ใบสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง | ผู้ดูแลระบบ POS

POS.png

หากคุณต้องการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์ POS อื่นๆ กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

เมื่อบางส่วนของสินค้าในใบสั่งซื้อนั้นอยู่ในสต็อก ด้วยฟีเจอร์ “ใบสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง” ของ SHOPLINE ผู้ค้าสามารถใช้ในการดำเนินการรับหรือสั่งซื้อสินค้าในคลังสินค้าได้

ในบทความนี้ คุณจะพบกับ:

1. สร้างใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การจัดการสินค้าคงคลัง] > [ใบสั่งซื้อ] คลิกที่ลำดับการสั่งซื้อสินค้าที่มีสถานะใบสั่งซื้อเป็น “เสร็จสมบูรณ์” และ สถานะการจัดส่งเป็น “สินค้าบางส่วนมาถึงแล้ว” 

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-1.png

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ปุ่มดำเนินการซื้อต่อ

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-2.png

ขั้นตอนที่ 3

เลือกพนักงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน (จำเป็น) และวันที่มาถึงตามกำหนดการ (ไม่จำเป็น) คลิก เพิ่ม เพื่อ บันทึก

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-3.png

ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อต่อกับรายการสินค้าที่ไม่อยู่ในสต็อก ผู้ค้าสามารถดำเนินการรับและจัดเก็บสินค้าเข้าไปในคลังสินค้า ที่หน้าต่างใบสั่งซื้อต่อ ผู้ค้าสามารถค้นหาหมายเลขใบสั่งซื้อของใบสั่งซื้อเดิมและใบสั่งซื้อต่อได้ คลิกที่หมายเลขเพื่อดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ

*หมายเหตุ:

 • เมื่อใบสั่งซื้อใหม่นั้นเปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อที่สินค้าบางส่วนมาถึงแล้ว พนักงานสามารถดำเนินการรับสินค้าได้
 • หนึ่งใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องที่มีสถานะ “สินค้าบางส่วนมาถึงแล้ว” สามารถรับสินค้าได้เพียงหนึ่งครั้ง ปุ่ม “รับสินค้าแล้ว” จะไม่ปรากฏเมื่อใบสั่งซื้อนั้นถูกใช้สำหรับการรับสินค้าแล้วContinue_Purchase_Order__POS_Admin-4.png

 

2. ภาพรวมของใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

 • เวลาที่สร้าง: เวลาที่ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องถูกสร้างขึ้น (นำข้อมูลเข้ามาโดยอัตโนมัติ)
 • ประเภท: ใบสั่งซื้อสินค้า
 • สถานะคำสั่งซื้อ: ใหม่
 • สถานะการจัดส่ง: ยังไม่มีสินค้ามาถึง
 • ร้านค้า: ร้านค้าที่ใบสั่งซื้อเดิมถูกสร้างขี้น
 • พนักงาน: พนักงานผู้ดำเนินการในการสร้างใบสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง
 • จัดเก็บเข้าคลังสินค้าโดย, วันที่จัดเก็บเข้าคลังสินค้า, หมายเหตุ: เว้นว่าง
 • ต้นทุนที่คาดการณ์/ต้นทุนจริง: คำนวณและแสดงตามข้อมูลสินค้าและต้นทุนอื่นๆของใบสั่งซื้อต่อ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0 
 • กำหนดเวลาที่มาถึง: เวลาการมาถึงที่กำหนดไว้เมื่อทำการสร้างใบสั่งการซื้อแบบต่อเนื่อง

ใบสั่งซื้อสินค้า

 • ชื่อสินค้า, SKU, บาร์โค้ด,ราคาต่อหน่วย: ข้อมูลสินค้าของใบสั่งซื้อเดิมที่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในคลังสินค้า
 • ปริมาณการซื้อ: (จำนวนที่สั่งซื้อสินค้า) - (จำนวนของสินค้าที่อยู่ในสต็อก) ใน “จัดเก็บแล้วบางส่วน” ของรายการสินค้าเดิม
 • ปริมาณที่ได้รับ: ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0 
 • ต้นทุน: ต้นทุนสินค้าล่าสุดหลังจากที่ใบสั่งซื้อเดิมถูกเก็บเข้าคลังสินค้าบางส่วน
 • ต้นทุนทั้งหมด: จำนวนที่ซื้อ x ต้นทุน

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-5.png

บันทึกกิจกรรมการสั่งซื้อ

 • จะแสดงใบสั่งซื้อเดิม ถ้าหากใบสั่งซื้อนั้นเป็นของใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง 
 • ถ้าหากใบสั่งซื้อนั้นเป็นการซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องใหม่นี้จะถูกบันทึกในรายงานบันทึกกิจกรรมการสั่งซื้อ

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-6.png

ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง

ลิงก์ใบสั่งซื้อต่อเนื่องนั้นรวมถึง:

 • ใบสั่งซื้อเดิม
 • ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องใหม่
 • ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องใหม่ หลังจากบางส่วนของใบสั่งซื้อต่อเนื่องนั้นถูกจัดเก็บในคลังสินค้าแล้ว

ที่หน้าต่างของใบสั่งซื้อเดิมที่ “สินค้าบางส่วนมาถึงแล้ว” และ ใบสั่งซื้อที่ต่อเนื่องกัน ผู้ค้าสามารถดูทุกๆคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องได้

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-7.png

*หมายเหตุ: ตอนนี้ระบบรองรับการสร้างได้สูงสุดถึง 10 ใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง เมื่อใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องใบที่ 10 นั้นถูกทำเครื่องหมาย “มาถึงแล้วบางส่วน” ปุ่ม “ดำเนินการซื้อต่อ” ที่ด้านขวาบนจะหายไป

 

Continue_Purchase_Order__POS_Admin-8.png

3. หมายเหตุ

 • ถ้าหากใบสั่งซื้อ A “มาถึงแล้วบางส่วน” สร้างใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่อง B และใบสั่งซื้อ B ถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถสร้างใบสั่งซื้อต่อเนื่องอื่นได้จากใบสั่งซื้อ A อีก
 • ใบสั่งซื้อที่ “ยกเลิกแล้ว” จะไม่สามารถดำเนินการซื้อต่อหรือรับสินค้าได้
  Continue_Purchase_Order__POS_Admin-9.png
 • ถ้าหากบางตัวเลือกและสินค้าในใบสั่งซื้อเดิมนั้นถูกลบออก ใบสั่งซื้อแบบต่อเนื่องจะไม่รวมในตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าที่ถูกลบ
 • ถ้าหากสินค้าทั้งหมดนั้นถูกลบหลังจากถูกเก็บในสต็อกบางส่วนแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการซื้อต่อได้Continue_Purchase_Order__POS_Admin-10.png

อ่านเพิ่มเติม

Continue Purchase Order | POS APP

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น