[เร็วๆนี้] พื้นที่จัดส่งและการตั้งค่าอัตราค่าบริการจัดส่งที่ยืดหยุ่นแบบใหม่

faq_bar____-15.png

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการการจัดส่งสำหรับผู้ค้าพร้อมกับการตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่งที่หลากหลายสำหรับภูมิภาค/ประเทศที่แตกต่างกัน SHOPLINE ขอเสนอการตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่งแบบใหม่และอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบยืดหยุ่น ซึ่งผู้ค้าสามารถกำหนดผู้ให้บริการจัดส่งและค่าธรรมเนียมจัดส่งที่ตรงตามภูมิภาค/ประเทศของกลุ่ม
เป้าหมายได้ ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมถึงวิธีการเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งและกำหนดวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมจัดส่ง

*หมายเหตุ:

 1. โมดูลสามารถใช้งานได้ในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคขึ้นอยู่กับแผนที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ
 2. ปัจจุบันการตั้งค่าอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นนี้ รองรับผู้ค้าที่ใช้งานในแผนบริการอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เท่านั้น ไม่รองรับร้านค้าที่ใช้แผนบริการ
  โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce)

บทความนี้จะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 

1. วิธีการเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งสินค้าใหม่

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า] คลิกเพิ่มเพื่อสร้างตัวเลือกการจัดส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกการจัดส่งที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง กรุณาติดต่อทีมช่วยเหลือออนไลน์

New_Dynamic_shipping_rate-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทการจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้า:
  • สำหรับผู้ค้าในฮ่องกง สามารถจัดส่งสินค้าได้ผ่านทาง S.F Express  หรือว่าบริการ HOP! 
  • สำหรับผู้ค้าในไต้หวัน สามารถจัดส่งสินค้าได้ผ่านทาง 7-11 และ Ezship
 • กำหนดเอง: ช่องที่อยู่สำหรับจัดส่งสามารถกำหนดให้เป็นตัวเลือกในการกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลก็ได้

 

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขชื่อและรายละเอียดสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง

กรุณากรอกชื่อและรายละเอียดสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง ขอแนะนำให้ร้านค้าระบุพื้นที่และค่าบริการจัดส่งสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง และทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง [แสดงคำแนะนำในหน้าชำระเงิน] เพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจน

New_Dynamic_shipping_rate-2.png

หมายเหตุ: แต่ละตัวเลือกการจัดส่งสินค้าควรจะกำหนดรายละเอียดการจัดส่งสำหรับวิธีการจัดส่งนั้นๆ ไว้

 

2. วิธีการตั้งค่าอัตราค่าบริการจัดส่ง

SHOPLINE ขอนำเสนอวิธีการกำหนดอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันตามน้ำหนักหรือแบบเหมาจ่ายสำหรับลูกค้าในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

 

i. ค่าบริการจัดส่งแบบราคาเหมาจ่าย

เลือก ราคาเหมาจ่าย จากเมนูตัวเลือก "ประเภทค่าจัดส่งสินค้า (ต่อคำสั่งซื้อ)" หลังจากนั้นเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการกำหนดอัตราค่าบริการจัดส่ง

New_Dynamic_shipping_rate-3.png

 

คลิก แก้ไขพื้นที่การให้บริการ เพื่อเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดค่าบริการจัดส่ง

New_Dynamic_shipping_rate-4.png

 

เลือกพื้นที่ให้บริการจาก ประเทศ/ภูมิภาค ที่คุณได้ทำการเลือกไว้ 

New_Dynamic_shipping_rate-5.png

 

หลังจากที่ทำการเลือกพื้นที่บริการแล้ว ตรวจสอบและยืนยันพื้นที่ที่คุณได้เลือกไว้ได้ 

New_Dynamic_shipping_rate-6.png

 

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มพื้นที่ในการจัดส่งอื่นๆ ในภายหลัง พื้นที่ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงเป็นสีเทา

New_Dynamic_shipping_rate-7.png

 

ii. ค่าบริการจัดส่งตามนำ้หนัก (ตามน้ำหนักของสินค้า)

