การยืนยันโดเมน Facebook

All_Plan.png

Facebook แนะนำให้คุณดำเนินการตรวจสอบยืนยันธุรกิจของคุณตามมาตราการรักษาความปลอดภัยและเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ การตรวจสอบยืนยันธุรกิจโดย Facebook เกี่ยวข้องกับทั้ง การตรวจสอบยืนยันธุรกิจ และ การยืนยันโดเมน

การยืนยันว่าธุรกิจของคุณถูกต้องโดยแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยืนยันหากคุณต้องการสมัครใช้งานร้านค้าบน Instagram บทความนี้จะแนะนำคุณถึงวิธีการนำโดเมนสำหรับร้านค้า SHOPLINE ของคุณเพื่อรับการยืนยันโดย Facebook

*โปรดทราบ: การใช้งาน Facebook Pixel จะสามารถใช้งานได้ในชื่อโดเมนเฉพาะเท่านั้น ซึ่งชื่อโดเมนฟรีจาก SHOPLINE จะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ กรุณายืนยันโดเมนกับโฮสต์ของเวปไซต์ของคุณโดยใช้การยืนยัน DNS (DNS verification) และ TXT record จาก Facebook หาก 301 redirect ของโดเมนของคุณไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น URL ของร้าน

 

บทความนี้จะแนะนำหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

 

วิธีการนำ metadata สำหรับการยืนยันโดเมนของคุณบน Facebook

1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการธุรกิจ Facebook  

อันดับแรก เข้าสู่ระบบ ตัวจัดการธุรกิจ Facebook ซึ่ง ตัวจัดการธุรกิจ Facebook จะช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์และผู้คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าเพจ Facebook ของคุณ หากคุณยังไม่มีตัวจัดการธุรกิจ หรือยังไม่ได้ตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจ กรุณาอ้างอิงถึงบทความนี้

 

2. เพิ่มโดเมนของคุณลงในตัวจัดการธุรกิจ Facebook

หลังจากเข้าสู่ระบบ ใต้เมนูการตั้งค่าธุรกิจ Facebook ไปที่  [Brand Safety (ความปลอดภัยของแบรนด์)] > [Domains (โดเมน)] > [Add (เพิ่ม)]

TH-FB_domain_verification-update-4.png

กรอกชื่อโดเมนร้านค้าของคุณลงในกล่อง [Domain name] จากนั้นกดปุ่ม [Add Domain] ไม่จำเป็นต้องรวมพรีฟิกส์ในที่อยู่โดเมน ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณคือ https://trasshbat.co.uk ให้กรอก trasshbat.co.uk ลงไป

mceclip2.png

3. การยืนยัน Meta-tag

หลังจากเพิ่มโดเมนใหม่ลงไปแล้ว ไปที่ [Brand Safety (ความปลอดภัยของแบรนด์)] > [Domains (โดเมน)] จากนั้นไปที่ [Meta-tag Verification] คัดลอก meta-tag จากแท็บ [Meta-tag Verification] 

หมายเหตุ: เมื่อวาง meta-tag ลงในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE กรุณาวางเฉพาะส่วน metadata ที่ไฮไลท์สีแดงไว้ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

TH-FB_domain_verification-update-5.png

 

การเพิ่ม metadata การยืนยันโดเมน Facebook ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

1. กลับไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

หลังจากคัดลอกตัวยืนยัน meta-tag จาก ตัวจัดการธุรกิจ Facebook แล้ว ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าพื้นฐาน] จากนั้นเลื่อนลงมาที่ [เครื่องมือโดเมนของบุคคลภายนอก]

TH-FB_domain_verification-4.png

2. วางโค้ดยืนยัน metadata

ที่ช่อง [การยืนยันโดเมน Facebook] วางข้อมูล meta-tag ที่คัดลอกมาจากตัวจัดการธุรกิจ Facebook ลบ metadata ก่อนและหลังจากตัวเลขยืนยัน ตัวอย่างเช่น หาก meta-tag ยืนยัน คือ 

<meta name="facebook-domain-verification" content="123fakeverification487" />

ให้กรอก 123fakeverification487 ลงในช่องการยืนยันโดเมน Facebook และกดปุ่ม [อัปเดต]

TH-FB_domain_verification-update-1.png

3. เสร็จสิ้นการยืนยันโดเมนของคุณ

ที่ตัวจัดการธุรกิจ Facebook ไปที่ [Domain] และเลือกโดเมนที่คุณต้องการยืนยัน ภายใต้แท็บ  [Meta-tag Verification] กดปุ่ม [Verify]

TH-FB_domain_verification-update-6.png

หากการยืนยันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวบ่งชี้ที่อยู่ถัดจากชื่อโดเมนของคุณด้านบนจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวว่าได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว

FBE_finish.png

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น