POS การตั้งค่าราคาขายร้านค้าปลีก

e-commerce.png

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้รองรับสำหรับผู้ค้าที่ใช้ทั้งแผนบริการอีคอมเมิร์ซและ POS ร้านค้าปลีก

ผู้ค้าที่ดำเนินการทั้งร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกสามารถกำหนดราคาพิเศษสำหรับร้านค้าได้อย่างมีกลยุทธ์ และตรวจสอบราคาขายร้านค้าปลีกบนแอปพลิเคชัน SHOPLINE POS ได้ และดำเนินการสั่งซื้อที่ราคาขายร้านค้าปลีกบนแอปพลิเคชัน SHOPLINE POS

1. ขั้นตอนการตั้งค่าบนแผงควบคุมของหน้าผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ [หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE] > [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า], และคลิกที่ปุ่มแก้ไขถัดจากสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขราคาขายร้านค้าปลีก

TH_POS_Retail_Store_Price_Setting_-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ที่หน้าต่างการแก้ไข เลือกแท็บจำนวนและการกำหนดราคาสินค้า และเลื่อนลงไปที่ราคาขายร้านค้าปลีก

ใส่ราคาและคลิกปุ่มอัปเดตสีฟ้า ราคาจะถูกอัปเดตที่แอปพลิเคชัน POS

TH_POS_Retail_Store_Price_Setting_-2.png

 

สำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ผู้ค้าสามารถกำหนดราคาขายร้านค้าปลีกในแท็บตัวเลือกสินค้า ราคาขายร้านค้าปลีกของสินค้าแต่ละตัวเลือกนั้นจะแยกออกจากกัน

TH_POS_Retail_Store_Price_Setting_-3.png

หากร้านค้าเลือกราคาเดียวกับราคาสินค้าหลักสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า โปรดใส่ราคาขายร้านค้าปลีกในแท็บจำนวนและการกำหนดราคาสินค้า

 

หากสินค้าถูกเพิ่มผ่านแอปพลิเคชัน POS และราคานั้นถูกตั้งค่าไว้ จะแสดงราคาปกติตามค่าเริ่มต้น 

POS_Retail_store_price-1.png

แตะที่สินค้าในตะกร้าสินค้าที่ด้านขวามือเพื่อแก้ไขราคา (ตัวอย่างเช่น $580 ในพื้นที่สีเทาคือราคาปกติเริ่มต้น)

 

5.PNG

 

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ โปรดยืนยันว่าคุณได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชัน POS เวอร์ชัน 1.17.0 แล้ว และไปที่ [หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE] > [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าสินค้า] และทำการเปิดใช้งานกำหนดราคาด้วยตนเองที่อยู่ในแท็บ POS

TH_POS_Retail_Store_Price_Setting_-4.png

 

2. การแสดงผลบนแอปพลิเคชัน POS

1. แคชเชียร์

ลำดับการแสดงราคา: ราคาขายร้านค้าปลีก> ราคาส่วนลด > ราคาปกติ

  • หากมีการตั้งค่าราคาขายปลีก ราคาบนแอปพลิเคชัน POS จะแสดงราคาขายร้านค้าปลีก และดำเนินการสั่งซื้อด้วยราคาขายร้านค้าปลีก
  • หากไม่มีการตั้งค่าราคาขายปลีก ราคาบนแอปพลิเคชัน POS จะแสดงราคาขาย (ที่กำหนดบนหน้าหน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ) ถ้าหากไม่มีราคาส่วนลด ราคาปกติจะถูกแสดงแทน

หมายเหตุ: ราคาบนแอปพลิเคชันจะแสดงราคาปกติที่กำหนดบนหน้าผู้ดูแลระบบ และร้านค้าออนไลน์จะให้ลำดับความสำคัญในการแสดงเป็นราคาปกติเช่นกัน ถ้าหากไม่มีราคาปกติแต่มีราคาส่วนลด ราคาที่แอปพลิเคชันจะแสดงคือ $0 ในขณะที่ร้านค้าออนไลน์จะแสดงราคาส่วนลด

POS_Retail_store_price-3.png

 

2. การแสดงใบปะหน้า

แตะที่ [การตั้งค่า] > [ใบปะหน้า] และเลือกถ้าหากคุณต้องการพิมพ์ราคาปกติหรือราคาขายบนใบปะหน้า ผู้ค้าสามารถกำหนดราคาที่จะแสดงบนใบปะหน้าด้วยตนเองได้ ตรรกะการแสดงผลจะเหมือนกับที่อธิบายด้านบน

POS_Retail_store_price-4.png

 

3. การแสดงผลบนคำสั่งซื้อ

ราคาที่ถูกแสดงในบันทึกคำสั่งซื้อจะแสดงตามลำดับการแสดงราคา

POS_Retail_store_price-5.png

 

3. หมายเหตุ

  1. ราคาขายร้านค้าปลีกนั้นยังไม่รองรับฟีเจอร์การอัปโหลด/อัปเดตสินค้าจำนวนมาก
  2. แอปพลิเคชัน POS ยังไม่รองรับการตั้งค่าราคาขายร้านค้าปลีกเมื่อมีการเพิ่มสินค้า โปรดตั้งค่าที่หน้าผู้ดูแลระบบ
  3. หากต้องการเรียกดูบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคา โปรดไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] > [แก้ไข] > [บันทึกสินค้า] > [อัปเดตสินค้าแล้ว]

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น