การตั้งค่ารหัสผ่าน | ผู้ดูแลระบบ POS

3.EN_Support_Retail-POS.png

ฟีเจอร์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของ SHOPLINE จะกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณดำเนินการสลับเปลี่ยนร้านค้าหรือแก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน POS ซึ่งนี่จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะครอบคลุมดังต่อไปนี้:

 

1. วิธีการตั้งค่ารหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE  > [ร้านค้าปลีก] > [การตั้งค่ารหัสผ่าน] และคลิกปุ่ม แก้ไข ทางด้านขวามือ

1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

คุณจะสามารถแก้ไขรหัสผ่านสำหรับ “เปลี่ยนร้านค้า” และ “แก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์” ของร้านค้า คลิก บันทึก เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น

2.png

*หมายเหตุ:

  • รหัสผ่านจะต้องอยู่ระหว่าง 4-6 หลัก และไม่สามารถเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
  • หากไม่ปฏิบัติตามกฎ การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถบันทึกรหัสผ่านได้

3.png

  • เว้นช่องอื่นว่างไว้หากคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับช่องเดียวเท่านั้น
  • หากต้องการเปิดการใช้งานหน้าการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] > [แก้ไข] ในส่วน “ร้านค้าปลีก” ทำเครื่องหมายที่กล่องสำหรับ “การตั้งค่ารหัสผ่าน POS”

    4.png

2.การสลับเปลี่ยนร้านค้าหรือแก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน POS

A. สลับเปลี่ยนร้านค้า

แตะที่ร้านค้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

IMG_0064.PNG


ป้อนรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนร้านค้า

IMG_0065.PNG


B. การแก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

แตะที่ช่องหมายเลขใบแจ้งหนี้

3344.png


ป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มแก้ไขหมายเลขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

1133.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น