การคืนสินค้าและคืนเงิน | POS APP

planbar_pos_en.png

หากต้องการใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

พนักงานร้านค้าปลีกสามารถทำรายการคืนสินค้าหรือคืนเงินให้กับลูกค้าได้ กระบวนการคืนเงินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและยืดหยุ่นให้กับบริการลูกค้าของร้านคุณ

ในบทความนี้จะอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้

 • สร้างรายการคืนสินค้าบนแอป POS 
 • สร้างรายการคืนสินค้าบนแอป POS  - ดูรายละเอียดการคืนสินค้า
 • ภาพรวมรายการคืนสินค้า
 • สถานะรายการคืนสินค้า

 

1. สร้างรายการคืนสินค้าบนแอป POS

ขั้นตอนที่ 1

แตะที่ ธุรกรรม ที่อยู่ด้านซ้ายของเมนูบน POS APP และเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการจะทำรายการคืนสินค้า จากนั้นแตะ เมนูสามจุด ที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าจอและเลือก ส่งคืน ในเมนูที่ปรากฏ

1_edited.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกพนักงานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการคืนสินค้า

2-crop.png

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำรายการคืน แตะเครื่องหมาย “+” หรือ “-” หรือใส่ตัวเลขที่ต้องการ เพื่อปรับจำนวนสินค้า จำนวนต่ำที่สุดที่ใส่ได้ คือ 0 และจำนวนสูงที่สุดที่ใส่ได้ คือ จำนวนสินค้าดั้งเดิมในคำสั่งซื้อ

แตะ ต่อไป เพื่อไปที่ รายละเอียดการคืนสินค้า

3-crop.png

*หมายเหตุ:

 • หากจำนวนสินค้าที่ต้องการคืนเป็น 0 คุณจะไม่สามารถแตะปุ่ม “ต่อไป” ได้
 • หากจำนวนสินค้าที่คุณใส่สูงกว่าจำนวนสินค้าเดิมในคำสั่งซื้อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

4-crop.png

 • แตะปุ่ม คืนสินค้าทั้งหมด เพื่อคืนสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ

5-crop.png

 

2. สร้างรายการคืนสินค้าบนแอป POS  - ดูรายละเอียดการคืนสินค้า

ฟังก์ชันนี้มีทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน คือ คืนสินค้า, คืนเงิน, วิธีการคืนเงิน, เครดิตร้านค้า และ เหตุผลในการคืน

 

i. คืนสินค้า

 • ราคาสินค้าที่ถูกส่งคืนจะถูกคิดเป็นมูลค่าติดลบ และคิดจากราคาเต็มแบบที่ไม่มีส่วนลด
 • จำนวนสินค้าคืน คือจำนวนที่คุณใส่ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

6_edit-crop.png

แตะที่สินค้าเพื่อแก้ไขจำนวนและจำนวนที่จะคืนกลับเข้าไปเป็นสินค้าคงคลัง

 • จำนวนน้อยที่สุดที่สามารถคืนกลับไปเป็นสินค้าคงคลังได้ คือ 0 และจำนวนสูงสุดที่คืนเป็นสินค้าคงคลังได้ คือ จำนวนสินค้าของคำสั่งซื้อเดิม
 • ถ้าจำนวนสินค้าที่ต้องการคืนถูกแก้ไขเป็น 0 สินค้านั้นจะถูกลบออกจากรายการคืนสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อกลับไปหน้ารายละเอียดการคืนสินค้า
 • หากระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการจะคืนสูงกว่าจำนวนสินค้าในคำสั่งซื้อเดิม ระบบจะแสดงข้อความข้อผิดพลาด

7-crop.png

 

 • หากระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการคืนกลับคลังสินค้าเป็น 0 ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่มีสินค้าคืนกลับคลังสินค้า”

8-crop.png

 

ii. คืนเงิน

จำนวนเงินคืนจะถูกระบุที่นี่

9-crop.png

 

