การติดตั้งเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother QL-820NWB

POS.png

หากผู้ค้าต้องการพิมพ์ฉลากสินค้าผ่านฮาร์ดแวร์ Android SUNMI POS พวกเขาจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก 820NWB โปรดอ้างอิงบทความนี้สำหรับการติดตั้งและดูแลรักษา

ในบทความนี้ คุณจะได้พบกับ:

 

1. หมายเหตุก่อนการใช้งาน

หากผู้ค้าต้องการพิมพ์ฉลากสินค้าโดยการใช้แอปพลิเคชัน SHOPLINE POS โปรดตรวจสอบและยืนยันดังต่อไปนี้:

1. Brother QL-820NWB อยู่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายปกติ
2. ที่ยึด DK-22210 (29 มม x 31ม) ใช้สำหรับม้วนฉลาก (มีให้เมื่อซื้อม้วนฉลากผ่านร้านฮาร์ดแวร์ของ SHOPLINE POS การใช้ที่ยึดฉลากอื่นจะทำให้การพิมพ์ล้มเหลว

_________1_.png
3.  มีการใช้ประเภทฉลากที่ถูกต้อง: ฉลากครึ่งแผ่นแบบมีกาวในตัว 29 มม และติดตั้งในทิศทางที่ถูกต้อง มีประเภทของรูปแบบฉลาก 2 ประเภท สำหรับฉลากขนาดใหญ่และขนาดเล็ก:

 • ขนาดใหญ่: ยาว 42 มม, กว้าง 29 มม
 • ขนาดเล็ก: ยาว 25 มม, กว้าง 15 มม

_________1_.png

 

2. ระบบการใช้งานการพิมพ์ฉลาก

 • ฉลากขนาดใหญ่สามารถมีชื่อสินค้าในสองบรรทัด และแต่ละบรรทัดสามารถมีได้ 22 ตัวอักษร (ไม่แนะนำชื่อสินค้าที่ยาวเกิน 22 ตัวอักษร) ชื่อสินค้าจะข้ามไปยังบรรทัดถัดไปหากเกิน 22 ตัวอักษร
 • ตัวอักษรแบบเต็มความกว้างและช่องว่างถือเป็นสตริงที่แตกต่างกัน
 • ตัวอักษรภาษาจีนจะถูกแยกเป็นสตริงเดี่ยวจากตัวอักษรอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, และสัญลักษณ์ที่มีความกว้างครึ่งเดียว

 

3. คำอธิบายชิ้นส่วน

A. ด้านหน้าScreen_Shot_2021-11-15_at_5.25.44_PM.png

 1. การแสดงสถานะ
 2. การแสดงวันที่
 3. การแสดงเวลา
 4. LED แสดงสถานะ
 5. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
 6. ปุ่มคัตเตอร์
 7. ปุ่มเมนู
 8. ปุ่มยกเลิก
 9. ปุ่มลูกศรขึ้น
 10. ปุ่มลูกศรลง
 11. ปุ่มตกลง
 12. LCD
 13. ช่องนำฉลากออก
 14. ฝาปิดช่องม้วน DK
 15. แกนม้วน
 16. เครื่องมือม้วน

 

B. หน้าจอ LCD

Screen_Shot_2021-11-15_at_6.20.29_PM.png

 1. ไอคอนอัปเดต
 2. ไอคอนไร้สายโดยตรง
 3. ไอคอน WLAN
 4. ไอคอนบลูทูธ
 5. ไอคอนการชาร์จแบบประหยัดพลังงาน
 6. ระดับแบตเตอรี่
 7. เทมเพลต
 8. การแสดงวันที่

 

C. ด้านหลัง

 1. พอร์ตอะแดปเตอร์ AC 
 2. พอร์ต USB
 3. โฮสต์ USB
 4. พอร์ต LAN

Screen_Shot_2021-11-15_at_5.54.50_PM.png


4. การตั้งค่าพื้นฐาน

A.การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC กับเครื่องพิมพ์ฉลากและสายไฟ AC จากนั้นเสียบสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีสายดิน

___3.png

 

กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

Screenshot_2021-11-18_at_2.21.11_PM.png

B. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

i. เชื่อมต่อโดยใช้ WLAN

ผู้ค้าต้องกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi ก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Wi-Fi แนะนำให้ทำเครื่องหมายบันทึก SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่าน Wi-Fi ล่วงหน้า

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
 2. กดปุ่มเมนูและปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกเมนู WLAN จากนั้นกดปุ่มตกลง
 3. กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกเมนูโหมดเครือข่าย จากนั้นกด ตกลง
 4. เลือกโหมดโครงสร้างพื้นฐาน และเลือก ตกลง
 5. กดปุ่มเมนูและปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกเมนู WLAN จากนั้นเลือก ตกลง
 6. ตั้งค่า "WLAN (เปิด/ปิด)" เป็น เปิด เพื่อเปิดการฟังก์ชั่น Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏบน  LCD
 7. เมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และ Wi-Fi แล้ว ข้อความ เชื่อมต่อแล้ว! จะปรากฏบน LCD

 

ii. การเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธ

 1. กดปุ่มเมนู
 2. กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูบลูทูธ
 3. กดปุ่ม ตกลง
 4. กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกบลูทูธ (เปิด/ปิด) จากนั้นกดปุ่ม ตกลง กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เปิด จากนั้นกด ตกลง
 5. บนอุปกรณ์ SUNMI POS ไปที่  [การตั้งค่า] และเลือกบลูทูธภายใต้ระบบไร้สายและเครือข่าย เปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ
 6. จับคู่อุปกรณ์กับเครื่องพิมพ์ฉลากเป็นอุปกรณ์บลูทูธ

6E749979BFA186F2C3704F6FEE0E7813.png

 

C.เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น POS

 • เครื่องพิมพ์ฉลากเชื่อมต่อกับเราเตอร์ และมีสถานะเครือข่าย: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ SUNMI POS และเครื่องพิมพ์ฉลากเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือโมเด็มเดียวกัน
 • เครื่องพิมพ์ฉลากยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ และไม่มีสถานะเครือข่าย โปรดไปที่ [การตั้งค่า] > [Wi-Fi] จากนั้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย "XXX QL-820NWB"
  • หมายเหตุ: การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากที่ไม่ได้เชื่อมต่อ จะส่งผลให้แอปพลิเคชัน POS ถูกตัดการเชื่อมต่อ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานแอปพลิเคชั่น POS สำหรับการชำระเงินและการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ หลังจากพิมพ์ฉลากแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อีกครั้ง

1. I.ในแอปพลิเคชั่น POS ให้แตะการตั้งค่าและเลือกฉลาก

2. เปิดสวิตช์ “เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลาก” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากอย่างถูกต้องD. กำลังโหลดม้วน DK

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์ฉลากแล้ว จับเครื่องพิมพ์ที่ด้านหน้าและดึงฝาปิดช่องม้วน DK เพื่อเปิด
  ___11.png
 2.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แขนแกนม้วนเข้าอย่างแน่นหนา ในรางม้วนเก็บม้วนฟิล์ม
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกันโคลง (1) เลื่อนเข้าไปในรอยบากของเครื่องพิมพ์ฉลาก ลูกศรบนแกนม้วนหันหน้าเข้าหาคุณ
 4. จับขอบของม้วน DK ให้ตรงกับขอบของช่องที่ฉลากออก
  ___12.png
 5. ม้วน DK ผ่านเครื่องพิมพ์ฉลาก
  1) ใส่ฉลากอันแรกลงในช่อง
  2) ดันฉลากผ่านช่องที่ฉลากออกจนสุดเครื่องหมาย ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง
  3) กดปุ่มฟีด pasted_image_0-4.png เพื่อจัดตำแหน่งฉลาก
  4) กดปุ่มคัตเตอร์ pasted_image_0-5.png เพื่อตัดฉลากส่วนเกิน ___13.png
 6. หลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว ปิดฝาครอบช่องม้วน DK แล้วกดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก ส่วนท้ายสุดของม้วน DK จะจัดเรียงโดยอัตโนมัติ
  Screenshot_2021-11-18_at_2.21.11_PM.png

5.  สัญญาณไฟ LED

สัญญาณไฟและแฟลชเพื่อบ่งบอกสถานะของเครื่องพิมพ์ฉลาก

13.pngไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีที่ปรากฏ

14.pngไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีที่ถูกแสดง

TH_FAQ__Brother_QL-820NWB_Label_Printer_Installation_-_Google_Docs__1_.pngไฟแสดงสถานะสามารถปิด, เปิด, และทำให้กะพริบเป็นสีใดก็ได้ 

TH_FAQ__Brother_QL-820NWB_Label_Printer_Installation_-_Google_Docs.png ไฟแสดงสถานะถูกปิดอยู่

16.png

17.png

 

6. การดูแลรักษา

A. ทำความสะอาดด้านนอกของเครื่องพิมพ์

เช็ดฝุ่นและรอยจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ผ้าแห้งนุ่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเล็กน้อยบนรอยที่กำจัดยาก

 • ห้ามทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ด้วยทินเนอร์, เบนซิล, แอลกอฮอล์ หรือสารทำละลายอื่นๆ เนื่องจากสารเหล่านี้ทำให้เครื่องพิมพ์เสียรูปหรือเสียหายได้

B. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ม้วน DK (ประเภทกระดาษบันทึกความร้อน) ที่ใช้กับเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ เมื่อม้วน DK ส่งผ่านหัวพิมพ์ระหว่างการพิมพ์และการป้อนฉลากหัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะถูกทำความสะอาด


C. ทำควาสะอาดลูกกลิ้ง

ทำความสะอาดลูกกลิ้งโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่จัดมาให้ในชุด เนื่องจากแผ่นทำความสะอาดมีพื้นผิวที่เหนียว จึงสามารถขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองบนลูกกลิ้งได้ การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆอาจทำให้พื้นผิวลูกกลิ้งเสียหาย และนำไปสู่การทำงานที่ผิดปกติได้

 1. ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ฉลาก
 2. จับเครื่องพิมพ์ที่ด้านหน้าและยกฝาครอบช่องม้วน DK ขึ้นเพื่อเปิด
 3. นำม้วน DK ออก
 4. ถอดส่วนหนึ่งของแผ่นทำควสามสะอาด (B) และใส่ขอบ (A) ของแผ่นทำความสะอาดเข้าไปในหน่วยการพิมพ์
  ___17.png
 5. ปิดฝาช่องใส่ม้วน DK และเปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก
 6. กดปุ่มคัตเตอร์ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที จนกระทั่งแผ่นทำความสะอาดถูกดึงออกมา
 7. ทิ้งแผ่นทำความสะอาดหลังการใช้งาน

 

D. ทำความสะอาดช่องฉลาก

คราบกาวจะเกาะติดกับช่องฉลากทำให้ฉลากติดกัน ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดสิ่งตกค้างออก

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น