การจัดการคำสั่งซื้อ| ผู้ดูแลระบบ POS

POS.pngหากคุณต้องการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์อื่นๆของ POS กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

เพื่อง่ายต่อการใช้งานการจัดการคำสั่งซื้อของ POS ประเภทของคำสั่งซื้อนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นการสั่งซื้อปกติ, การสั่งซื้อล่วงหน้า, การส่งคืนคำสั่งซื้อ, และการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อ
ผู้ค้าสามารถค้นหารายการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาและการกรอง

ในบทความนี้ คุณจะพบกับเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • การค้นหาคำสั่งซื้อ
 • ประเภทคำสั่งซื้อ
 • การกรองคำสั่งซื้อ
 • ส่งออกคำสั่งซื้อและรายละเอียดธุรกรรม

1. การค้นหาคำสั่งซื้อ

มีทั้งหมด 4 วิธีในการค้นหา: คีย์เวิร์ด, หมายเลขคำสั่งซื้อ, หมายเลขการทำธุรกรรม, และหมายเลขโทรศัพท์

 1. การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด: ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, และชื่อสินค้า

Order_Management-1.png

 

 1. หมายเลขคำสั่งซื้อ: แยกหมายเลขด้วยช่องว่าง การค้นหาจำกัดที่ 400 รายการ

Order_Management-2.png

 

3. หมายเลขธุรกรรม: รองรับเฉพาะการค้นหาสำหรับหมายเลขธุรกรรมรายการเดียวเท่านั้น โปรดใช้หมายเลขที่ถูกต้องในการค้นหา

Order_Management-3.png

 

4. หมายเลขโทรศัพท์: การกรองคำสั่งซื้อโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า ใช้หมายเลขโทรศัพท์ 3 หลักสุดท้ายในการค้นหาOrder_Management-4.png

หมายเหตุ: หมายเลขธุรกรรมสามารถตรวจสอบได้ในบันทึกของธุรกรรมบนแอป POS

order_management-12.png

2. ประเภทคำสั่งซื้อ

Order_Management-13.png

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดอ้างอิงที่ สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า (Preorder) | แอป POS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคืนและการเปลี่ยนคำสั่งซื้อ โปรดอ้างอิงที่ วิธีดำเนินการคืนและเปลี่ยนสินค้า|แอป POS

3. การกรองคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าสามารถค้นหาคำสั่งซื้อที่ถูกต้องได้จากการใช้งานฟังก์ชันการกรอง

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อ] เลือกแท็บ POS และกรองเงื่อนไขและเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • สถานะคำสั่งซื้อ: ยืนยันแล้ว / สำเร็จแล้ว / ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินแล้ว / คืนเงินแล้ว / ยังไม่ได้ชำระ / ชำระแล้วบางส่วน
 • ช่วงวันที่: วันที่การสร้างคำสั่งซื้อ
 • ร้านค้า: ร้านค้าทั้งหมดหรือแต่ละร้าน

 

ขั้นตอนที่ 1 กรองคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าสามารถกรองคำสั่งซื้อโดยทำให้ผลลัพธ์ของสถานะคำสั่งซื้อ, สถานะการชำระเงิน,
ร้านค้า และอื่นๆนั้นแคบลง

Order_Management-5.png

 

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเงื่อนไขการกรอง

ผู้ค้าสามารถใส่หลายๆเงื่อนไขเพื่อคัดกรองการค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น ช่วงวันที่ของการสร้างคำสั่งซื้อ และร้านค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Order_Management-6.png

 

3. การกรองโดยใช้ชื่อลูกค้า/ อีเมล/ ชื่อสินค้า

นอกจากการเพิ่มเงื่อนไขการกรอง ผู้ค้าสามารถใส่ชื่อลูกค้า / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / หมายเลขคำสั่งซื้อ, ชื่อสินค้า, และอื่นๆ เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อที่อยู่ในเงื่อนไขและคีย์เวิร์ดได้

Order_Management-7.png

 

4. การส่งออกคำสั่งซื้อและรายละเอียดธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ส่งออกรายงานคำสั่งซื้อ

ไปที่ [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อ] เลือกแท็บ POS และคลิกปุ่มส่งออกคำสั่งซื้อที่มุมบนขวา

Order_Management-8.png

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทรายงาน

 • รายละเอียดคำสั่งซื้อ: รายการของคำสั่งซื้อแต่ละรายการในขอบเขตของคำสั่งซื้อ
 • รายละเอียดการทำธุรกรรม: รายการของวิธีการชำระเงินและจำนวนที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายการของขอบเขตการชำระเงิน

Order_Management-9.png

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่วงการส่งออก

 1. หน้าเพจปัจจุบัน: ใช้ได้เฉพาะเมื่อประเภทการส่งออกเป็น “รายละเอียดคำสั่งซื้อ” ถ้าหากคุณเพิ่มเงื่อนไขการกรองที่หน้ารายการคำสั่งซื้อ ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติและส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 2. ช่วงที่กำหนดเอง:

  • รายละเอียดคำสั่งซื้อ: จำกัดช่วงเวลาสูงสุดที่ 100 วัน ถ้าหากมีเงื่อนไขการกรองบนหน้าคำสั่งซื้อ ระบบจะใช้สิ่งนั้นในรายงาน
  • รายละเอียดการทำธุรกรรม: จำกัดช่วงเวลาสูงสุดที่ 100 วัน ปัจจุบันเงื่อนไขการกรองนั้นรองรับ “ร้านค้า” เท่านั้น ระบบจะใช้เงื่อนไขนั้นในรายงาน

Order_Management-10.png

 

ขั้นตอนที่ 4 ดาวน์โหลดรายงาน

หลังจากคลิกส่งออกรายงาน รายงานจะถูกส่งออกไปที่อีเมลของผู้ดูแลระบบ รายงานจะสามารถดาวน์โหลดได้จาก [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [กระบวนการดำเนินงานแบบจำนวนมาก]

Order_Management-11.png

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น