เชื่อมต่อ Facebook Messenger เข้ากับศูนย์ข้อความ

e-commerce_social_commerce.png

SHOPLINE รองรับการเชื่อมต่อข้อความของเพจ Facebook ที่สร้างขึ้นไว้ก่อนที่ผู้ค้าจะเชื่อมต่อเพจเข้ากับหน้าผู้ดูแลระบบ ด้วยฟีเจอร์ดังกล่าว ผู้ค้าสามารถดูและจัดการข้อความจากลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

1. แนะนำการใช้งานฟีเจอร์

ในหน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ค้าเชื่อมต่อกับเพจ Facebook ใหม่ หรือเชื่อมต่อกับเพจที่ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ได้อีกครั้ง ระบบจะเชื่อมต่อข้อความ Facebook ก่อนหน้าไปยังศูนย์ข้อความโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ข้อความจะรองรับการเชื่อมต่อโพสต์ของเพจ Facebook โปรดอ้างอิงที่ บทความนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

i. ประเภทข้อความที่สามารถเชื่อมต่อได้

ปัจจุบันศูนย์ข้อความสามารถเชื่อมต่อข้อความจากเพจ Facebook ได้เท่านั้น

 

ii. ความเร็วของการเชื่อมต่อ

  • ข้อความในเพจ Facebook จะปรากฏในศูนย์ข้อความภายใน 20 นาที หลังจากที่เพจเชื่อมต่อกับหน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ SHOPLINE
  • ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (17:00 น. - 01:00 น. ของทุกวัน) บทสนทนา 50 รายการล่าสุดในแต่ละเพจ Facebook และ 100 ข้อความในแต่ละบทสนทนาจะถูกเชื่อมต่อก่อน ข้อความที่เหลือจะถูกเชื่อมต่อในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน

*หมายเหตุ: หากผู้ค้าเชื่อมต่อเพจ Facebook หลายเพจกับหน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบพร้อมกัน ในขณะที่แต่ละเพจมีข้อมูลการสนทนาจำนวนมาก อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเชื่อมต่อข้อความ

 

iii. ช่วงวันที่ของข้อความที่สามารถเชื่อมต่อได้

ปัจจุบันศูนย์ข้อความรองรับการเชื่อมต่อข้อความของ Facebook Messenger ที่มีอยู่ภายในปีที่แล้ว

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ค้าเชื่อมต่อเพจ Facebook กับแผงควบคุมผู้ดูแลระบบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ศูนย์ข้อความจะปรากฏข้อความจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021

 

iv. แท็กโฆษณาของข้อความ

แท็กโฆษณาของข้อความก่อนหน้าจะถูกเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความ ขึ้นอยู่กับว่า API ที่สอดคล้องกับโฆษณาของ Facebook รองรับการเชื่อมต่อหรือไม่

 

v. การเรียงลำดับข้อความ

ข้อความก่อนหน้าที่เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความจะถูกจัดเรียงในลักษณะเดียวกันกับ Facebook ข้อความสนทนาที่ใกล้เคียงที่สุดกับเวลาปัจจุบันจะปรากฏที่ด้านบนของรายการ และจัดเรียงตามลำดับเวลา

 

2.  หมายเหตุ

  • ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งเตือนในระหว่างการเชื่อมต่อหรือเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ
  • ในระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อ หากมีการรบกวนซึ่งทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว ระบบจะพยายามเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง การเชื่อมต่อจะหยุดลงหลังจากพยายามจนถึงจำนวนครั้งสูงสุด ผู้ค้าจะต้องเชื่อมต่อเพจ Facebook กับผู้ดูแลระบบอีกครั้งเพื่อเริ่มขั้นตอนใหม่

1.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น