คำสั่งซื้อสินค้าที่ส่งคืนโดยลูกค้า

All_Plan.png

หลังจากเปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอส่งคืนคำสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้านค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยร้านค้าประหยัดเวลาในการดำเนินการส่งคืนด้วยตนเอง นอกจากนี้หลังจากยืนยันสถานะส่งคืนรายการสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลได้ที่หน้ารายละเอียดส่งคืนสินค้า ฟีเจอร์นี้จะช่วยลดต้นทุนการสื่อสารระหว่างร้านค้าและลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

ในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 

A. วิธีเปิดการใช้งานฟีเจอร์ “ส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า”

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าการสั่งซื้อสินค้า > เปิดการใช้งาน “ส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า”

TH-Return_Order_by_Customer-1.png

 

*หมายเหตุ: ก่อนทำการเปิดใช้งานฟีเจอร์ส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า จะต้องมีตัวเลือกการส่งคืนสินค้าอย่างน้อย 1 ตัวเลือก โปรดไปที่การตั้งค่า > ตัวเลือกการจัดส่งเพื่อตั้งค่า

หากฟีเจอร์ “ส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า” เปิดใช้งานแล้ว ร้านค้าจะไม่อนุญาตให้ลบตัวเลือกการส่งคืนสินค้าทั้งหมด กดปิดการใช้งานฟีเจอร์ “ส่งคืนคำสั่งซื้อโดยลูกค้า” ก่อนที่จะดำเนินการลบดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดระยะเวลาการส่งคืนคำสั่งซื้อภายใน X วันหลังจากที่สถานะการจัดส่งเป็น “สินค้าถึงเรียบร้อยแล้ว” หรือ “ได้รับสินค้าแล้ว” (หมายเหตุ: ตัวเลขของวันจะต้องมากกว่า 0)

TH-Return_Order_by_Customer-2.png

 

ระยะเวลาการส่งคืนจะใช้กับสถานะการจัดส่งที่แตกต่างกันตามวิธีการจัดส่งสินค้า:

 1. สำหรับวิธีการจัดส่งสินค้าอื่นๆ เมื่อสถานะการจัดส่งเปลี่ยนเป็น “สินค้าถึงเรียบร้อยแล้ว” ระบบจะเริ่มนับถอยหลังระยะเวลา อย่างไรก็ตาม หากร้านค้ามีการเปลี่ยนสถานะจัดส่งอีกครั้งเป็น “ได้รับสินค้าแล้ว”  ระบบจะเริ่มนับถอยหลังใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: คลิก “อัปเดท” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

 

B. ลูกค้าสามารถดำเนินการส่งคำร้องขอคืนคำสั่งซื้อได้อย่างไร

หมายเหตุ: ส่งคืนสินค้าสามารถดำเนินการได้เมื่อสถานะจัดส่งของคำสั่งซื้อเป็น “สินค้าถึงเรียบร้อยแล้ว” หรือ “ได้รับสินค้าแล้ว” และมีระยะเวลาที่กำหนดโดยร้านค้า

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบศูนย์สมาชิก > คำสั่งซื้อ > ค้นหารายการคำสั่งซื้อที่ต้องการส่งคืน และคลิก
“ดู”

TH-Return_Order_by_Customer-3.png

 

ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนลงมาด้านล่างและค้นหาปุ่ม “ดู”

TH-Return_Order_by_Customer-4.png

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการส่งคืนและระบุจำนวน, เหตุผล, รายละเอียดการจัดส่ง หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันการส่งคืนสินค้า”

TH-Return_Order_by_Customer-5.png

 

เหตุผลการส่งคืนสินค้าที่กำหนดให้ไว้มีดังนี้:

 • ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 • พัสดุได้รับความเสียหายเมื่อสินค้ามาถึง
 • ขนาดสินค้ามีปัญหา
 • รายการสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง
 • อื่นๆ

หากลูกค้าเลือกประเภทการจัดส่งสินค้าคืนนอกเหนือจาก 7-11 C2B ลูกค้าจะต้องระบุที่อยู่ผู้คืน

หมายเหตุ: สำหรับช่องระบุประเทศนั้น จะถูกบันทึกอัตโนมัติตามที่อยู่การจัดส่งสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และลูกค้าจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการส่งคำร้องขอส่งคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดจะแสดงที่หน้าจอดังนี้:

TH-Return_Order_by_Customer-6.png

 

อีเมลยืนยันจะถูกส่งออกไป

TH-Return_Order_by_Customer-7.png

 

C. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะส่งคืนคำสั่งซื้อได้อย่างไร

สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะส่งคืนคำสั่งซื้อได้ 2 วิธี:

a) ไปที่บัญชี > รายการคำสั่งซื้อ> ดู > เลือนลงมาที่ด้านล่างของหน้า > คลิกปุ่ม “View Return Order”

