แท็กคำสั่งซื้อ

faq_bar____-15.pngเพื่อลดขั้นตอนในประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมาก SHOPLINE ขอแนะนำแท็กคำสั่งซื้อเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ค้ากำหนดและใช้แท็กเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อกรองคำสั่งซื้อได้ ในบทความด้านล่างนี้จะแนะนำคุณถึงวิธีการใช้งานแท็กคำสั่งซื้อ

 

 

วิธีการเพิ่ม/ลบแท็กคำสั่งซื้อในแต่ละคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1:

ที่หน้าแผงควบคุม ไปที่เครื่องมือ [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อ] จากนั้นเลือกคำสั่งซื้อ

TH_OrdersTag-1.jpg


ขั้นตอนที่ 2:

คลิกที่ [แก้ไข] เพื่อเพิ่มแท็ก หากต้องการลบแท็ก ให้คลิกที่เครื่องหมาย [x] ที่ด้านข้างแท็กนั้น

TH_OrdersTag-2.jpg


คลิกที่ [ดูแท็กทั้งหมด] เพื่อดูแท็กทั้งหมดที่มีอยู่

TH_OrdersTag-3.jpg

หมายเหตุ:

 • แท็กคำสั่งซื้อจะต้องประกอบไปด้วย 3-40 ตัวอักษร
 • จำกัดให้มีเพียงแค่ 10 แท็กต่อแต่ละคำสั่งซื้อ โดยสามารถมีได้มากสุด 100 แท็กคำสั่งซื้อต่อร้านค้า


วิธีการเพิ่ม/ลบแท็กคำสั่งซื้อจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหรือลบแท็กคำสั่งซื้อสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้โดยการดำเนินการจำนวนมาก

 

ขั้นตอนที่ 1:

เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแก้ไข ที่แท็บตัวเลือก [การดำเนินการเป็นกลุ่ม] ให้เลือก [เพิ่มแท็ก] หรือ [ลบแท็ก]

TH_OrdersTag-4.jpg


ขั้นตอนที่ 2:

เลือกแท็กคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเพิ่ม/ลบ โปรดทราบ: สามารถดำเนินการเพิ่ม/ลบได้เพียง 1 แท็กต่อครั้ง

TH_OrdersTag-5.jpg

หากต้องการตรวจสอบการดำเนินการจำนวนมากว่าสำเร็จหรือไม่ ให้ไปที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล]>[กระบวนการดำเนินงานแบบจำนวนมาก]

TH_OrdersTag-6.jpg

หมายเหตุ:

 • กรุณาอย่าลบแท็กคำสั่งซื้อหากการดำเนินงานแบบจำนวนมากสำหรับแท็กเดียวกันยังอยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินการ” ยกตัวอย่างเช่น หากการดำเนินงานแบบจำนวนมากเพื่อเพิ่มแท็ก “A” ในสินค้า 0-10 ยังอยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินการ” กรุณาอย่าเพิ่งลบแท็กคำสั่งซื้อ “A” จากรายการแท็กร้านค้า
 • หากพยายามเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมากในขณะที่การดำเนินการก่อนหน้านี้ยังมีสถานะเป็น “กำลังดำเนินการ” อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีการดำเนินการที่ทับซ้อนกัน ยกตัวอย่างเช่น หากการดำเนินงานแบบจำนวนมากเพื่อเพิ่มแท็ก “A” ในสินค้า 0-10 ยังอยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินการ” คุณจะต้องรอจนกว่าการดำเนินการจะอยู่ในสถานะเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มทำการลบแท็กคำสั่งซื้อ “A” จากสินค้า 2-10


วิธีใช้ตัวกรองในการค้นหาโดยแท็กคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าสามารถค้นหารายการคำสั่งซื้อด้วยแท็กคำสั่งซื้อได้ การดำเนินการนี้จะช่วยคุณจัดเรียงคำสั่งซื้อโดยใช้ตัวกรองดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่มีแท็กที่เลือกอย่างน้อย 1 แท็กหรือมากกว่า (มีอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • คำสั่งซื้อมีแท็กที่เลือกทั้งหมด (มีอย่างแน่นอน)
 • แท็กที่เลือกทั้งหมด ไม่มีแท็กที่เลือกไว้ (ไม่มีเลย)

