คำสั่งซื้อที่ส่งคืนโดยลูกค้า (คำอธิบาย)

faq_bar____-15-2.png

 

1. การจัดการสินค้าคงคลัง, ยอดรวมการใช้จ่ายและระดับสมาชิกสำหรับการส่งคืนสินค้า

หากเป็นการส่งคืนบางส่วน โปรดดูรายละเอียดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

A. การแยกคำสั่งซื้อ

การแยกรายการสินค้าที่รอส่งคืนเป็นคำสั่งซื้อรอง และเก็บรายการสินค้าที่ไม่ได้ส่งคืนในคำสั่งซื้อเดิม (อ้างอิง: การแยกคำสั่งซื้อ)

B. การแก้ไขคำสั่งซื้อ

แก้ไขรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งคำสั่งซื้อเดิมและคำสั่งซื้อย่อยเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนคำสั่งซื้อถูกต้องแล้ว (อ้างอิง: การแก้ไขคำสั่งซื้อ)

C. เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ

เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อรองเป็น “ยกเลิกแล้ว” ระบบจะคืนเข้าสินค้าคงคลังและการใช้โปรโมชั่นโดยอัตโนมัติหากมีการใช้โปรโมชั่น มูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกหักออกจากยอดการใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกด้วย

*โปรดทราบ:

  • หากลูกค้าต้องการคืนคำสั่งซื้อทั้งหมด โปรดทำตามขั้นตอน C เพื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็น “ยกเลิกแล้ว”
  • หากคุณแยกรายการสินค้าเป็นคำสั่งซื้อย่อย เราขอแนะนำให้ผู้ค้ากรอกหมายเลขส่งคืนคำสั่งซื้อที่ถูกต้องในช่องหมายเหตุสำหรับอ้างอิง เนื่องจากรายงานส่งคืนสินค้าจะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อเดิม (คำสั่งซื้อหลัก)
  • หลังจากเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและหักเครดิตเสร็จแล้วเรียบร้อย หากยอดคำสั่งซื้อเดิมสามารถทำให้ระดับขั้นของสมาชิกอัปเกรดสูงขึ้น คุณจะต้องลดระดับขั้นสมาชิกลูกค้าในปัจจุบันด้วยตนเอง

 

2. การจัดการคะแนนสมาชิกสำหรับการส่งคืนสินค้า

สำหรับผู้ค้าที่ได้ตั้งค่าเงื่อนไขคะแนนสมาชิก คะแนนสมาชิกที่ได้รับจากคำสั่งซื้อเดิมจะไม่ถูกหักโดยอัตโนมัติเมื่อคำสั่งซื้อถูกส่งคืน และจะต้องดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีลูกค้าด้วยตนเอง

สำหรับการหักคะแนนสมาชิกที่ได้รับด้ายตนเอง จากคำสั่งซื้อซึ่งถูกส่งคืนในภายหลังนั้น ไปที่ [การจัดการลูกค้า] > [ลูกค้า] > [ดู] > [คะแนนสมาชิก] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู: คะแนนสมาชิก

หากสถานะคำสั่งซื้อไม่อยู่ในสถานะ “ยกเลิกแล้ว” และสถานะการจัดส่งเป็น “จัดส่งสินค้าแล้ว” หรือ “ได้รับสินค้าแล้ว” ซึ่ง ณ ขณะนั้นคะแนนสมาชิกถูกกำหนดให้มีการให้คะแนนไว้แล้ว คะแนนสมาชิกจะถูกมอบให้ปกติ
screenshot-Return_order-1.png

 

3. การจัดการเครดิตรางวัลสั่งซื้อสำหรับการส่งคืนสินค้า

หากคุณมีการกำหนดเครดิตรางวัลคำสั่งซื้อ โปรดอย่าลืมหักเครดิตด้วยตนเองหลังจากลูกค้าส่งคำร้องขอคืน ขั้นตอนการหักเครดิตด้วยตนเอง กรุณาไปที่ [การบริหารลูกค้า] > [ลูกค้า] > [ดู] > [ให้เครดิต] จากนั้นกรอกจำนวนติดลบสำหรับการหักเครดิต

ลูกค้าจะได้รับเครดิตรางวัลคำสั่งซื้อเมื่อคำสั่งซื้อครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ลูกค้าลงชื่อเข้าใช้ในฐานะสมาชิกของร้านค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้า
  • ยอดสั่งซื้อสินค้าตรงตามเกณฑ์สำหรับการรับเครดิตรางวัลคำสั่งซื้อ
  • สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อได้อัปเดตเป็น “ชำระแล้ว”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: เครดิตรางวัลเมื่อสั่งซื้อ

TH-Notice_Return_Order-2.png

 

4. การตรวจสอบสาเหตุของการส่งคืนสินค้า

เพื่อดูว่าการส่งคืนสินค้านั้นเกิดจากผู้ค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE หรือลูกค้าโดยใช้ฟีเจอร์การส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า ไปที่ [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อที่ส่งคืน] และคลิก [ส่งออกรายงานคำสั่งซื้อที่ส่งคืน] กรอกคอลัมน์เหตุผลที่แสดง “ถูกส่งคืนโดยผู้ค้า (Returned by merchant)” เพื่อดูว่าคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนนั้นถูกสร้างโดยผู้ค้าหรือพนักงานในหน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE คุณสามารถดูเหตุผลอื่นๆ ที่ลูกค้าขอคืนสินค้าได้เช่นกัน

screenshot-Return_order-3.png

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม:

คำสั่งซื้อสินค้าที่ส่งคืนโดยลูกค้า

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น