เลือก น้ำหนักของสินค้า จากเมนูตัวเลือก "ประเภทค่าจัดส่งสินค้า (ต่อคำสั่งซื้อ)" จากนั้นเลือกระหว่าง น้ำหนักแบบกำหนดเอง หรือ น้ำหนักแบบคงที่

New_Dynamic_shipping_rate-8.png

 

ตรวจสอบพื้นที่ที่คุณต้องการหลังจากทำการเลือก ประเทศ/ภูมิภาค ที่จัดส่ง และระบุค่าบริการจัดส่งตามเกณฑ์น้ำหนัก คุณสามารถกำหนดน้ำหนักด้วยเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม (เช่น 1.01 กิโลกรัม)

ตัวอย่างด้านล่าง ลูกค้าจะถูกคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าที่ 200 บาท ต่อคำสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักทั้งหมดน้อยกว่า 2 กิโลกรัม และ 300 บาท ต่อคำสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักทั้งหมดมากกว่า 2 กิโลกรัม:

New_Dynamic_shipping_rate-9.png

 

ประเภทค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักแบบใหม่: น้ำหนักแบบคงที่

ก่อนหน้านี้ร้านค้าต้องกำหนดแต่ละอัตราสำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน/น้อยกว่าน้ำหนักที่กำหนด ตัวเลือกระดับน้ำหนักแบบคงที่นี้ จะช่วยให้ร้านค้ากำหนดเงื่อนไขสำหรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากร้านค้าระบุ “0.55” ในช่อง [เมื่อเกิน 2 กก. ต่อทุกน้ำหนักที่ตามมา] และ “100” ในช่อง [ค่าจัดส่งสินค้า] หลังจากนั้นลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 100 บาท สำหรับน้ำหนักค่าจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆ 0.55 กิโลกรัม

New_Dynamic_shipping_rate-10.png

 

iii. [เร็วๆนี้] ค่าบริการจัดส่งตามจำนวนสินค้า

ที่เมนูตัวเลือกในประเภทค่าจัดส่งสินค้า เลือก “จำนวนของสินค้า” และคลิกเลือก “ระดับจำนวนสินค้าแบบกำหนดเอง” หรือ “ระดับจำนวนสินค้าแบบคงที่”

Delivery_fee_setting_by_product_unit-1.png

A. ระดับจำนวนสินค้าแบบกำหนดเอง

หลังจากคุณได้เลือกประเทศ/ภูมิภาคแล้ว กำหนดค่าบริการจัดส่งสำหรับแต่ละระดับจำนวนสินค้า

ยกตัวอย่างจากรูปภาพด้านล่าง:

 • 0-5 ชิ้น (รวมชิ้นที่ 5) ค่าบริการจัดส่งจะเป็น 60 บาท
 • 5-10 ชิ้น (นับตั้งแต่ชิ้นที่ 6 ถึงชิ้นที่ 10) ค่าบริการจัดส่งจะเป็น 100 บาท
 • มากกว่า 10 ชิ้น (นับตั้งแต่ชิ้นที่ 11 ขึ้นไป) ค่าบริการจัดส่งจะเป็น 150 บาท

Screenshot_2022-04-25_151425.jpg

B. ระดับจำนวนสินค้าแบบคงที่

หลังจากคุณได้เลือกประเทศ/ภูมิภาคแล้ว ระบุค่าบริการจัดส่งเริ่มต้นและค่าจัดส่งเมื่อจำนวนเกิน

ยกตัวอย่างจากรูปภาพด้านล่าง: เมื่อจำนวนสินค้าเมื่อเช็คเอ้าท์ทั้งหมดคือ 0-1 ชิ้น ค่าบริการจัดส่งสินค้าคือ 80 บาท เมื่อจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น ทุกๆจำนวน 2 ชิ้นที่ตามมานั้นค่าบริการจัดส่งจะคิดเพิ่ม 60 บาท

ตัวอย่าง หากลูกค้าซื้อสินค้า 3 ชิ้น ค่าบริการจัดส่งจะเป็น 80+60 = 140 บาท

New_Dynamic_shipping_rate-update-2.png

*หมายเหตุ: 

