ยอดขาย : รายละเอียดยอดขาย|Shoplytics

6.All_EN_Shoplytics-Pro.png

คุณสามารถใช้รายงานรายละเอียดยอดขายเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ารวมของสินค้า และยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น คุณยังสามารถใช้เพื่อเจาะลึกถึงระดับหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อดูว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการแบ่งหมวดหมู่ตามเมตริกการขายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไร

ในหน้านี้จะแสดงถึง

1. การดูรายงานรายละเอียดยอดขาย

ขั้นตอน:

 

2. คำนิยามของเมตริก

รายงานรายละเอียดยอดขายมีเมตริกดังต่อไปนี้:

ตัวบ่งชี้

คำนิยามตัวบ่งชี้

มูลค่ารวมของสินค้า

มูลค่ารวมของสินค้านั้นประกอบไปด้วยทุกอย่างที่ทำให้เกิดการชำระเงินจากลูกค้า รวมไปถึงราคาปลีกของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่วนลดต่างๆ 

มูลค่าที่ถูกยกเลิก

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกคือคำสั่งซื้อที่สถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว” ไม่ว่าจะโดยร้านค้าหรือผู้ซื้อสินค้าที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ 

*มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด

มูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ถูกแก้ไขหรือแยกโดยร้านค้าที่ลดจำนวนคำสั่งซื้อดั้งเดิม 

*หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ในร้านค้าปลีก อาจมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างจากยอดสั่งซื้อเดิม จำนวนเงินส่วนต่างจะแสดงในมูลค่าที่แก้ไขทั้งหมด

*สั่งซื้อล่วงหน้า (ชำระเงินแล้ว)

สั่งซื้อล่วงหน้า(ชำระเงินแล้ว) คือจำนวนยอดค้างชำระคำสั่งซื้อที่จะชำระเมื่อผู้ซื้อสินค้าทำธุรกรรมสำเร็จเมื่อรับสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าในร้านค้าปลีก

*สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ)

ยอดคงเหลือทั้งหมดสำหรับสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าในร้านค้าปลีกที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนด

มูลค่าคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนทั้งหมด

มูลค่ารวมทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนทั้งหมดจากร้านค้าปลีก

ยอดขายทั้งหมด

  • ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ = มูลค่ารวมของสินค้า - มูลค่าที่ถูกยกเลิก + มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด
  • ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าปลีก = มูลค่ารวมของสินค้าของร้านค้าปลีก - มูลค่าที่ถูกยกเลิก + สั่งซื้อล่วงหน้า (ชำระเงินแล้ว) - สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ) - ยอดคืนทั้งหมด
  • ยอดขายทั้งหมดของรวมทุกช่องทาง O2O Omni Channel = ยอดทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ + ยอดขายทั้งหมดของร้านค้าปลีก

ต้นทุนทั้งหมด

ต้นทุนสินค้า (ประกอบด้วยสินค้า, Add-on, ของขวัญฟรี) จะสร้างเมื่อคำสั่งซื้อนั้นถูกสร้าง

สำหรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากร้านค้าปลีก ข้อมูลจะใช้จากวันที่เมื่อคำสั่งซื้อนั้นได้รับการชำระแล้วที่ร้านค้าปลีก

กำไรขั้นต้น 

กำไรขั้นต้น = ยอดขายทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น / ยอดขายทั้งหมด * 100  หรือ  ([ยอดขายทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด]) / ยอดขายทั้งหมด * 100

*หมายเหตุ: ข้อมูลมูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมดสามารถดูได้เฉพาะในทุกช่องทางและร้านค้าออนไลน์

 

สำหรับการแจกแจงวิธีการคำนวนเมตริกรายละเอียดยอดขาย โปรดดูจากด้านล่าง:

  • ตัวบ่งชี้ที่เป็นบวก: “มูลค่ารวมของสินค้า” “มูลค่าที่ถูกแก้ไขทั้งหมด” “สั่งซื้อล่วงหน้า (ชำระเงินแล้ว)” “ยอดขายทั้งหมด” “อัตรากำไรขั้นต้น” และ “กำไรขั้นต้น” 
  • ตัวบ่งชี้ที่เป็นลบ  “มูลค่าที่ถูกยกเลิก” “สั่งซื้อล่วงหน้า(ยังไม่ชำระ)” "มูลค่าคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนทั้งหมด" และ “ต้นทุนทั้งหมด” 

Shoplytics-update_statement.png

 

3. รายละเอียดยอดขาย โดยเวลา/วันที่

รายงานนี้จะแสดงยอดขายที่คุณได้สร้าง จัดโดยเวลา/วันที่ ซึ่งจะแสดงตามลำดับจากมากไปน้อยเป็นค่าเริ่มต้น และอัปเดตทุกชั่วโมง

FAQ_Sales__Sales_Detail_Shoplytics-1.png

 

รวมทุกช่องทาง

หากคุณคือร้านค้า O2O คุณสามารถดูภาพรวมยอดขายภายใต้แท็บ [รวมทุกช่องทาง]

 

4. รายละเอียดยอดขาย โดยหมายเลขคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคลิกปุ่มเปิดใช้งาน [แสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ] (ซึ่งจะถูกปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น) เพื่อดูหมายเลขคำสั่งซื้อและดูวิธีการเรียงคำสั่งซื้อ

A. การแสดงบนหน้ารวมทุกช่องทาง

FAQ_Sales__Sales_Detail_Shoplytics-2.png

B. การแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์

Shoplytics_sales.png

C. การแสดงบนหน้าร้านค้าปลีก

Shoplytics_sales-2.png

 

ถ้าหากคุณอยากตรวจสอบโดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ คุณสามารถหาได้โดยใช้ฟังก์ชั่นการค้นหา

เพื่อหาหมายเลขคำสั่งซื้อ คุณต้องค้นหาโดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณสามารถค้นหาหลายคำสั่งซื้อได้ในครั้งเดียว (ได้สูงสุด 400 คำสั่งซื้อ) โดยแยกแต่ละคำสั่งซื้อด้วยการเว้นช่องว่าง 

FAQ_Sales__Sales_Detail_Shoplytics-3.png

อ่านเพิ่มเติม

ยอดขาย: ภาพรวมยอดขาย | Shoplytics

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น