การจัดการผู้ผลิต | ผู้ดูแลระบบ POS

3.EN_Support_Retail-POS.png

ในการสมัครฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ POS อื่นๆ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา

คุณสามารถจัดการผู้ผลิตสินค้าของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของพวกเขาผ่านทางหน้าผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถเลือกผู้ผลิตสินค้าทุกครั้งที่คุณทำการเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าการจัดการหรือแอปพลิเคชัน POS เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาหรือสั่งซื้อสินค้าในอนาคต

ในบทความนี้ จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1.  เพิ่มผู้ผลิต

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ หน้าผู้ดูแลระบบ  SHOPLINE > [การจัดการสินค้าคงคลัง] > [ผู้ผลิต] คลิก เพิ่ม

12_1_.png

 

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากป้อนข้อมูลผู้ผลิตลงในหน้าต่างที่ปรากฏแล้ว คลิกไปที่ เพิ่ม ทางมุมล่างขวา

*หมายเหตุ: เมื่อทำการเพิ่มผู้ผลิตใหม่ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ผลิต และช่องที่เหลือจะระบุหรือไม่ก็ได้

2.png

 

ในหน้าผู้ผลิต คุณจะสามารถเห็นผู้ผลิตที่คุณเพิ่งเพิ่ม รวมถึงชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ และหมายเหตุของพวกเขา ในช่องที่คุณเว้นว่างไว้ สัญลักษณ์ "-" จะปรากฏขึ้น

3.png

 

คุณสามารถดูผู้ผลิตได้สูงสุด 25 รายต่อหน้า จำนวนที่เกินจะแสดงในหน้าถัดไป

4.png

 

2. การแก้ไขผู้ผลิต

ขั้นตอนที่ 1

คลิก แก้ไข ทางด้านขวามือ

5.png

 

ขั้นตอนที่ 2

แก้ไข “ชื่อผู้ผลิต”, “หมายเลขโทรศัพท์”, “ที่อยู่” และ “หมายเหตุ” ในหน้าต่างที่ปรากฏ และคลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลผู้ผลิต

6.png

 

3. ลบผู้ผลิต

A. ลบทีละรายการ

วิธีที่ 1

คลิกไปที่ ลบ ที่เมนูแบบเลื่อนลง

7.png

 

เมื่อคุณได้เลือก “ฉันเข้าใจแล้วว่าเมื่อทำการลบผู้ผลิตแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้” คลิก ลบ เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

*หมายเหตุ: เมื่อผู้ผลิตถูกลบ ข้อมูลจะไม่สามารถเรียกคืนได้

8.png

 

วิธีที่ 2

คลิก แก้ไข ทางด้านขวามือและคลิก ลบ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา

9.png

 

เมื่อคุณได้เลือก “ฉันเข้าใจแล้วว่าเมื่อทำการลบผู้ผลิตแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้” คลิก ลบ เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

*หมายเหตุ: เมื่อผู้ผลิตถูกลบ ข้อมูลจะไม่สามารถเรียกคืนได้

8.png

 

B. การลบจำนวนมาก

อันดับแรก เลือกช่องทางด้านซ้ายสำหรับผู้ผลิตที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบ

10.png

 

เมื่อคุณเลือก “ฉันเข้าใจแล้วว่าเมื่อทำการลบผู้ผลิตแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้” คลิก ลบ เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

*หมายเหตุ: เมื่อผู้ผลิตถูกลบ ข้อมูลจะไม่สามารถเรียกคืนได้

11.png

 

4. ตั้งค่าผู้ผลิตในการตั้งค่าสินค้า

หากคุณทำการเพิ่มผู้ผลิตเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกและจัดการผู้ผลิตสินค้าผ่านทางหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE หรือแอปพลิเคชัน POS

A. ตั้งค่าผู้ผลิตผ่านทางหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [หมวดหมู่สินค้า] > [สินค้า] และคลิก แก้ไข ทางด้านขวามือ

12_1_.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ในแถบ “การตั้งค่า” ไปที่ส่วนของผู้ผลิต เลือกผู้ผลิตที่ต้องการและคลิก อัปเดต ทางมุมขวาล่างเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

14.png

 

B. ตั้งค่าผู้ผลิตผ่านทางแอปพลิเคชัน POS

เมื่อทำการเพิ่มสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน POS คลิกไปที่ เลือกผู้ผลิต เพื่อเลือกผู้ผลิตที่คุณได้ตั้งค่าไว้แล้ว

12.png

 

ค้นหาผู้ผลิตโดยการป้อนชื่อพวกเขาลงในแถบค้นหาด้านบน

Screenshot_20220119-133746__1_.png

 

หลังจากเลือกผู้ผลิตแล้วเท่านั้น คุณจะสามารถคลิกปุ่ม “ล้าง” และทำการเลือกผู้ผลิตรายอื่นได้อีกครั้ง

_Coming_Soon__Supplier_Management___POS_Admin_-_Google_Docs-2.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น