TH_OrdersTag-7.jpg


*ตัวกรองสำหรับการค้นหานี้สามารถใช้แท็กคำสั่งซื้อได้สูงสุด 5 แท็กคำสั่งซื้อ คีย์เวิร์ดควรคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

TH_OrdersTag-8.jpg


สำหรับร้านค้าที่ใช้แท็กคำสั่งซื้อ เช่น “A, B, C, D” ตัวกรองจะทำงานดังนี้:

 1. มีอย่างใดอย่างหนึ่ง: ค้นหาคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยแท็ก “A” หรือ “B”
 2. มีอย่างแน่นอน: ค้นหาคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยแท็ก “A” และ “B”
 3. ไม่มีเลย: ค้นหาคำสั่งซื้อที่ไม่ประกอบด้วยแท็ก “A” หรือ “B” (การค้นหาจะแสดงผลคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยแท็ก “C” และ “D”)


วิธีการส่งออกข้อมูลแท็กคำสั่งซื้อให้อยู่ในรายงานคำสั่งซื้อ

คุณสามารถรวมแท็กคำสั่งซื้อให้อยู่ในรายงานคำสั่งซื้อได้ โดยการทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง  [แท็กคำสั่งซื้อ] ก่อนทำการส่งออกรายงาน

TH_OrdersTag-9.jpg

 

TH_OrdersTag-10.jpgโปรดทราบ:

 • แท็กคำสั่งซื้อยังไม่พร้อมให้บริการใช้งานสำหรับ POS หรือ Open API
 • หากแท็กคำสั่งซื้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ระบบจะทำการบันทึกเป็นตัวพิมพ์เล็กให้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ตัวกรองค้นหาโดยแท็กคำสั่งซื้อ ระบบจะไม่รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ระบบจะบันทึกแท็กคำสั่งซื้อ “Vip” เป็น “vip” คีย์เวิร์ดจะถูกค้นหาในทุกรูปแบบของแท็กนี้ (เช่น VIP, VIp เป็นต้น) จะรวมทุกคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยแท็กนี้
 • หากมีช่องว่างในแท็กคำสั่งซื้อ ระบบจะบันทึกด้วยเครื่องหมาย “-” แทนช่องว่าง ยกตัวอย่างเช่น แท็กคำสั่งซื้อ “20% off” จะถูกบันทึกเป็น “20%-off”
 • ข้อความค้นหาจะต้องตรงกันกับแท็กคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ทุกประการ ยกตัวอย่างเช่น หากแท็กคำสั่งซื้อของคุณคือ “Sale time-2012/2” ข้อความค้นหาที่ตรงกันในบ้างส่วน (เช่น “Sale time” หรือ “2021”) จะไม่พบคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยแท็ก “Sale time-2021/2”
 • ฉพาะแท็กคำสั่งซื้อที่ใช้ในปัจจุบันเท่านั้นที่จะนับรวมในยอดรวมแท็กของร้านค้า ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าจะมีแท็กอยู่ 4 แท็กจากทั้งหมด 100 แท็กที่สามารถใช้งานได้ ในกรณี คำสั่งซื้อที่ 1 ประกอบไปด้วยแท็ก “A, B, C”, คำสั่งซื้อที่ 2 ประกอบไปด้วยแท็ก “B” และคำสั่งซื้อที่ 3 ประกอบไปด้วยแท็ก “D” การลบคำสั่งซื้อที่ 3 ในตัวอย่างนี้จะมียอดจำนวนแท็กทั้งหมดของร้านค้าเหลืออยู่ 3 แท็ก (A,B,C)อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคำสั่งซื้อ

คำแนะนำการจัดการคำสั่งซื้อ

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น