A. ส่วนลด

 • สำหรับการคืนเงินเต็มจำนวนของคำสั่งซื้อ - แตะ “เครื่องหมายคำถาม” เพื่อดูชื่อโปรโมชันส่วนลดและจำนวนส่วนลด จำนวนส่วนลดคือ จำนวนส่วนลดทั้งหมดในคำสั่งซื้อ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้10_edited-crop.png

 

 • สำหรับการคืนเงินบางส่วนของคำสั่งซื้อ - 
  • จำนวนส่วนลด = ส่วนลดของสินค้าที่คืน ซึ่งจะคิดตามสัดส่วนของส่วนลดของคำสั่งซื้อทั้งหมด + ส่วนลดเฉพาะของสินค้าที่คืน
  • จำนวนส่วนลดจะสามารถแก้ไขได้ และถ้าจำนวนส่วนลดสูงกว่าจำนวนเงินคืน ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด11-crop.png

 

B. เครดิตร้านค้า

ส่วนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการคืนเงินแบบบางส่วน เครดิตร้านค้าจะไม่ถูกคืนให้กับลูกค้า

12_edited-crop.png

 

C. ภาษี  *สามารถใช้ได้เฉพาะกับแอป POS บน ระบบ Android เท่านั้น*

แตะ “เครื่องหมายคำถาม” เพื่อดูรายละเอียดภาษีและการคำนวณ

13-crop.png

 

D. การปัดขึ้น/ลง

ส่วนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าร้านค้าของคุณเปิดใช้ “ระบบปัดยอดขึ้น/ลง สำหรับยอดเช็คเอาท์

EN14.png

 

3. ช่องทางคืนเงิน

A. การคืนเงินเต็มจำนวนของคำสั่งซื้อ

ระบบจะทำการคืนเงินที่จำนวนเต็มของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ แตะปุ่ม แก้ไข ที่อยู่ด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการคืนเงินแบบอื่น

15_edited-crop.png

 

B. การคืนเงินบางส่วนของคำสั่งซื้อ

เลือกช่องทางคืนเงินอย่างน้อย 1 วิธี แตะ “เลือกช่องทางคืนเงิน” เพื่อระบุช่องทางคืนเงินในหน้าเลือกช่องทางคืนเงิน

16-crop.png

 

หน้าเลือกวิธีการคืนเงิน

แตะเครื่องหมาย “+” เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก ระบบจะแสดงรายการช่องทางการชำระเงินที่ถูกตั้งค่าไว้ในหน้าผู้ดูแลระบบ จากนั้นเลือกช่องทางคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการ

17_edited-crop.png

 

*หมายเหตุ:

 • ช่องทางการคืนเงินที่ถูกเลือกไว้จะไม่ปรากฏบนเมนู
 • ในกรณีต่อไปนี้ เครื่องหมาย “+” จะถูกซ่อนและผู้ค้าจะไม่สามารถเลือกช่องทางการคืนเงินเพิ่มได้
  • ช่องทางการคืนเงินทุกช่องทางที่มีไว้ถูกเลือกแล้ว
  • เลือกช่องทางคืนเงินครบ 5 ช่องทางแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของระบบ
 • รองรับช่องทางคืนเงินที่มียอดเงินคืนเป็น 0 
 • จำนวนเงินคืนของการช่องทางคืนเงินแต่ละช่องทางต้องเท่ากับจำนวนเงินคืนทั้งหมดของคำสั่งซื้อ มิเช่นนั้น ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

18-crop.png

 

 • เมื่อช่องทางคืนเงินใหม่ถูกเลือก จำนวนเงินคืนที่เหลือของคำสั่งซื้อจะถูกระบุสำหรับช่องทางคืนเงินที่เพิ่มใหม่

19.1-crop.png

19.2-crop.png

 

4. เครดิตร้านค้า

A. Store credits are applied + Full order return คืนเงินเต็มจำนวน และเครดิตร้านค้าถูกใช้ในคำสั่งซื้อนั้น

 • แถบ “เครดิตร้านค้าที่ยังไม่หมดอายุ” จะแสดงจำนวนเครดิตร้านค้าที่ไม่หมดอายุ และสามารถคืนให้ผู้ซื้อได้ หากเครดิตร้านค้าหมดอายุแล้วค่าตรงนี้จะถูกแสดงเป็น 0
 • ฟังก์ชัน “คืนเครดิตร้านค้าพร้อมวันหมดอายุเดิม”จะถูกเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น เครดิตที่ไม่หมดอายุจะถูกคืนให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