 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้รองรับทุกประเภทการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบยืดหยุ่น
 • สินค้า เช็ตสินค้า และสินค้า add-on นั้นถูกรวมอยู่ในประเภทการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (เซ็ตสินค้าจะถูกนับเป็น 1 ชิ้น) ไม่รวมของขวัญฟรี
 • หากคำสั่งซื้อนั้นประกอบด้วยของขวัญฟรี และถึงว่าแม้ว่าจำนวนสินค้าทั้งหมดจะเป็น 0 ชิ้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการจัดส่ง เนื่องจากระบบคิดคำนวณจาก 0 ชิ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มวิธีการจัดส่งสำหรับของขวัญฟรีโดยเฉพาะ
 • หากคุณได้กำหนดค่าบริการจัดส่งสำหรับวิธีการจัดส่งนี้ไว้แล้ว และคุณต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ในภายหลัง ระบบจะไม่ลบวิธีการจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง
 • A. เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าในแท็บ “การจัดการคำสั่งซื้อ” จะไม่ถูกรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนสินค้าในขั้นตอนการเช็คเอ้าท์
  B. เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าในแท็บ “โซเชียลคอมเมิร์ซ” จะถูกรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนสินค้าในขั้นตอนการเช็คเอ้าท์

  ตัวอย่าง: หากคุณกำหนดให้สินค้า 0-5 ชิ้น ค่าบริการจัดส่งอยู่ที่ 5 บาท สินค้า 1-2 ชิ้น ค่าบริการจัดส่งอยู่ที่ 100 บาท ตอนนี้คำสั่งซื้อของสินค้าในร้านค้า 1 ชิ้น 1 ชิ้นสำหรับสินค้าที่กำหนดเอง: 

  ในกรณี A ค่าบริการจัดส่งเมื่อเช็คเอ้าท์จะเป็น 50 บาท เนื่องจากสินค้าที่กำหนดเองไม่รวมอยู่ในการคำนวณจำนวนสินค้าในขั้นตอนเช็คเอ้าท์ ดังนั้นสินค้าทั้งหมดจะถูกคำนวณเพียง 1 ชิ้น

  ในกรณี B ค่าบริการจัดส่งเมื่อเช็คเอ้าท์จะเป็น 100 บาท เนื่องจากสินค้าที่กำหนดเองรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนสินค้าในขั้นตอนเช็คเอ้าท์ ดังนั้นสินค้าทั้งหมดจะถูกคำนวณเป็น 2 ชิ้น

   

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อค้นหาตัวเลือกการจัดส่งโดยประเทศ/ภูมิได้อย่างรวดเร็ว
  New_Dynamic_shipping_rate-11.png

 • คุณสามารถกดไอคอน [+] และ [x] เพื่อทำการเพิ่ม/ลบ ช่วงของน้ำหนักคำสั่งซื้อและอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกันได้
  New_Dynamic_shipping_rate-12.png

  *หมายเหตุ: ร้านค้าสามารถเพิ่มค่าบริการจัดส่งได้สูงสุดถึง 20 อัตรา

 •  คุณสามารถคลิก คัดลอก เพื่อเพิ่มการตั้งค่าให้กับประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  New_Dynamic_shipping_rate-13.png

 

3. ตัวเลือกการจัดส่งที่นำไปใช้กับแคมเปญโปรโมชันทั้งหมด

หลังจากคลิกเพิ่ม จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพื่อถามว่าจะนำตัวเลือกการจัดส่งนี้ไปใช้กับทุกโปรโมชันหรือไม่

New_Dynamic_shipping_rate-update-4.png

เลือกตัวเลือกเพื่อนำตัวเลือกการจัดส่งนี้ไปใช้กับโปรโมชันที่ใช้ได้ คุณสามารถไปที่ โปรโมชันและแคมเปญเพื่อแก้ไขในภายหลังได้

หมายเหตุ: ขอบเขตของการนำไปใช้โดยอัตโรมัติจะรวมในช่วงก่อนหรือระหว่างโปรโมชัน:

 • โปรโมชัน
 • จัดส่งฟรี
 • ราคาแบบแพ็ครวม

การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบน คลิกที่ลิงก์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้ากระบวนการนำไปใช้กับโปรโมชันของตัวเลือกจัดส่ง

New_Dynamic_shipping_rate-update-3.png

หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ไปที่หน้าแคมเปญโปรโมชันใดก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าตัวเลือกจัดส่งที่เพิ่งทำการตั้งค่าไปนั้นได้มีการทำเครื่องหมายถูกไว้แล้ว

