ดู HTML จากตัวแก้ไขข้อความ

All_Plan.png

หากคุณต้องการฝังวิดีโอ Youtube ลงในรายละเอียดสินค้าหรือใช้ HTML เพื่อแก้ไขเนื้อหาของหน้า คุณสามารถใช้ปุ่ม “Toggle HTML” หรือ “ดู HTML” เพื่อดูเนื้อหาในโค้ด HTML

 

1. ที่ตั้งของปุ่มฟังก์ชันนี้

ตัวแก้ไขข้อความบางประเภทสามารถรองรับโค้ด HTML ในหน้าเนื้อหา ซึ่งสามารถดู/แก้ไข HTML ได้ ด้านล่างต่อไปนี้จะอธิบายตัวแก้ไขข้อความที่รองรับ:

A. รายละเอียดสินค้าบนหน้า “แก้ไข” สินค้า, หน้าข้อความ และบล็อกภายใต้เครื่องมือ “การออกแบบร้านค้าออนไลน์” คลิกที่ปุ่ม “Toggle HTML” เพื่อแก้ไข HTML

HTML-1.png

 

B. องค์ประกอบข้อความหรือองค์ประกอบข้อความที่มีหัวข้อสำหรับสร้างหน้าขั้นสูง, หน้าชำระเงินด่วน และส่วน Footer ของร้านค้า  คลิกที่ไอคอน </> เพื่อแก้ไข HTML

HTML-2.png

 

 

2. หมายเหตุ

  • ระบบจะคัดกรองหรือบล็อกโค้ด HTML บางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ HTML หรือปัญหาด้านโครงสร้างสำหรับร้านค้าออนไลน์
  • การเขียนโค้ด HTML ควรเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติในการแสดงผลหรือการทับซ้อนกัน
  • SHOPLINE จะไม่มีการให้บริการคำแนะนำและฝึกสอนการเขียน HTML

หมายเหตุ:

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มเครือข่าย SHOPLINE จำเป็นจะต้องอัปเดตการออกแบบเว็บไซต์และลักษณะของระบบบ่อยครั้ง หาก CSS ที่กำหนดเองของคุณมีปัญหาเนื่องจากการอัปเดตเว็บไซต์ จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ SHOPLINE โปรดตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ของคุณให้บ่อยครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์และเค้าโครงของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น