TH-Return_Order_by_Customer-8.png

 

b) ไปที่ บัญชี > รายการคำสั่งซื้อ > คลิกปุ่ม “อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งคืน”

TH-Return_Order_by_Customer-9.png

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งคืนสินค้า, สถานะการคืนเงิน, สถานะการตรวจสอบการส่งคืน และบันทึกการคืนเงินที่หน้านี้ได้

TH-Return_Order_by_Customer-10.png

 

หมายเหตุ:

 • หากสถานะการตรวจสอบการส่งคืนแสดงเป็น “ผ่าน” คำร้องการขอส่งคืนสินค้าจะถือว่าประสบความสำเร็จ
 • ยอดเงินที่แสดงในบันทึกการคืนเงินคือจำนวนยอดคืนเงินสุดท้ายสำหรับคำสั่งซื้อนี้

 

D. วิธีการดำเนินการส่งคืนคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ > การจัดการคำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อที่ส่งคืน > ค้นหาคำสั่งซื้อที่คุณต้องการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสินค้าส่งคืน:

ร้านค้าสามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนเพื่อตรวจสอบสภาพของสินค้า ที่หน้าคำสั่งซื้อที่ส่งคืน คลิกปุ่ม “ดำเนินการตรวจสอบ” ที่มุมด้านขวาบน

TH-Return_Order_by_Customer-11.png

 

ร้านค้าสามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้าส่งคืนได้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น “คืนสินค้าแล้ว”(สำหรับการส่งคืนสินค้าแบบกำหนดเอง)

TH-Return_Order_by_Customer-12.png

 

ขั้นตอนที่ 3: กรอกจำนวนและความคิดเห็นการตรวจสอบ (ช่องความคิดเห็นจะแสดงไปยังลูกค้า) จากนั้นคลิก “ยืนยันการตรวจสอบ”

TH-Return_Order_by_Customer-13.png

 

หมายเหตุ:

 • การตรวจสอบสามารถดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากผลการตรวจสอบถูกส่งออกไปแล้ว
 • ความคิดเห็นจากการตรวจสอบจะแสดงที่หน้ารายละเอียดการส่งคืนสินค้าของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบได้

TH-Return_Order_by_Customer-14.png

 

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการคืนสินค้ากลับเข้าสินค้าคงคลังด้วยตนเอง และการคืนเงิน หากมี

ไปที่ “รายละเอียดการคืนเงิน” ที่หน้าคำสั่งซื้อที่ส่งคืนและระบุยอดเงินคืน

TH-Return_Order_by_Customer-15.png

 

หมายเหตุ:

 • หลังจากที่กรอกและยืนยันยอดเงินคืนเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยน “สถานะการคืนเงิน” ได้เท่านั้น ยอดเงินคืนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเราแนะนำให้ร้านค้าดำเนินขั้นตอนการคืนสินค้าให้เสร็จก่อนกรอกยอดคืนเงินลงไป
 • ยอดเงินคืนจะแสดงขึ้นที่หน้ารายละเอียดการคืนสินค้าสำหรับลูกค้าเพื่อตรวจสอบ

b) เปลี่ยนสถานะการคืนเงินเป็น “คืนเงินเรียบร้อย”

TH-Return_Order_by_Customer-16.png

 

*หมายเหตุ: หากร้านค้าต้องการที่จะแจ้งเตือนลูกค้าถึงสถานะการคืนเงิน ทำเครื่องหมายที่ช่อง “แจ้งเตือนการอัปเดตไปยังลูกค้าของคุณ” เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ

ทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า สามารถตรวจสอบได้ที่ “บันทึกกิจกรรมของคำสั่งซื้อ” ที่ด้านล่างขวามือของหน้าการคืนสินค้า

TH-Return_Order_by_Customer-17.png

 

E. ส่งออกรายงานการส่งคืนสินค้า

ไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ > การจัดการคำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อที่ส่งคืน > คลิก “ส่งออกรายงานการส่งคืนสินค้า”

TH-Return_Order_by_Customer-18.png

 

คุณสามารถเลือกส่งออกรายงานส่งคืนสินค้าทั้งหมดที่แสดงอยู่ที่หน้าปัจจุบันหรือเลือกใช้ปุ่ม “เพิ่มตัวกรอง” เพื่อกรอกเฉพาะรายการ

R15.png

TH-Return_Order_by_Customer-19.png

 

สถานะการส่งออกรายงานสามารถตรวจสอบได้ใน “รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล” > “กระบวนการดำเนินงานแบบจำนวนมาก”

TH-Return_Order_by_Customer-20.png

 

หลังจากที่การดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีอีเมลส่งเข้ามาที่ร้านค้าพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดรายงาน

TH-Return_Order_by_Customer-21.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น