Gói cao cấp / O2O / Doanh nghiệp)

 • Ký tự tối đa của mỗi nhãn được giới hạn trong 3 ~ 40 ký tự
 • Không được phép có dấu cách, các nhãn phải được phân tách bằng dấu phẩy
 • Mỗi khách hàng có thể có tối đa 60 thẻ

K.Ghi chú (Hỗ trợ cho Gói cao cấp / O2O / Doanh nghiệp)

 • Ghi chú riêng của khách hàng (chỉ người bán mới thấy ghi chú này)

L.Đã đăng ký từ:  Vui lòng chọn từ Trang quản trị/ Trang cửa hàng/ POS / Kiosk

 • Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ mặc định nguồn đăng ký là Admin (trang quản trị)

* Lưu ý: Nếu nguồn là POS hoặc Kiosk, thì bạn phải điền thông tin về ID cửa hàng đã đăng ký vào cột kế tiếp

M.ID đăng ký cửa hàng

Vui lòng điền ID cửa hàng bằng cách nhấp vào "Xem ID cửa hàng" ở góc trên bên phải của [Tải lên thông tin khách hàng]

*Note: Ignore this column if the registration originates from Admin / Shop

* Lưu ý: Bỏ qua cột này nếu đăng ký nguồn từ Trang quản trị/ Trang cửa hàng

_Import_Customer_Data-13.png

 

N.Thời gian đăng ký

 • Vui lòng điền thông tin theo định dạng "YYYY/MM/DD HH:MM:SS” (Năm/Tháng/Ngày/Giờ/Phút/Giây)
 • Nếu trường này để trống, hệ thống sẽ mặc định nhập ngày và giờ của hiện tại.
 • Nếu bạn chỉ điền ngày, hệ thống sẽ sử dụng thời gian 00:00:00 theo mặc định.
 • Ví dụ điền: 2020/07/23 11:40:00

O.Tổng chi tiêu của khách

 • Nhập tổng chi tiêu của khách hàng
 • Vui lòng điền một số lớn hơn 0
 • Ví dụ: 1000

P.Dồn tiền đơn hàng (Gói hỗ trợ: Cao cấp / O2O / Doanh nghiệp)

 • Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ mặc định KHÔNG dồn tiền mua hàng vào điều kiện nâng cấp Thành viên.
 • Nếu bạn muốn bao gồm giao dịch cộng dồn, vui lòng nhập "Y"; nếu không, vui lòng nhập "N"
 • Việc nâng cấp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rạng sáng của ngày hôm sau, nếu giao dịch cộng dồn đã đạt đến điều kiện nâng cấp.
 • Ví dụ: Y

Q.Hạng thành viên (Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

 • Điền mã cấp độ thành viên được tìm thấy trong liên kết chỉnh sửa thành viên tại trang quản trị.
 • Xin lưu ý: Trường này chỉ có thể được nhập đối với khách hàng là thành viên._Import_Customer_Data-14.png

R.Điền số điểm thưởng tín dụng của cửa hàng bằng một số lớn hơn 0.

(Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

S,Vui lòng điền lý do thêm điểm thưởng tín dụng (Giới hạn tối đa 50 ký tự). Hệ thống sẽ mặc định "Thêm điểm thưởng theo cách thủ công”

(Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

T.Chỉ định ngày hết hạn điểm thưởng với định dạng "YYYY/MM/DD", ví dụ: 2020/01/09.

Nếu trường này được để trống, hệ thống sẽ mặc định các khoản điểm thưởng tín dụng không bao giờ hết hạn.

(Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

U.Điểm thành viên (Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

 • Điểm thành viên cho khách hàng
 • Vui lòng điền một số lớn hơn 0
 • Ví dụ: 100

V.Lý do thêm điểm thưởng (Hỗ trợ cho Gói cao cấp, O2O và Doanh nghiệp)

 • Vui lòng điền vào lý do gửi điểm thưởng, thông báo này sẽ được hiển thị trong trung tâm thành viên của khách hàng
 • Tối đa 50 ký tự
 • Nếu trường này để trống lý do mặc định của hệ thống là "Thêm điểm thưởng theo cách thủ công"

Cột X-AE

 • Nếu bạn không có địa chỉ của khách hàng, bạn có thể để trống tất cả các trường địa chỉ
 • Thông tin tối thiểu cần thiết để nhập địa chỉ của người dùng là Tên người nhận, mục nhập cho Địa chỉ-1, Thành phố (nếu Quốc gia/ Vùng không phải là Hồng Kông) và mã Quốc gia/ Vùng hợp lệ
 • Mã quốc gia/ vùng cho Hồng Kông: HK
 • Mã quốc gia/ vùng cho Đài Loan: TW

Bước 3

Khi bạn hoàn tất, hãy nhớ nhấp vào lưu > Quay lại bảng điều khiển quản trị > Bắt đầu tải tệp của bạn lên_Import_Customer_Data-15.png

Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy danh sách xem trước của các thành viên của cửa hàng, nếu danh sách xem trước không hiện lên, thông báo lỗi sẽ được bật lên.