20_edited-crop.png

 • แตะ “เครดิตร้านค้าที่ยังไม่หมดอายุ” เพื่อดูยอดเครดิตคงเหลือและวันหมดอายุของเครดิตร้านค้าทั้งแบบที่ยังไม่หมดอายุและหมดอายุแล้ว

21-crop.png

 

B. คืนเงินบางส่วน และเครดิตร้านค้าถูกใช้ในคำสั่งซื้อ

 • แถบ “เครดิตร้านค้าที่ยังไม่หมดอายุ” จะแสดงจำนวนเครดิตร้านค้าที่ไม่หมดอายุ และสามารถคืนให้ผู้ซื้อได้
 • สวิตช์ “คืนเครดิตร้านค้าพร้อมวันหมดอายุเดิม” จะไม่สามารถถูกเปิดใช้ได้สำหรับการคืนเงินบางส่วน

22__reuse_12_-crop.png

*หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงส่วนนี้หากผู้ซื้อไม่ได้ใช้เครดิตร้านค้าในคำสั่งซื้อเดิม

 

5. เหตุผลการคืนสินค้า

ระบุเหตุผลการคืนสินค้า ในกล่องข้อความ

23_edited-crop.png

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าด้านบน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง หลังจากนั้นปุ่ม “คืนเงิน $xxx” จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่าง และแสดงยอดเงินคืนรวม แตะปุ่มดังกล่าวเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคืนสินค้า

 

3. Return order overview ภาพรวมรายการคืนสินค้า

A. รายละเอียดการคืนสินค้า

แตะรายการคืนสินค้า เพื่อดูรายละเอียด

 • พนักงานผู้ทำรายการคืน
 • ผู้ซื้อ
 • หมายเลขใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้ค้าในไต้หวันเท่านั้น)
 • หมายเลขผู้เสียภาษี (เฉพาะผู้ค้าในไต้หวันเท่านั้น)
 • สถานะเครดิตร้านค้าที่ทำรายการคืน - (ยังไม่คืน, กำลังดำเนินการ, หรือ คืนแล้ว)

25_edited-crop.png

 

B. ยกเลิกรายการสินค้า และการตั้งค่าใบเสร็จ

แตะเมนูตัวเลือกที่อยู่ด้านบนขวาของหน้า เพื่อยกเลิกรายการคืนสินค้า และพิมพ์ใบเสร็จใหม่

 • พิมพ์ใบเสร็จใหม่ - พิมพ์ใบเสร็จพร้อมยอดชำระเงินรวมแบบติดลบสำหรับรายการคืนสินค้า

26_edited-crop.png

*หมายเหตุ:

 • หากรายการคืนสินค้าถูกยกเลิก คำสั่งซื้อเดิมจะถูกยกเลิก แต่จะไม่มีการคืนสินค้า
 • หากผู้ค้าต้องการที่จะทำรายการคืนสินค้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดยกเลิกรายการคืนสินค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ

C. Original order คำสั่งซื้อเดิม

แตะปุ่มรูป “แฟ้ม” เพื่อดูคำสั่งซื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คำสั่งซื้อเดิม, รายการคืนสินค้า และรายการคืนสินค้าที่ถูกยกเลิก

27_edited-crop.png

4. Order status สถานะคำสั่งซื้อ

 • สร้างรายการคืนสินค้า
  • สถานะคำสั่งซื้อเดิม: ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์
  • รายการคืนสินค้า: ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์
 • ยกเลิกรายการคืนสินค้า
  • สถานะคำสั่งซื้อเดิม: ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์
  • รายการคืนสินค้า: ชำระเงินแล้ว/เสร็จสมบูรณ์
  • รายการคืนสินค้าที่ถูกยกเลิก: คืนเงินแล้ว/ยกเลิกแล้ว

28_edited-crop.png

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น