การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ - ตัวแปรต่างๆ

e-commerce_social_commerce.png

SHOPLINE ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ “ข้อความที่กำหนดเอง” สำหรับผู้ค้า เพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนเริ่มต้นของระบบ ผู้ค้าจะสามารถเพิ่มข้อมูล รูปภาพ และลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังการแจ้งเตือนทางอีเมล/การแจ้งเตือนทาง SMS คุณอาจอ้างอิงบทความนี้เพื่อคัดลอกและวางตัวแปรเมื่อคุณกำลังทำการแก้ไขการแจ้งเตือนการอัปโหลดสลิปการชำระเงิน, การแจ้งเตือนข้อความการสั่งซื้อ, การแจ้งเตือนการยืนยันอีเมล, การแจ้งเตือนการยืนยันผ่านมือถือ, การแจ้งเตือนข้อความร้านค้า, การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง และการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าแล้ว

 

1. การแจ้งเตือนการอัปโหลดสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน

ตัวแปร

คำอธิบาย
{{order.seller.name}} ชื่อผู้ขาย
{{order.order_number}} หมายเลขคำสั่งซื้อ
{{order.customer_url}} URL คำสั่งซื้อ

 

2. การแจ้งเตือนข้อความคำสั่งซื้อ

ตัวแปร คำอธิบาย
{{order.order_number}} หมายเลขคำสั่งซื้อ
{{notification.url}} URL คำสั่งซื้อ
{{comment.text}} ข้อความแสดงความคิดเห็น

 

3. การยืนยันอีเมล

ตัวแปร

คำอธิบาย

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้า

{{shop.logo}}

โลโก้ร้านค้า

{{customer.name}}

ชื่อลูกค้า

{{customer.email}}

อีเมลลูกค้า

{{notification.url}}

การยืนยัน URL

 

4. ารแจ้งเตือนการยืนยันผ่านมือถือ

ตัวแปร คำอธิบาย

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้า

{{code}}

รหัสการยืนยัน

 

5. การแจ้งเตือนข้อความร้านค้า

ตัวแปร คำอธิบาย

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้า

{{shop.logo}}

โลโก้ร้านค้า

{{notification.url}}

URL การแจ้งเตือนความคิดเห็นของร้านค้า

{{message.content}}

เนื้อหาข้อความแสดงความคิดเห็น

{{message.image.url}}

URL ความคิดเห็นรูปภาพ

{{message.created_at}}

เวลาในการสร้างข้อความ

 

6. การแจ้งเตือนการละทิ้งตะกร้าสินค้า

ตัวแปร คำอธิบาย

{{persistent_cart.persistent_cart_items}}

รายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.image_url}}

URL รูปภาพสินค้าในตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.product_url}}

URL รายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.product_name}}

ชื่อรายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.product_type}}

ประเภทสินค้าในตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.item_type}}

ประเภทรายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.child_product_translations}}

ชื่อสินค้าย่อยของรายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.fields_translations}}

ชื่อรูปแบบรายการตะกร้าสินค้า

{{persistent_cart_item.quantity}}

รายการสินค้าในตะกร้า

{{persistent_cart_item.price_label}}

ราคาสินค้าในตะกร้า

{{persistent_cart_item.is_preorder}}

สินค้าในตะกร้าเป็นสินค้าที่สั่งล่วงหน้าหรือไม่

{{persistent_cart_item.preorder_note}}

หมายเหตุการสั่งซื้อรายการในตะกร้าสินค้า

 

7. การแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าแล้ว

 

ตัวแปร คำอธิบาย

{{customer.name}}

ชื่อลูกค้า

{{customer.email}}

อีเมลลูกค้า

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้า

{{shop.logo}}

โลโก้ร้านค้า

{{product.title}}

ชื่อสินค้า

{{product.price}}

ราคาสินค้า

{{product.image_url}}

รูปภาพสินค้า

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น