Hướng dẫn nhanh

Cài đặt tài khoản

Cài đặt thanh toán

Xem tất cả 7 bài viết

Phương thức giao hàng

Cài đặt tên miền

Xem tất cả 11 bài viết

Cài đặt tài khoản quản trị

Quản lý hình ảnh

Quản lý sản phẩm

Xem tất cả 34 bài viết

Quản lý danh mục sản phẩm

Quản lý tồn kho

Quản lý Đơn hàng

Xem tất cả 18 bài viết

Quản lý khách hàng

Xem tất cả 29 bài viết

Quản lý tin nhắn

Xem tất cả 14 bài viết

Quản lý cài đặt thanh toán và giỏ hàng

Cửa hàng ứng dụng

Đăng ký thông tin sản phẩm

Mục: Trình chỉnh sửa trang và trình đơn

Xem tất cả 10 bài viết

Trình chỉnh sửa trang (Mới)

Xem tất cả 22 bài viết

Thiết kế cửa hàng

Xem tất cả 9 bài viết

Mẫu cửa hàng

Xem tất cả 9 bài viết

Trang thanh toán nhanh

Quản lý và thiết kế biểu mẫu

Blog Tiếng Việt

Khuyến mãi & thưởng

Xem tất cả 11 bài viết

Điểm tín dụng cửa hàng và Điểm thành viên

Xem tất cả 12 bài viết

Chiến dịch liên kết

Facebook

Xem tất cả 7 bài viết

Google

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Theo dõi và phân tích dữ liệu

Bảng thông tin Shoplytics

Xem tất cả 22 bài viết

TikTok

WhatsApp

SHOPLINE Live

Facebook Live

Xem tất cả 21 bài viết

Facebook Group Live

Instagram Live

Facebook

Xem tất cả 15 bài viết

Facebook Group

Instagram

Trung tâm tin nhắn

Xem tất cả 16 bài viết

Đặt hàng thủ công

Cửa hàng Chatbot

Tích hợp online & offline

POS Khuyến mãi

POS Quản lý đơn hàng & giao dịch

Xem tất cả 9 bài viết

POS Nhập hàng, bán hàng và tồn kho

Xem tất cả 11 bài viết

POS Quản lý nhân viên

POS Quản lý khách hàng

POS Cài đặt chung

POS Quản lý sản phẩm

Xem tất cả 9 bài viết

POS Hóa đơn & biên lai

POS Thiết lập thiết bị

Thanh toán qua ứng dụng POS

Hỗ trợ cài đặt mạng

SmartAds

Cài đặt phương thức giao hàng (Việt Nam)

Livestream

Tổng quan tính năng

Các gói dịch vụ SHOPLINE

Giới thiệu chức năng hỗ trợ mô-đun

Xem tất cả 8 bài viết

Navigation

Website 官方網站
Pricing and Plans 計畫費用
Refund and Cancellation Policy
取消與退款政策
SHOPLINE Team 認識團隊
Contact Us 聯絡我們