การตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินด้วย Omise Payment

All_Plan.png

Omise Payment มีวิธีการตั้งค่าอย่างง่ายเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ ร้านค้าสามารถสมัครบัญชีโอมิเซะได้ง่ายๆ และตั้งค่าให้บัตรเครดิตเป็นตัวเลือกในการชำระเงินของร้านค้า

 

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนบัญชีร้านค้าโอมิเซะ

โปรดอ่านคู่มือการลงทะเบียนร้านค้าโอมิเซะที่นี่ เพื่อลงทะเบียนร้านค้าโอมิเซะ

 

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม “Omise Payment”

หลังจากบัญชีโอมิเซะของของคุณได้เปิดการใช้งานแล้ว ให้ไปที่หน้าแอดมินของ SHOPLINE > การตั้งค่า > ตัวเลือกการชำระเงิน > กดปุ่ม “เพิ่ม”

ในหัวข้อประเภทการชำระเงิน เลือก  “Omise Payment”

Activation_Omise-1.png

 

ขั้นตอนที่ 3: ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ แผงควบคุมร้านค้าโอมิเซะ

Activation_Omise-2.png

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนเป็น “โหมดใช้งานจริง”

Activation_Omise-3.png

 

ขั้นตอนที่ 5: ยืนยัน Keys

ค้นหาคำว่า “Keys” ในแผงควบคุมร้านค้า

Activation_Omise-4.png

 

ค้นหา “Public key” และ “Secret key” ในหน้านี้

Activation_Omise-5.png

 

คัดลอก “Public key” และ “Secret key” ไปวางบนแผงควบคุมร้านค้าของ SHOPLINE จากนั้นเลือก “บัตรเครดิต” เพื่อเปิดการใช้งานบัตรที่โอมิเซะได้จัดหาให้

Activation_Omise-6.png

 

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของร้านคุณได้ และเปลี่ยนชื่อวิธีการชำระเงินเป็น Omise Payment เพิ่มคำอธิบายการชำระเงินเกี่ยวกับ Omise Payment  จากนั้นตรวจสอบข้อมูลว่าคุณต้องการนำตัวเลือกการจัดส่งบางประเภทออกหรือไม่

Activation_Omise-7.png

 

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมด ให้กดปุ่ม “เพิ่ม” ได้เลย

Activation_Omise-8.png

Activation_Omise-9.png

 

เพียงเท่านี้ลูกค้าของคุณก็สามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินให้แก่ร้านค้าของคุณได้แล้ว!

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น