[เร็วๆนี้] เซตสินค้า POS | ผู้ดูแลระบบ POS

ECSC.png

TH_FAQ___Coming_Soon__Product_Set__New__-_Google_Docs.png

*หมายเหตุ: ปัจจุบันฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะแผนบริการอีคอมเมิร์ซและร้านค้าปลีก POS, โมดูลระบบการจัดการแบบขั้นสูงสำหรับร้านค้า

หลังจากเผยแพร่เซตสินค้าในร้านค้าปลีกในผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ด้วยฟีเจอร์ "เซตสินค้า POS" คุณสามารถดูเซตสินค้าบนแอปพลิเคชัน POS ได้

ในบทความนี้ คุณจะได้พบกับ:

 

1. เผยแพร่สินค้าในร้านค้าปลีก

ในผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [เซ็ตสินค้า] คลิกเผยแพร่ร้านค้าปลีกเพื่อเพื่อเผยแพร่และแสดงสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าปลีก

*หมายเหตุ: เซตสินค้าที่มีอยู่ (เช่น เซตสินค้าที่สร้างขึ้นก่อนการเปิดตัวฟีเจอร์นี้) จะเป็นเซตเริ่มต้น "ไม่ได้เผยแพร่ในร้านค้าปลีก" โปรดดู บทความนี้ สำหรับคำแนะนำในการสร้างเซตสินค้าในผู้ดูแลระบบ

1.png

 

หรือไปที่หน้าแก้ไขเซตสินค้าและเผยแพร่เซตโดยเปิดการใช้งาน "เผยแพร่ร้านค้าปลีก"

2.png

 

คลิกไปที่แท็บ "หมวดหมู่" และเลือกแท็บ "POS" เพื่อใส่เซตสินค้าไปยังหมวดหมู่ POS

3.png

*หมายเหตุ: หลังจากจัดหมวดหมู่เซตสินค้าแล้ว คุณสามารถไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [หมวดหมู่] > แท็บ POS แล้วคลิก ดูสินค้า ถัดจากหมวดหมู่เพื่อดูเซตสินค้า

4.png

 

หากสินค้าย่อยของเซตสินค้ามีราคาร้านค้าปลีก จะปรากฏในช่อง "ราคาขายปลีกในร้านค้าปลีก" ภายใต้รายการสินค้าย่อย 

5.png

 

 

คลิก บันทึกสินค้า เพื่อดูบันทึกเหตุการณ์ของเซตสินค้า

  • ใบสั่งขาย: เนื้อหาและเวลาในการสร้าง และการยกเลิกของคำสั่งซื้อเซตสินค้า
    6.png
  • อัปเดตสินค้าแล้ว: การสร้าง/แก้ไขเซตสินค้า เนื้อหาและเวลาในการเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่เซตสินค้า7.png

2. หน้าที่แสดงรายละเอียดเซตสินค้า

คุณจะพบรายละเอียดของเซตสินค้าในหน้าที่แสดงด้านล่าง:

A. หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ POS ในผู้ดูแลระบบ

  • แสดงรูปภาพและชื่อเซตสินค้า ราคาเซตสินค้า*ปริมาณการซื้อ และยอดรวม
  • แสดงชื่อ รูปแบบ และปริมาณของสินค้าย่อย

8.png

 

B. รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อ

  • ชื่อสินค้า: ชื่อของเซตสินค้า
  • รูปแบบ: ชื่อของสินค้าย่อย, รูปแบบ*ปริมาณ
  • ประเภทสินค้า: แสดง ""เชตสินค้า

EN9.png

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น