อัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก

_____34.png 4.SHOPLINE_all_CRM-Membership.png

SHOPLINE เปิดตัวฟีเจอร์ "อัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก" คุณสามารถส่งเครดิตร้านค้า/คะแนนสมาชิกเป็นรางวัลได้ เมื่อระดับการเป็นสมาชิกของลูกค้าได้รับการอัปเกรด/ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าอัปเกรดการเป็นสมาชิก


บทความนี้ประกอบไปด้วย:

 

1. การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 1

กรุณาไปยังผู้ควบคุมระบบ SHOPLINE > [แอปพลิเคชัน] > [แอปพลิเคชันสโตร์] คลิกที่ฟีเจอร์ "รางวัลอัปเกรดสมาชิก/การต่ออายุสมาชิก" จากนั้นคลิก "ติดตั้งตอนนี้" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันได้ฟรี สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทความนี้

11.png

 

ขั้นตอนที่ 2  

คลิกปุ่ม "เปิดแอปพลิเคชัน" เพื่อเข้าไปยังหน้าการตั้งค่า "รางวัลอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก"

Screen_Shot_2022-05-04_at_11_25_37_AM2.png

 

คุณยังสามารถไปยัง [แอปพลิเคชัน] > [แอปพลิเคชันของฉัน] ค้นหาฟีเจอร์ "รางวัลอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก" และคลิกปุ่ม "เปิดแอปพลิเคชัน" ทางด้านขวามือ

Screen_Shot_2022-05-04_at_11_52_19_AM.png

 

การอนุญาตแอปพลิเคชันอีกครั้ง

SHOPLINE อัปเดตแอปเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งบางแอปอาจกำหนดให้คุณต้องอนุญาตซ้ำเพื่อดำเนินการใช้งานต่อ

โปรดไปที่ [แอปพลิเคชัน] > [แอปพลิเคชันของฉัน] และคุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนสีเหลืองแสดงว่าแอปใดต้องได้รับการอนุญาตใหม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ บทความนี้ 

*หมายเหตุ: คุณสามารถกดปิดข้อความแจ้งเตือนได้ และมันจะไม่ขึ้นซ้ำอีก

re-authorize_reminder.png

app_reauthorize_EN.png

 

2. การตั้งค่าการอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าทั่วไป

 • กำหนดเวลารับรางวัล: กำหนดจำนวนวันหลังจากอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก เพื่อให้ระบบมอบรางวัลโดยอัตโนมัติ (ช่วงวันสามารถกำหนดได้ระหว่าง 1-30 วัน)
  ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาเป็น 3 วัน หากสมาชิกอัปเกรดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2022 ระบบจะมอบรางวัลให้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 00:00 น. (UTC+8)
 • ประเภทรางวัล: เลือกรางวัลสำหรับการอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุให้เป็น "เครดิตร้านค้า" หรือ "คะแนนสมาชิก"

Screen_Shot_2022-05-04_at_12_00_54_PM.png

 

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่ารางวัลสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ

ในส่วนนี้จะแสดงระดับสมาชิกที่คุณตั้งค่าไว้ในหน้า [การบริหารลูกค้า] > [ระดับสมาชิก]


A. หากคุณตั้งค่ารางวัลเป็น "เครดิตร้านค้า" ในขั้นตอนที่แล้ว


กรุณาทำตามการตั้งค่าดังนี้

 • ระดับสมาชิก: ตรวจสอบระดับสมาชิกที่คุณต้องการให้เครดิตร้านค้า
 • จำนวนเครดิต: เมื่อสมาชิกอัปเกรด/ต่ออายุเป็นระดับสมาชิกนี้ พวกเขาจะได้รับเครดิตร้านค้าจำนวนนี้เป็นรางวัล
 • ระยะเวลาที่สามารถใช้เครดิตได้: เครดิตร้านค้านี้มีวันหมดอายุ และสามารถตั้งค่าเป็น "ไม่มีวันหมดอายุ" ได้
  *วันหมดอายุถูกกำหนดเป็น 30 วัน หากสมาชิกได้รับเครดิตร้านค้าในวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เครดิตร้านค้านี้จะหมดอายุในวันที่ 5 มิถุนายน 2022 23:59 น.
 • เหตุผลในการเพิ่มเครดิต: เมื่อระบบกำหนดเครดิตร้านค้า เหตุผลในการรับรางวัลจะแสดงด้วยกัน (จำกัด 50 ตัวอักษร)

Screen_Shot_2022-05-04_at_12.13.29_PM.png

 

B. หากคุณตั้งค่ารางวัลเป็น "คะแนนสมาชิก" ในขั้นตอนที่แล้ว

กรุณาทำตามการตั้งค่าดังนี้:

