การตั้งค่าล็อคสินค้าคงคลังสำหรับไลฟ์สตรีม SHOPLINE (SHOPLINE LIVE)

SC____-14.png

ล็อคสินค้าคงคลังสำหรับไลฟ์สตรีม SHOPLINE หรือ SHOPLINE Live ช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างการจองคำสั่งซื้อแบบจำกัดเวลาสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการขายในระหว่างไลฟ์สตรีม (livestream) ได้ ลูกค้าเพียงแค่เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าผ่าน Facebook Live หรือ SHOPLINE Live ก็ได้ และสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าชิ้นนั้นจะถูกจองไว้โดยอัตโนมัติจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ร้านค้าตั้งได้ไว้ สำหรับฟีเจอร์นี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในระหว่างไลฟ์สตรีมและเสร็จสิ้นขั้นตอนเช็คเอาท์ได้ในภายหลัง

ฟีเจอร์นี้รองรับผู้ค้าที่ดำเนินการไลฟ์ผ่าน SHOPLINE Live, Facebook, และ Instagram

*โปรดทราบ: ปัจจุบันฟีเจอร์ "ล็อกสินค้าคงคลัง" พร้อมใช้งานสำหรับผู้ค้าที่มีคลังสินค้าสำหรับจัดส่งของร้านค้าออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับ "คลังสินค้าเริ่มต้น" เท่านั้น หากคลังสินค้าของร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับคลังสินค้าเริ่มต้นแต่เป็นคลังสินค้าสำหรับจัดส่งอื่นๆ การล็อกสินค้าคงคลังจะไม่สามารถทำได้ หรือสินค้าคงคลังจะไม่ได้รับการอัปเดต


บทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. ข้อกำหนดการล็อคสินค้าคงคลัง

การล็อคสินค้าคงคลังสามารถใช้งานได้สำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างผ่านไลฟ์สตรีมเท่านั้น สินค้าจะไม่ถูกจองในกรณีที่ลูกค้าเลือกสินค้าลงตะกร้าสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์

  • สินค้าที่ถูกเลือกลงตะกร้าสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าจะถูกหักออกจากสินค้าคงคลังเมื่อลูกค้าดำเนินการเช็คเอาท์ให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
  • การดำเนินการขั้นตอนเช็คเอาท์ให้เสร็จสิ้นสำหรับสินค้าที่ถูกจองไว้โดยใช้ฟีเจอร์ล็อคสินค้าคงคลังจะไม่ถูกหักออกเพิ่มจากสินค้าคงคลัง

 

สถานการณ์หลัก:

สถานการณ์

ผลลัพธ์

ลูกค้าเพิ่มสินค้าที่ดำเนินการขายในระหว่างไลฟ์สตรีมไปที่ตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

สินค้าคงคลังถูกหักและล็อคไว้

ลูกค้าเพิ่มจำนวนสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

สินค้าคงคลังถูกหักและล็อคไว้

ลูกค้าลดจำนวนสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

*หมายเหตุ: Facebook Live ไม่รองรับการลดจำนวนสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีมโดยการแสดงความคิดเห็น

สินค้าคงคลังถูกเปลี่ยนกลับและปลดล็อค

ลูกค้าลบสินค้าไลฟ์สตรีมออกจากตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

*หมายเหตุ: Facebook Live ไม่รองรับการลบออกของสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีมโดยการแสดงความคิดเห็น

สินค้าคงคลังถูกเปลี่ยนกลับและปลดล็อค

สินค้าคงคลังทั้งหมดถูกล็อก

ลูกค้าไม่สามารถเพิ่มสินค้านั้นได้อีก

กำหนดเวลาที่จองหมดอายุ ซึ่งลูกค้ายังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คเอาท์

สินค้าคงคลังถูกเปลี่ยนกลับและปลดล็อค

*หมายเหตุ: สินค้าในตะกร้าของลูกค้าจะไม่ถูกลบออก ลูกค้ายังสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้หากยังมีสินค้าอยู่ในคลัง

 

เมื่อสินค้ามีจำนวนไม่จำกัด:

สถานการณ์

ผลลัพธ์

จำนวนไม่จำกัด: ลูกค้าเพิ่มสินค้าไลฟ์สตรีมลงตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

สินค้าคงคลังจะไม่ถูกนับออกหรือว่าล็อคไว้

หน้าเช็คเอาท์จะยังแสดงข้อความจองของไลฟ์สตรีม

ลูกค้าลบสินค้าไลฟ์สตรีมออกจากตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีม

*Facebook Live ไม่รองรับการลบออกของสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีมโดยการแสดงความคิดเห็น

สินค้าคงคลังไม่ถูกเปลี่ยนกลับและปลดล็อค

 

