การตั้งค่าตัวเลือกสินค้า | ผู้ดูแลระบบ POS

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์อื่นๆของ POS กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา

สำหรับแอป POS เมื่อทำการเพิ่มสินค้าใหม่ไปยังร้านค้าของคุณ คลิกที่ [โปรดเพิ่มตัวเลือกสินค้า] คุณจะสามารถเห็นตัวเลือกสินค้าที่ถูกสร้างแล้วใน หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE บทความนี้จะนำคุณไปยังการสร้างและแก้ไขการตั้งค่าตัวเลือก

*โปรดทราบ: ตัวเลือกเหล่านี้ไว้ใช้สำหรับร้านค้าปลีก/POS ร้านค้าปลีก และถูกแยกออกจากตัวเลือกสินค้าที่สร้างเพื่อใช้ในร้านค้าอีคอมเมิร์ซ (EC store)

สำหรับข้อมูลอื่นๆในการสร้างตัวเลือกสินค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE สำหรับการใช้ในร้านค้าอีคอมเมิร์ซ โปรดดูจากบทความนี้

 

ในบทความนี้ คุณจะพบกับ:

 

1. การเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่ 

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [ร้านค้าปลีก] > [การตั้งค่าตัวเลือกสินค้า] เพื่อเค้าสู่หน้าการตั้งค่า คลิกสร้างเพื่อเริ่มต้นสร้างการตั้งค่าตัวเลือกสินค้าในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ใส่ชื่อการตั้งค่าตัวเลือกและตัวเลือกในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา

ตัวอย่างเช่น ใส่ชื่อตัวเลือก “ขนาด” และใส่ตัวเลือกของขนาดเป็น  "L", "M", "S" กด “เพิ่ม” เพื่อใส่ตัวเลือกข้อมูล

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-2.png

*หมายเหตุ:

  • ชื่อและตัวเลือกนั้นเป็นช่องที่จำเป็นต้องใส่
  • คลิกที่ X ถัดจากตัวเลือกเพื่อลบ

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-3.png

  • การใส่ตัวเลือกซ้ำจะทำให้มีตัวอักษรสีแดงขึ้นมา

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-4.png

 

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากที่คุณได้ใส่ชื่อตัวเลือกและตัวเลือกแล้ว คลิก สร้าง เพื่อบันทึกการตั้งค่า

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-5.png

2. การแก้ไขตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

คลิก แก้ไข ถัดจากช่องที่ใส่ตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-6.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา คุณสามารถแก้ไขชื่อการตั้งค่าตัวเลือกและตัวเลือก หลังจากที่คุณได้ทำการแก้ไขใดๆเสร็จสิ้นแล้ว คลิก บันทึก_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-7.png

 

3. การลบตัวเลือกสินค้า

A. ลบทีละตัวเลือกสินค้า

วิธีที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ลูกศรที่ถัดจากปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นคลิก ลบ ที่เมนูตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-8.png

ขั้นตอนที่ 2 ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยืนยันการดำเนินการ จากนั้นคลิก ลบ เพื่อลบการตั้งค่าตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-9.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-10.png

ขั้นตอนที่ 2 คลิก ลบ ที่ด้านล่างซ้ายในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-11.png

 

ขั้นตอนที่ 3 ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยืนยันการดำเนินการ จากนั้นคลิก ลบ เพื่อ ลบการตั้งค่าตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-12.png

 

B. การลบจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 1 ใช้กล่องเครื่องหมายเพื่อเลือกหลายตัวเลือก จากนั้นคลิก ลบ

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-13.png

ขั้นตอนที่ 2 ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมา ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อยืนยันการดำเนินการ จากนั้นคลิก ลบ เพื่อลบการตั้งค่าตัวเลือก

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-14.png

4. การตั้งค่าการอนุญาต

เพื่อเป็นการอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าตัวเลือก ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] และไปที่หน้าต่างสำหรับแก้ไขพนักงาน ภายใต้แท็บ “สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ” เลือก “การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง POS” ภายใต้ “ร้านค้าปลีก” คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะให้สิทธิ์เพื่อดู หรือ เพิ่ม/แก้ไข การตั้งค่า

_Coming_Soon__Product_Variation_Settings__POS_Admin_-15.png

 

5. การใช้การตั้งค่าคัวเลือกสินค้าที่แอป POS

เมื่อทำการสร้างแอป POS คุณสามารถใช้การตั้งค่าตัวเลือกที่สร้างแล้วในหน้าผู้ดูแลระบบ ซึ่งตอนนี้แอป POS รองรับตัวเลือกได้ 3 ประเภท

EN16.jpg

 

อ่านเพิ่มเติม

สินค้า | ตัวเลือกสินค้า

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น