การแจ้งเตือนคำขอคืนคำสั่งซื้อของลูกค้า / การแจ้งเตือนอัปเดตสถานะการส่งคืนคำสั่งซื้อ - ตัวแปรต่างๆ

e-commerce_social_commerce.png

SHOPLINE ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ “ข้อความที่กำหนดเอง” สำหรับผู้ค้า เพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนเริ่มต้นของระบบ ผู้ค้าจะสามารถเพิ่มข้อมูล รูปภาพ และลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังการแจ้งเตือนทางอีเมล/การแจ้งเตือนทาง SMS คุณอาจอ้างอิงบทความนี้เพื่อคัดลอกและวางตัวแปรเมื่อคุณกำลังทำการแก้ไข การแจ้งเตือนคำขอคืนสินค้าของลูกค้า และการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะการสั่งซื้อที่ถูกส่งคืน

 

ตัวแปร คำอธิบาย
{{return_order.return_order_number}} หมายเลขคำสั่งซื้อที่ส่งคืน
{{return_order.status_label}} สถานะคำสั่งซื้อที่ส่งคืน
{{return_order.order_payment.status_label}} สถานะการชำระเงินคืน
{{return_order.order_delivery.status_label}} สถานะการจัดส่งคืนสินค้า
{{shop.name}} ชื่อร้านค้า
{{notification.url}} URL คำสั่งซื้อที่ส่งคืน
{{return_order.created_at}} วันที่ส่งคืนคำสั่งซื้อของสินค้าที่สร้าง
{{return_order.return_order_number}} หมายเลขคำสั่งซื้อที่ส่งคืน
{{shop.email}} อีเมลร้านค้า
{{return_order.customer_name}} ชื่อลูกค้า
{{return_order.customer_email}} อีเมลลูกค้า
{{return_order.customer_phone | mask: phone}} หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า
{{return_order.line_items}} รายการคืนสินค้า
{{line_item.image_url}} รูปภาพสินค้า
{{line_item.title}} ชื่อสินค้า
{{line_item.type}} ประเภทสินค้า
{{line_item.variation_names}}
{{name}} for loop
รูปแบบสินค้า
{{line_item.child_products}} สินค้าย่อย
{{child_product.title}} ชื่อสินค้าย่อย
{{child_product.variation_names}} รูปแบบของสินค้าย่อย
{{line_item.quantity}} ปริมาณสินค้า
{{line_item.item_points}} คะแนนที่ใช้ในการแลกสินค้า
{{line_item.price}} ราคาสินค้า
{{line_item.preorder_note}} หมายเหตุสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า (preorder)
{{line_item.catcher_delivery_status}} สถานะการจัดส่งของซัพพลายเออร์
{{line_item.total_points}} คะแนนทั้งหมด (ปริมาณ*คะแนน)
{{line_item.total_price}} จำนวนเงินทั้งหมด (ปริมาณ*ราคา)

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น