 • ระดับสมาชิก: ตรวจสอบระดับสมาชิกที่คุณต้องการให้คะแนนสมาชิก
 • จำนวนคะแนน: เมื่อสมาชิกอัปเกรด/ต่ออายุเป็นระดับสมาชิกนี้ พวกเขาจะได้รับคะแนนสมาชิกจำนวนนี้เป็นรางวัล
 • เหตุผลในการเพิ่มคะแนน: เมื่อระบบกำหนดคะแนนสมาชิก เหตุผลในการรับรางวัลจะแสดงด้วยกัน (จำกัด 50 ตัวอักษร)

Screen_Shot_2022-05-04_at_12.16.59_PM.png

 

การตั้งค่าการอัปเกรด/ขยายรางวัลที่แตกต่างกันสำหรับระดับสมาชิกที่เฉพาะเจาะจง

ในส่วนนี้ คุณสามารถเปิด 2 แท็บสำหรับการอัปเกรดและขยายการเป็นสมาชิก และกำหนดเครดิตร้านค้าเฉพาะหรือคะแนนสมาชิกสำหรับระดับสมาชิกแต่ละระดับได้สองครั้ง

การอัปเกรดสมาชิกด้วยเครดิตร้านค้า

upgrade_credit_reward.png

การต่ออายุสมาชิกด้วยเครดิตร้านค้า

extend_credit_reward.png

การอัปเกรดสมาชิกด้วยคะแนนสมาชิก

upgrade_point_reward.png

การต่ออายุสมาชิกด้วยคะแนนสมาชิก

extend_point_reward.png

*หมายเหตุ: คะแนนที่ได้รับจากการอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกจะหมดอายุพร้อมกับคะแนนที่คุณกำหนดในหน้า [การบริหารลูกค้า] > [คะแนนสมาชิก] 

Screen_Shot_2022-05-04_at_12_20_54_PM.png

 

ขั้นตอนที่ 3 การตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถเลือกที่จะส่งการแจ้งเตือนรางวัลนี้ทางอีเมลและข้อความตัวอักษร หรือไม่ส่งการแจ้งเตือนเลย

ตัวอย่างเช่น วันที่กำหนดถูกกำหนดเป็น 3 วัน หากมีการอัปเกรดสมาชิกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2022 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 09:00 (UTC+8)

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

 

Screen_Shot_2022-05-04_at_1_51_06_PM.png

 

*หมายเหตุ: ระบบจะส่งการแจ้งเตือนรางวัลตาม "กำหนดการแจ้งเตือนเครดิตร้านค้า/กำหนดการแจ้งเตือนคะแนนสมาชิก" ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ใน [การตั้งค่า] > [การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง]

 

Screen_Shot_2022-05-04_at_1_57_58_PM.png

 

เมื่อกำหนดรางวัลการอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกสำเร็จแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะแสดงในส่วน "เครดิตร้านค้า" หรือ "คะแนนสมาชิก" ของหน้ารายละเอียดลูกค้า

 

Screen Shot 2023-09-12 at 5.25.28 PM.png

 

ลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลนี้ได้โดยไปที่แถบ "เครดิตร้านค้า" หรือ "คะแนนสมาชิก" ในศูนย์สมาชิก

 

Screen Shot 2023-09-12 at 5.26.02 PM.png

 

3. หมายเหตุ

 • ฟีเจอร์ "รางวัลอัปเกรดสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก" ใช้ได้กับการตั้งค่ารางวัลเท่านั้น หากต้องการแก้ไขระดับการเป็นสมาชิก โปรดไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [การบริหารลูกค้า] > [ระดับสมาชิก]
 • หากคุณอัปเดตระดับการเป็นสมาชิกของลูกค้าด้วยตนเอง ระบบจะไม่กำหนดรางวัลระดับการเป็นสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก
 • เมื่อคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ระดับสมาชิกเป็นครั้งแรก ระบบจะเพิ่มลูกค้าไปยังระดับสมาชิกปัจจุบันตามคำสั่งซื้อที่ผ่านมา การอัปเกรดสมาชิกในขณะนี้จะไม่ทำให้เกิดการส่งมอบรางวัล
 • หากไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ "เครดิตร้านค้า/คะแนนสมาชิก" ในผู้ดูแลระบบร้านค้า ระบบจะไม่ทำการมอบรางวัลอัปเกรดหรือต่ออายุสมาชิก

Screen_Shot_2022-05-04_at_2_29_25_PM.png


Screen_Shot_2022-05-04_at_2_30_27_PM.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น