พิมพ์ใบเสร็จหลังจากเช็คเอ้าท์

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

คุณสามารถใช้งานฟีเจอร์ “พิมพ์ใบเสร็จหลังจากเช็คเอาท์” เพื่อส่งหรือพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าในบทความนี้จะอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้

 • การตั้งค่าพิมพ์ใบเสร็จหลังการเช็คเอาท์
 • หน้าเช็คเอาท์บนแอป POS
 • อีเมล/บันทึกใบเสร็จในแถบคำสั่งซื้อ POS 
 • ดูใบเสร็จในผู้ดูแลระบบ
  • แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข
 •  หมายเหตุ

 

1.การตั้งค่าพิมพ์ใบเสร็จหลังการเช็คเอาท์

ขั้นตอนที่ 1

ในแถบเมนูบน POS APP แตะที่ ตั้งค่า > ใบเสร็จ

EN1.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2

มีตัวเลือกสามตัวเลือกสำหรับจัดการใบเสร็จหลังการเช็คเอาท์ สลับปุ่มเพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก

 • ข้าม - ดำเนินการเช็คเอาท์โดยตรง
 • พิมพ์ใบเสร็จ - พิมพ์ใบเสร็จหลังจากเช็คเอาท์
 • ใบเสร็จทางอีเมล - ส่งใบเสร็จไปยังอีเมลหลังเช็คเอาท์

EN2.jpg

 

2. หน้าเช็คเอาท์บนแอป POS

หากคุณเลือก “อีเมล” คุณจะถูกนำทางไปยังหน้าใบเสร็จอีเมลหลังจากเช็คเอาท์

EN3.jpg

 

กรอกที่อยู่อีเมลลูกค้าและกด ส่ง จากนั้นอีเมลพร้อมกับไฟล์แนบจะถูกส่งไปยังลูกค้า

 • ลูกค้าทั่วไป - กรอกที่อยู่อีเมลด้วยตัวเอง
 • สมาชิกร้านค้าที่ลงทะเบียนอีเมลแล้ว - กรอกที่อยู่อีเมลโดยอัตโนมัติ

EN4.jpg

 

*หมายเหตุ:

 • ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นหากรูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
  EN5.jpg
 • รองรับการส่งใบเสร็จทางอีเมลในโหมดออฟไลน์ ระบบจะบันทึกใบเสร็จไว้ชั่วคราวและส่งออกโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

 

ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลที่ลูกค้ามองเห็น

EN6.png

 

3. อีเมล/บันทึกใบเสร็จในแถบคำสั่งซื้อ POS

ขั้นตอนที่ 1

ไปยัง “ธุรกรรม” บน POS APP แตะที่ไอคอนจุดสามจุด ที่อยู่ทางด้านบนขวาและเลือกตัวเลือกใบเสร็จจากเมนูแบบเลื่อนลงEN7.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกหนึ่งตัวเลือก - พิมพ์ใบเสร็จ ใบเสร็จทางอีเมลหรือบันทึกใบเสร็จ

EN8.jpg

 

A.  ส่งใบเสร็จทางอีเมล

ทำตามขั้นตอนของใบเสร็จทางอีเมล กรอกที่อยู่อีเมลของลูกค้าและกดส่ง

EN9.png

 

B. บันทึกใบเสร็จเป็นรูปภาพ

หากคุณแตะที่ “บันทึกใบเสร็จ” ข้อความ "บันทึกสำเร็จ" จะปรากฏขึ้น ใบเสร็จรับเงินจะถูกบันทึกเป็นรูปภาพในอัลบั้มของอุปกรณ์

permission.PNG

 

ข้อความ "บันทึกสำเร็จ" จะปรากฏขึ้น ใบเสร็จจะถูกบันทึกเป็นรูปภาพ

EN10.jpg

 

*หมายเหตุ: หากคุณกด “ไม่อนุญาต” ในหน้าต่างป๊อปอัพ แต่ต้องการที่จะบันทึกใบเสร็จในภายหลัง กรุณาไปยัง iPad [การตั้งค่า] > [SLPOS] และเปลี่ยน “อนุญาตให้ SLPOS เข้าถึงรูปภาพ” เป็น “เพิ่มรูปภาพเท่านั้น”

addphotosonly.jpg

 

4.ดูใบเสร็จในผู้ดูแลระบบ

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE กรุณาไปยัง [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อ] > แถบ “POS” คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อและคลิกรายละเอียดการทำธุรกรรมภายใต้ “ประวัติการทำธุรกรรม”

*หมายเหตุ: ในกรณีของธุรกรรมที่ขัดแย้งกัน ปุ่ม "รายละเอียดการธุรกรรม" จะถูกซ่อนไว้ โปรดอ่านข้อมูลได้ที่บทความนี้เพื่อดูรายละเอียด

 

SHOPLINE_Admin1.jpg

 

จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพแสดงใบเสร็จรับเงิน

EN12.png

*เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อในแท็บ "ธุรกรรม" บนแอป POS คุณสามารถป้อนหมายเลขธุรกรรมด้วยตนเองหรือสแกนบาร์โค้ดที่ด้านล่างของใบเสร็จด้วยเครื่องสแกน

2.jpg

 

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ด้านล่างของใบเสร็จได้โดยไปยัง [ร้านค้าปลีก]>[การตั้งค่าใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ]

Receipt_Settings.jpg

 

5. หมายเหตุ

 • หากคุณได้เลือกพิมพ์ใบเสร็จก่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ระบบจะเก็บการตั้งค่าและพิมพ์ใบเสร็จไว้เป็นค่าเริ่มต้น
 • หากคุณเลือกตัวเลือก "ใบเสร็จทางอีเมล" สำเนาใบเสร็จจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคำสั่งซื้อ หรืออีเมลของร้านค้า หากยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลคำสั่งซื้อ โปรดไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าพื้นฐาน] และคลิกการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อดู/แก้ไขอีเมลของร้านค้า


SHOPLINE_Admin.jpg

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น