ต้นทุนของการขาย|สินค้า

All_Plan.png

เฉพาะสินค้า, ตัวเลือกของสินค้า, add-ons และของขวัญฟรีที่มีการบันทึกต้นทุนสำหรับสินค้าที่ถูกขายจะรวมอยู่ในต้นทุนของการขายทั้งหมด สำหรับภาพรวมการดำเนินการร้านค้าของคุณที่ดีขึ้นและเพิ่มความแม่นยำสำหรับการรายงาน คุณจะต้องเพิ่มมูลค่าต้นทุนสำหรับสินค้าเป็นอันดับแรกในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ในบทความนี้เราจะอธิบายวิธีทีละขั้นตอนสำหรับการกำหนดต้นทุนของประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน

1. สินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มต้นทุนและคลิก [แก้ไข]

Cost_of_sale-1.png

ขั้นตอนที่ 2

ที่แท็บ [จำนวนและการกำหนดราคาสินค้า] ที่หน้าสินค้า ระบุราคาที่ช่อง [ต้นทุน] จากนั้นคลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Cost_of_sale-2.png

 

2. สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มต้นทุน จากนั้นคลิก [แก้ไข]

Cost_of_sale-3.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่แท็บ [ตัวเลือกสินค้า] ที่หน้าสินค้า จากนั้นระบุมูลค่าลงในช่อง [ต้นทุน] สำหรับแต่ละ
ตัวเลือก คลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Cost_of_sale-4.png

 

3. Add-ons

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [Add-ons] ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มต้นทุน จากนั้นคลิก [แก้ไข]

Cost_of_sale-5.png

ขั้นตอนที่ 2

ที่แท็บ [ข้อมูลสินค้า Add-on] ที่หน้าสินค้า ระบุมูลค่าที่ช่อง [ต้นทุนของสินค้า Add-on (ไม่จำเป็น)] จากนั้นคลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Cost_of_sale-6.png

 

4. ของขวัญฟรี

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [ของขวัญฟรี] ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มต้นทุน จากนั้นคลิก [แก้ไข]

Cost_of_sale-7.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ระบุมูลค่าลงในช่อง [ราคาต้นทุนของขวัญฟรี (ไม่จำเป็น)] จากนั้นคลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Cost_of_sale-8.png

 

5.  การอนุญาตสิทธิ์ดู/แก้ไขต้นทุนสินค้า

ผู้ค้าสามารถกำหนดระดับการอนุญาตสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาสามารถดูและ/หรือแก้ไขต้นทุนสินค้าได้ โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นปิด หากผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์การเข้าถึงแผงผู้ดูแลระบบได้อย่างเต็มที่ การตั้งค่านี้จะถูกเปิดโดยค่าเริ่มต้น

 

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] และเลือกพนักงานที่คุณต้องการเปลี่ยนระดับการเข้าถึง

cost_of_sale-9.png

 

ขั้นตอนที่ 2

คอลัมน์ต้นทุนสินค้าจะอยู่ภายใต้สินค้าและหมวดหมู่

 • เลือก ดู เพื่อเปิดใช้งานการดูต้นทุนสินค้าบนหน้าทั้งหมดและบนรายงาน
 • เลือก แก้ไข เพื่อเปิดใช้งานทั้งการดูและการแก้ไขต้นทุนสินค้าบนหน้าทั้งหมดและบนรายงาน

cost_of_sale-10.png

หมายเหตุ: การให้สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถจัดการต้นทุนสินค้าได้เท่านั้น จะต้องนำไปใช้กับฟังก์ชันที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

 • ตัวอย่าง หากผู้ค้ายังไม่ได้เปิดสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงสินค้า add-on และของขวัญฟรี ผู้ดูแลระบบคนนี้จะไม่สามารถดูหรือแก้ไขต้นทุนสินค้าของหน้าเหล่านี้ได้ แม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงต้นทุนสินค้าแล้วก็ตาม

cost_of_sale-11.png

i. มุมมองของผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์

cost_of_sale-12.png

ii. มุมมองของผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์เพื่อดูเท่านั้น

cost_of_sale-13.png

iii. มุมมองของผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์เพื่อดูและแก้ไขได้

cost_of_sale-14.png

หน้าที่รองรับฟีเจอร์นี้ (ร้านค้าออนไลน์)

 • สินค้า
  • แท็บจำนวนและกำหนดราคาสินค้า (สินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า)

cost_of_sale-15.png

 • แท็บตัวเลือกสินค้า

cost_of_sale-16.png

 • เช็ตสินค้า

cost_of_sale-17.png

 • บันทึกสินค้า (จะปรากฏเมื่อมีการกำหนดต้นทุนของสินค้าตอนที่สร้างสินค้า) ราคาจะไม่แสดงที่นี่หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนในภายหลัง

cost_of_sale-18.png

 • อัปโหลด/อัปเดตสินค้าแบบจำนวนมาก (กรุณาอ้างอิงถึงบทความนี้) (ระบบจะไม่นำเข้า/อัปเดตช่องต้นทุนสินค้าโดยการอัปโหลดไฟล์จากผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการโดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข)
 • คัดลอกสินค้า (ช่องต้นทุนสินค้าจะปรากฏเป็นสีดำและไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ดูแลระบบที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข)

cost_of_sale-19.png

 • สินค้า Add-on

cost_of_sale-20.png

 • ของขวัญฟรี

cost_of_sale-21.png

 • สินค้าคงคลัง (ONE รวมทุกช่อง จำเป็น)

cost_of_sale-31.png

 • สินค้า Add-On ในตะกร้าสินค้า

cost_of_sale-22.png

 • คำสั่งซื้อ - ส่งออกรายงานคำสั่งซื้อ (ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูยังสามารถตรวจสอบกล่องต้นทุนสินค้าได้ แต่มูลค่าของต้นทุนจะไม่ปรากฏบนรายงานส่งออก)
 • รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล (ใหม่)

cost_of_sale-23.png

 

หน้าที่รองรับฟีเจอร์นี้ (POS)

 • POS ใบสั่งซื้อ/ส่งคืนสินค้า
  • สร้างใบสั่งซื้อ/ส่งคืนสินค้าcost_of_sale-25.png

  • ข้อมูลใบสั่งซื้อcost_of_sale-24.png

  • บันทึกกิจกรรมการสั่งซื้อcost_of_sale-26.png

  • ส่งออกรายงานใบสั่งซื้อ/บันทึกการส่งคืนcost_of_sale-27.png

  • POS ส่งออกคำสั่งซื้อ/ส่งออกรายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อcost_of_sale-28.png

 

6. หมายเหตุ

หากผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ “ส่งออกรายงานของร้านค้าออนไลน์/รายงานส่งออก POS” และ “แดชบอร์ด POS” ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูต้นทุนสินค้า แต่รายงานและแดชบอร์ด POS จะยังคงปรากฏช่องต้นทุนสินค้าอยู่ ด้านล่างเป็นตัวอย่างหน้าต่างๆที่ปัจจุบันยังไม่รองรับการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตต้นทุนสินค้า

 • ร้านค้าออนไลน์: สินค้าคงคลัง, ยอดขาย, รายงานวิเคราะห์รายรับ
 • POS: แดชบอร์ด, รายงานออนไลน์ - วิเคราะห์สินค้า, วิเคราะห์ช่วงเวลา, รายงานหมวดหมู่สินค้า, รายงานผู้ผลิต, รายงานสินค้าคงคลัง, รายงานรายละเอียดคำสั่งซื้อ, วิเคราะห์ภาพรวม 

cost_of_sale-29.pngcost_of_sale-30.png

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น