 

4. การคำนวณอัตราค่าบริการจัดส่งหน้าร้านค้า

i. หน้าเชคเอ้าท์ตะกร้าสินค้า:
ลูกค้าที่ได้ทำการเลือกตัวเลือกจัดส่งสินค้าแบบอัตราค่าจัดส่งที่ยืดหยุ่นตามพื้นที่จะไม่สามารถเห็นค่าบริการจัดส่งที่หน้าเชคเอ้าท์ตะกร้าสินค้าได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถคำนวณค่าบริการได้จนกว่าลูกค้าจะระบุที่อยู่จัดส่งลงไป จะมีข้อความแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวนี้ที่ด้านบนปุ่ม [ดำเนินการต่อเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ]
New_Dynamic_shipping_rate-14.png

ii. รายละเอียดจัดส่งสินค้าบนหน้าเชคเอ้าท์:
ลูกค้าที่ต้องการเลือกตัวเลือกจัดส่งสินค้าแบบอัตราค่าจัดส่งที่ยืดหยุ่นตามพื้นที่จะสามารถเลือกได้เมื่อที่อยู่ของลูกค้าอยู่ใน “พื้นที่ให้บริการ” ที่ร้านค้าของคุณได้กำหนดไว้ ค่าบริการจัดส่งจะถูกคำนวณหลังจากที่ลูกค้ากรอกที่อยู่ลงไป
ตัวอย่าง: สำหรับภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ค่าบริการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 60 บาทสำหรับการส่งสินค้าไปยังภาคเหนือ และ ค่าบริการจัดส่งสินค้า 100 บาท สำหรับจัดส่สินค้าไปยังภาคเหนือ
New_Dynamic_shipping_rate-15.png

จะมีข้อความแสดงขึ้นมาหากค่าบริการจัดส่งมีการเปลี่ยนแปลง

New_Dynamic_shipping_rate-16.png
New_Dynamic_shipping_rate-17.png

 

5. หมายเหตุ

 • เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกการจัดส่ง, ผู้ให้บริการจัดส่ง, บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และประเภทค่าบริการจัดส่งสินค่า
 • เนื่องจากการตั้งค่าอัตราค่าบริการจัดส่งที่ยืดหยุ่นแบบใหม่นี้มีความซับซ้อนมากขึ้น เราขอแนะนำให้ร้านค้าระบุรายละเอียดและเกณฑ์สำหรับอัตราค่าบริการจัดส่งลงในช่องรายละเอียด
 • ฟีเจอร์ใหม่นี้ไม่รองรับคำสั่งซื้อแบบสร้างเองบน Facebook Messenger และสร้างในแผงผู้ดูแลระบบ SHOPLINE
 • ลูกค้าใน มาเลเซีย, เวียดนามและไทย จะไม่มีที่อยู่ระบุอยู่ที่หน้าเชคเอ้าท์หลังจากที่ฟีเจอร์นี้เปิดใช้งาน ลูกค้าจะต้องทำการบันทึกและเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ศูนย์สมาชิก
 • ตัวเลือกการจัดส่งสินค้าใหม่นี้ไม่สามารถใช้งานอัตโนมัติบนโปรโมชั่นที่มีอยู่ โปรดไปที่ [โปรโมชั่น] ที่หน้าผู้ดูแลระบบและเปลี่ยนการตั้งค่า
 • การนำเข้าที่อยู่ลูกค้าแบบหลายรายการ ปัจจุบันยังไม่รองรับการใช้งานตัวเลือกการจัดส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นใหม่นี้ เมื่อดำเนินการเชคเอ้าท์ ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกที่อยู่ค่าเริ่มต้นที่นำเข้าโดยร้านค้าได้
 • ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าบางรายให้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ในพื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในมาเลเซีย: Ninja Van โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าออนไลน์หากคุณต้องการใช้งาน

*หมายเหตุ:

 • ในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่ร้านค้าใช้สกุลเงินในพื้นที่ (เช่น สิงคโปร์) ระบบจะแสดง
  ตัวเลือก COD ขึ้นมาให้เลือก
 • เมื่อร้านค้าตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่ง COD ระบบจะสร้างตัวเลือกการชำระเงิน COD
  ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น