Bước 4: Gửi thông báo email/ tin nhắn tới khách hàng bằng cách thủ công

Sau khi nhấp vào phần "Tải lên thông tin khách hàng", cửa sổ chọn tùy chọn thông báo gửi đến khách hàng sẽ được hiện ra, bạn có thể nhấp vào "Xem trước" ở phía bên phải để xem nội dung trước khi gửi đến khách hàng.

Lưu ý: Chọn [Gửi SMS] sẽ phải trả phí hàng tháng, tối đa 160 ký tự tiếng Anh hoặc được phép kết hợp 70 ký tự tiếng Anh và tiếng Trung cho mỗi SMS.

 • Thông báo tài khoản thành viên đăng nhập

Gửi Email: Thông báo đặt mật khẩu tài khoản sẽ được gửi, nếu thông tin trường "Email" được điền vào.
Gửi SMS: Thông báo đặt mật khẩu tài khoản sẽ được gửi, nếu thông tin trường "Số điện thoại" được điền vào.

 * Chỉ những cửa hàng đã bật “Đăng ký trên thiết bị di động” mới có thể nhìn thấy trường [Số điện thoại] sau khi thông tin khách hàng được nhập vào tệp.

 • Chỉ định Thông báo tín dụng cửa hàng

Gửi Email: Thông báo này sẽ được gửi đi nếu bạn có điền thông tin vào trường "Email" và "Điểm thưởng cửa hàng",
Gửi SMS: Thông báo này sẽ được gửi đi nếu bạn có điền thông tin vào trường "Số điện thoại di động" và "Điểm thưởng cửa hàng"

* Chỉ những cửa hàng đã bật “Đăng ký trên thiết bị di động” mới có thể nhìn thấy trường [Số điện thoại] sau khi thông tin khách hàng được nhập vào tệp.

* Chỉ những cửa hàng đã bật “Điểm thưởng tín dụng cửa hàng” mới có thể nhìn thấy trường [Điểm thưởng cửa hàng] sau khi thông tin khách hàng được nhập vào tệp.

 • Chỉ định thông báo điểm thành viên

Gửi Email: Thông báo này sẽ được gửi đi, nếu bạn điền thông tin vào các trường "Email" và "Điểm thành viên"
Gửi SMS: Thông báo này sẽ được gửi đi, nếu bạn điền thông tin vào các trường "Số điện thoại" và "Điểm thành viên"

* Chỉ những cửa hàng đã bật “Đăng ký trên thiết bị di động” mới có thể nhìn thấy trường [Số điện thoại] sau khi thông tin khách hàng được nhập vào tệp.

* Chỉ những cửa hàng đã bật tính năng Điểm thành viên mới có thể nhìn thấy trường [Điểm thành viên] sau khi thông tin khách hàng được nhập vào tệp._Import_Customer_Data-16.png

Tin nhắn xem trước

 • Email-content 

1.Xem trước nội dung email

_Import_Customer_Data-17.png
2. Xem trước nội dung tin nhắn SMS

_Import_Customer_Data-18.png

Bước 5: Kiểm tra tiến độ nhập và tải lên thông tin khách hàng

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy "Lịch sử nhập dữ liệu khách hàng"

_Import_Customer_Data-19.png

Quay lại "Khách hàng", bạn sẽ thấy danh sách thành viên được cập nhật


_Import_Customer_Data-20.png

Xin lưu ý: Khi bạn đã điền Y vào trường “Có phải thành viên hay không?” và tải tệp lên, thì trang quản trị sẽ hiển thị dữ liệu [Đã là thành viên] là V, [Đã cài đặt mật khẩu] là X. 

 Đối với khách hàng thông thường việc nhập dữ liệu của họ, hệ thống sẽ không yêu cầu thiết lập tài khoản cho họ, do đó phần "Là thành viên" sẽ hiển thị X, "Thiết lập mật khẩu" cũng sẽhiển thị X
 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận