[เร็วๆ นี้] การตั้งค่าภาษีสำหรับ POS | ผู้ดูแลระบบ POS

POS.png

หากคุณต้องการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์ POS อื่นๆ กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

SHOPLINE กำลังจะเปิดตัวฟีเจอร์ “การตั้งค่าภาษีสำหรับ POS” ผู้ค้าสามารถกำหนด
รายละเอียดภาษีของภูมิภาคในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE และใช้งานการตั้งค่านี้บนแอป POS ได้ รายละเอียดภาษีจะปรากฏบนตะกร้าสินค้าและที่หน้าเช็คเอ้าท์ รวมถึงในหน้าบันทึกธุรกรรมของร้านค้าอีกด้วย

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะแอป POS บนอุปกรณ์ Android เท่านั้น

ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบถึงหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. การตั้งค่าภาษีในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าภาษี จากนั้นเพิ่มภูมิภาค

หมายเหตุ:

 • ระบบ POS จะใช้การตั้งค่าภาษีในภูมิภาคที่ร้านค้าปลีกตั้งอยู่เท่านั้น
 • หากธุรกรรมที่ร้านค้าปลีกมีการเก็บภาษี กรุณาเปิดใช้งาน “ร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องจัดเก็บภาษี” ที่อยู่ถัดจากปุ่ม “เพิ่มภูมิภาค”

POS_Taxes_setting-1.png

 

หลังจากเพิ่มภูมิภาคแล้ว คลิกปุ่มแก้ไขเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าภาษี

POS_Taxes_setting-2.png

 

 1. หากราคาสำหรับสินค้าทั้งหมดรวมภาษีแล้ว กรุณาเลื่อนปุ่มใช้งาน “ราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว” เป็นเปิด
 2. หากมีภาษีการขาย กรุณาระบุชื่อภาษีและอัตราภาษี คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์การ “คำนวณอัตราภาษีอัตโนมัติ” หลังจากระบุชื่อภาษีได้
 3. ภาษีการขนส่งใช้สำหรับร้านค้าออนไลน์เท่านั้น
 4. หากมีการเรียกเก็บภาษีการบริการ กรุณาเลื่อนปุ่มใช้งาน “ภาษีการบริการต้องเสียภาษี” เป็นเปิด และระบุอัตราภาษี (สำหรับร้านค้าปลีกเท่านั้น)

POS_Taxes_setting-3.png

 

หมายเหตุ:

 • ปุ่มใช้งาน “ภาษีการบริการต้องเสียภาษี” สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีภาษีการขายเท่านั้น
 • โดยค่าเริ่มต้น ปุ่มใช้งาน “ภาษีการบริการต้องเสียภาษี” จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด ไว้
 • หากภาษีการบริการต้องเสียภาษีและอัตราภาษีเพื่อการบริโภคขั้นพื้นฐานนั้นเว้นว่างไว้ ข้อความแจ้งเตือน "โปรดกรอกอัตราภาษีขายหรือปิดปุ่มใช้งานภาษีการบริการต้องเสียภาษี" นั้นจะปรากฏขึ้น

POS_Taxes_setting-4.png

 

2. การรวมภาษีการขายและภาษีบริการ

รูปแบบ

สินค้ารวมภาษีการขายหรือไม่?

สินค้ารวมภาษีการขายหรือไม่?

1

รวม

X(ไม่มีภาษีบริการ)

2

รวม

✓(ต้องเสียภาษี)

3

รวม

✓(ยกเว้นภาษีบริการ)

4

ไม่รวม

X(ไม่มีภาษีบริการ)

5

ไม่รวม

✓(ต้องเสียภาษี)

6

ไม่รวม

✓(ยกเว้นภาษีบริการ)

7

X(ไม่มีภาษีขาย)

 

3. วิธีการคำนวณของแต่ละชุดภาษี

รูปแบบ

ภาษีการขาย

ภาษีการบริการ

1

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) * อัตราภาษีการขาย / (1+อัตราภาษีการขาย)

X

2

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้ + ภาษีการบริการ) * อัตราภาษีการขาย / (1+อัตราภาษีการขาย)

 

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) *อัตราค่าบริการ

3

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) * อัตราภาษีการขาย / (1+อัตราภาษีการขาย)

 

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) *อัตราค่าบริการ

4

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น) * อัตราภาษีการขาย

X

5

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น) * (1+อัตราภาษีการบริการ) * อัตราภาษีการขาย

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) *อัตราค่าบริการ

6

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น) * อัตราภาษีการขาย

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) *อัตราค่าบริการ

7

X

(ราคาสินค้า - ส่วนลดและโปรโมชั่น - เครดิตร้านค้าใช้) *อัตราค่าบริการ

 

4. ภาพประกอบคำอธิบายภาษี

i. หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อในผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

1. ราคาสินค้ารวมภาษีการขาย แต่ไม่มีภาษีการบริการ

 • อัตราภาษีและยอดภาษีที่รวมอยู่ในจำนวนเงินจะแสดงในยอดรวม
 • จำนวนภาษีการขาย: (200-46)*0.07/1.07=10.07

POS_Taxes_setting-5.png

 

2. ราคาสินค้ารวมภาษีการขาย และต้องเสียภาษีการบริการ

 • อัตราภาษีและยอดภาษีที่รวมอยู่ในจำนวนเงินจะแสดงในยอดรวม
 • รายละเอียดภาษีการบริการจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการบริการ: (200-16)*0.03=6
 • ภาษีการขาย: (200-16+6)*0.05/1.05=9

POS_Taxes_setting-6.png

 

3. ราคาสินค้ารวมภาษีการขาย แต่ยกเว้นภาษีการบริการ

 • อัตราภาษีและยอดภาษีที่รวมอยู่ในจำนวนเงินจะแสดงในยอดรวม
 • รายละเอียดภาษีการบริการจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการบริการ: (600-120-60)*0.1=42
 • ภาษีการขาย: (600-120-60)*0.07/1.07=27.48

หมายเหตุ: “ยกเว้นภาษีบริการ” หมายถึง ภาษีบริการไม่ถูกรวมอยู่ในการคำนวณของภาษีการขาย แต่อย่างไรก็ตามภาษีบริการจะอยู่คงถูกเรียกเก็บสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด

7.png

 

4. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีการขายและไม่รวมภาษีการบริการ

 • รายละเอียดภาษีการขายจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการขาย: (200-16)*0.05=9

POS_Taxes_setting-8.png

 

5. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีการขายและต้องเสียภาษีการบริการ

 • รายละเอียดภาษีการขายและภาษีการบริการจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการบริการ: (200-16)*0.03=6
 • ภาษีการขาย: (200-16)*1.03*0.05=9

POS_Taxes_setting-9.png

 

6. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีการขาย และยกเว้นภาษีการบริการ

 • รายละเอียดภาษีการขายและภาษีการบริการจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการขาย: (600-120)*0.06=28.8
 • ภาษีการบริการ: (600-120-60)*0.1=42

10.png

 

7. ไม่มีภาษีการขายแต่ต้องเสียภาษีการบริการ

 • รายละเอียดภาษีการบริการจะแสดงในบรรทัดภาษีภายใต้ยอดรวมทั้งหมด คลิกไอคอน “?” ที่ด้านขวาบนเพื่อดูรายละเอียดภาษีและวิธีการคำนวณ
 • ภาษีการบริการ: (600-120-60)*0.06=25.2

11.png

 

ii. ตะกร้าสินค้าที่ร้านค้าปลีก

ตะกร้าสินค้าบนแอป POS จะแสดงภาษีต่างๆ และค่าบริการตามการตั้งค่าภาษี

หมายเหตุ: หน้าเช็คเอ้าท์และบันทึกคำสั่งซื้อจะแสดงรายละเอียดภาษีและการคำนวณ

POS_Taxes_setting-12.png

 

5. ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีที่ร้านค้าปลีก

กด การตั้งค่า > ภาษี ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือของแอป POS

หมายเหตุ:

 • การตั้งค่าภาษีในผู้ดูแลระบบ SHOPLINE จะเชื่อมต่อกับการตั้งค่าภาษีในร้านค้าปลีก หากคุณมีการอัปเดตการตั้งค่าบนหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE กรุณาเปิดแอป POS และเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งเพื่อรับการอัปเดตการตั้งค่าภาษี
 • หากคุณต้องการปรับการตั้งค่าภาษี กรุณาแก้ไขในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

POS_Taxes_setting-13.png

 

6. พิมพ์ใบเสร็จที่ร้านค้าปลีก

บนแอป POS ไปที่ ตั้งค่า > ใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่ารายละเอียดสำหรับใบเสร็จ
ใบเสร็จที่ถูกพิมพ์ในขั้นตอนการเช็คเอ้าท์จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับภาษี

 • หากคุณเลือกพิมพ์ใบเสร็จโดยตรงหลังจากขั้นตอนเช็คเอ้าท์ ช่องคอลัมน์จำนวนแผ่นใบเสร็จจะปรากฏขึ้น
 • โดยค่าเริ่มต้น จำนวนใบเสร็จที่พิมพ์ถูกกำหนดไว้ที่ 1 แผ่น คุณสามารถตั้งค่าเป็น 1,2 หรือ 3 แผ่นได้
 • การตั้งค่าภาษีสามารถดำเนินการได้แม้ขณะออฟไลน์
 • การกำหนดค่าของจำนวนใบเสร็จที่พิมพ์จะนำไปใช้กับจำนวนใบเสร็จที่พิมพ์ในหน้าเช็คเอ้าท์เท่านั้น การตั้งค่าจะไม่นำไปใช้กับ ประวัติคำสั่งซื้อ > พิมพ์ใบเสร็จ

POS_Taxes_setting-14.png

เพื่อพิมพ์ข้อมูลบริษัทและร้านค้าบนใบเสร็จ กรุณาไปที่ รวมทุกช่องทาง ONE > ร้านค้าทั้งหมดและคลิกแก้ไขถัดจากร้านค้าที่เลือก

15.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น