2. วิธีการตั้งค่าการล็อคสินค้าคงคลัง

ไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [โซเชียลคอมเมิร์ซ] > [SHOPLINE Live] เพื่อเพิ่มไลฟ์สตรีม จากนั้นเลือกช่องทางการไลฟ์และกรอกรายละเอียด ที่การตั้งค่าขั้นสูง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์ล็อกสินค้าคงคลังหรือไม่

*หมายเหตุ: ฟีเจอร์การล็อกสินค้าคงคลังนั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ หากคุณไม่ต้องการล็อกสินค้าคงคลังสำหรับลูกค้า

lock_inventory-1.png

 

หากคุณเปิดการใช้งานล็อคสินค้าคงคลัง คุณจำเป็นจะต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการล็อคสินค้าคงคลัง ระบบจะจองสินค้าไว้สำหรับลูกค้าของคุณภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดลงไป

lock_inventory-2.png

 

หลังจากที่คุณเลือกวันที่และเวลาแล้ว จะแสดงขึ้นที่ช่องตามรูปภาพด้านล่าง คลิกสร้างเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าไลฟ์

lock_inventory-3.png

 

*หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์ คุณสามารถคลิกไอคอนรูปฟันเฟืองเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการล็อคสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเริ่มไลฟ์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขระยะเวลาการล็อคสินค้าคงคลังได้

 

3. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าระหว่างไลฟ์สตรีม

หลังจากที่ยืนยันการไลฟ์สตรีมและตั้งค่าล็อคสินค้าคงคลังแล้ว คุณสามารถเริ่มการไลฟ์สตรีมได้ทันทีเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้

ลูกค้าที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในช่องทาง SHOPLINE Live จะได้รับข้อความแจ้งเตือนระยะเวลาที่ต้องดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

TH_LockInventory-5.jpg

 

ที่หน้าเช็คเอาท์ ลูกค้าจะเห็นสินค้า จำนวนที่มีการล็อคสินค้าคงคลังไว้และระยะเวลาการล็อคสินค้า

*หมายเหตุ: ตราบใดที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ล็อคสินค้าคงคลัง การเช็คเอาท์ที่ไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook และ Instagram จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังที่ถูกล็อคไว้

TH_LockInventory-6.jpg

 

*หมายเหตุ: หากลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าเดียวกันแต่ไม่ใช่จากในไลฟ์เดียวกัน แท็กการจองหรือล็อคสินค้าคงคลังจะแสดงจำนวนที่จองไว้สำหรับแต่ละไลฟ์สตรีม วางเมาส์เหนือจำนวนที่จองไว้และข้อมูลจะแสดงวันที่และเวลาที่จองรวมถึงชื่อไลฟ์สตรีมที่สินค้าถูกสั่งซื้อมา

TH_LockInventory-7.jpg

TH_LockInventory-8.jpg

 

4. หมายเหตุ:

  • ฟีเจอร์การล็อคสินค้าคงคลังจะไม่จองสินค้าที่สั่งซื้อบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (ที่ไม่ใช่คำสั่งซื้อที่สร้างระหว่างการไลฟ์) และจะไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ล็อกไว้
  • การล็อคสินค้าจะถูกสำรองตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างผ่านทางช่องทางไลฟ์สตรีม ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนบนแอป SHOPLINE Live หรือแสดงความคิดเห็นด้วยคีย์เวิร์ดใน Facebook Live ได้ หากลูกค้าเพิ่มจำนวนสินค้าที่หน้าเช็คเอาท์ ล็อคสินค้าคงคลังจะไม่ทำการจองจำนวนเพิ่มเติม
  • เมื่อครบกำหนดวันและเวลาการล็อคสินค้า แท็กแจ้งเตือน “สินค้าจองได้ถึง” จะไม่แสดงอีกต่อไป
  • เมื่อปิดการใช้งานฟีเจอร์ล็อคสินค้าคงคลัง สถานะการล็อคจะไม่แสดงในบันทึกรายการสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง คุณสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังได้โดยไปที่ภาพรวมสินค้าในระบบหลังบ้านไลฟ์สตรีมของ SHOPLINE 
    กรุณาดูที่ SHOPLINE Live|ภาพรวมประสิทธิภาพการขาย เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อคสินค้าคงคลังในหน้าภาพรวม
  • หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการเช็คเอาท์หลังจากช่วงเวลาที่ล็อคสินค้าคงคลังเอาไว้ ระบบจะปลดล็อคสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่นำสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า หากสินค้ายังมีอยู่ในคลัง ลูกค้าจะยังคงสามารถสั่งซื้อได้ในหน้าเช็คเอาท์ หากสินค้าหมด ลูกค้าจะเห็นคำว่า "สินค้าหมด" ที่รายการสินค้าบนหน้าเพจและจะไม่สามารถสั่งซื้อได้

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น