การจัดการนับจำนวนสินค้าคงคลัง | ผู้ดูแลระบบ POS

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

ด้วยฟีเจอร์การนับจำนวนสินค้าคงคลังในหน้าผู้ดูแลระบบ ผู้ค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังจริงของสินค้าในร้านค้าได้ และทำความเข้าใจขั้นตอนการนับจำนวนสินค้าคงคลังและผลลัพธ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเข้าใจและปรับจำนวนจองสินค้าและสินค้าคงคลังตามจริง

 

บทความนี้ เราจะอธิบายคุณในหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. ฟีเจอร์การนับจำนวนสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ [หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE] > [การจัดการสินค้าคลัง] > [นับสินค้าคงคลัง] เพื่อดูรายการการนับสินค้าคงคลัง

Inventory_Count-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ที่ด้านบนของหน้าการนับสินค้าคงคลัง คุณสามารถกรองและค้นหารายการสินค้าคงคลังที่คุณต้องการตรวจสอบผ่านหมายเลขสินค้าคงคลัง, ช่วงเวลาของข้อมูล, ร้านค้าปลีก, ประเภทการนับสินค้าคงคลัง, สถานะการนับจำนวนสินค้าคงคลัง และผลการนับจำนวนสินค้าคงคลังได้

Inventory_Count-2.png

  • ประเภทการนับสินค้าคงคลัง: การนับทั้งหมด, การนับบางส่วน
  • สถานะการนับจำนวนสินค้าคงคลัง: ใหม่, กำลังนับ, เสร็จสิ้น
  • ผลการนับจำนวนสินค้าคงคลัง: ยังไม่เสร็จสิ้น, ไม่ตรงกัน, ตรงกัน, กำลังแก้ไข, เสร็จสิ้นการแก้ไข

ด้านล่างนี้เป็นเงื่อนไขที่แตกต่างกันของสถานะและผลลัพธ์สินค้าคงคลัง

1. สถานะการนับจำนวนสินค้าคงคลัง: ใหม่

หลังจากเพิ่มการนับสินค้าคงคลังบนแอป POS แต่ยังไม่ได้กดนับสินค้าคงคลัง สถานะของการนับสินค้าคงคลังในหน้าผู้ดูแลระบบจะแสดงเป็น ใหม่ และผลลัพธ์สินค้าคงคลังจะเป็นยังไม่เสร็จสิ้น

Inventory_Count-3.png

2. สถานะการนับจำนวนสินค้าคงคลัง: กำลังนับ

หลังจากกดนับสินค้าคงคลังบนแอป POS ไม่ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการนับหรือหยุดชั่วคราว (กดออก) สถานะของการนับจะแสดงเป็นกำลังนับด้วยผลลัพธ์ ยังไม่เสร็จสิ้น

Inventory_Count-4.png

3. สถานะการนับจำนวนสินค้าคงคลัง: เสร็จสิ้น

เมื่อพนักงานที่ดูแลกดเสร็จสิ้นที่แอป POS สถานะจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นพร้อมกับแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็น ตรงกันหรือไม่ตรงกัน
Inventory_Count-5.png

Inventory_Count-6.png

หากผลลัพธ์การนับเป็น “ไม่ตรงกัน” พนักงานที่ดูแลสามารถกดการปรับการนับสินค้าคงคลังบนแอป POS เพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์จากกำลังแก้ไข เป็นเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

Inventory_Count-7.png

 

2. ข้อมูลการนับจำนวนสินค้าคงคลัง

คลิกที่การนับจำนวนสินค้าคงคลังที่คุณต้องการตรวจสอบ และคุณจะเห็น 3 แท็บ ดังนี้ ข้อมูลการนับจำนวนสินค้าคงคลัง, จำนวนสินค้าคงคลัง, สินค้าที่ไม่ได้กำหนด

 

1. ข้อมูล

ผู้ค้าและพนักงานสามารถดูข้อมูล เช่น วันที่สร้าง, ประเภทการนับสินค้าคงคลัง/สถานะ/ผลลัพธ์, ร้านค้าปลีก, พนักงานที่นับจำนวน เป็นต้น


หมายเหตุ: ช่องพนักงานที่แก้ไขจะปรากฏขึ้นหากผลลัพธ์การนับสินค้าคงคลังเป็นเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

Inventory_Count-8.png

 

หากสถานะสินค้าคงคลังเป็น “ใหม่” คุณสามารถคลิกแก้ไขเพื่อปรับแก้รายละเอียดช่องของร้านค้าปลีก, พนักงานที่นับจำนวนและหมายเหตุ
Inventory_Count-9.png

หากสถานะสินค้าคงคลังเป็น กำลังนับหรือเสร็จสิ้น คุณสามารถแก้ไขได้ที่ช่องหมายเหตุเท่านั้นโดยการคลิกแก้ไข

Inventory_Count-10.png

 

2. จำนวนสินค้าคงคลัง

หมายเลขที่แสดงบนแท็บคือจำนวนทั้งหมดของรายการในการนับจำนวนสินค้าคงคลัง หากผลลัพธ์การนับจำนวนสินค้าคงคลังเป็น “ไม่ตรงกัน” คุณสามารถตรวจสอบจำนวนที่
คาดการณ์, จำนวนที่นับ
และจำนวนที่แตกต่างได้

Inventory_Count-11.png

คลิกที่ส่วนขาดเพื่อดูสินค้าที่มีปริมาณจากการนับน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวนที่แตกต่างในคอลัมน์จำนวนที่แตกต่างจะแสดงด้วยเครื่องหมายลบสีแดง

Inventory_Count-12.png

คลิกที่ส่วนเกินเพื่อดูสินค้าที่มีปริมาณการนับมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวนที่แตกต่างในคอลัมน์ “จำนวนที่แตกต่าง” จะแสดงด้วยเครื่องหมายบวกสีเขียว

Inventory_Count-13.png

 

3. สินค้าที่ไม่ได้กำหนด

ในระหว่างขั้นตอนการนับ หากคุณใส่บาร์โค้ดลงบนแอป POS ด้วยตนเองและระบบไม่ได้มีบันทึกของสินค้านั้น สินค้าใหม่จะปรากฏในแท็บ “สินค้าที่ไม่ได้กำหนด” เฉพาะบาร์โค้ดและจำนวนที่นับแล้วเท่านั้นจะปรากฏในแท็บนี้

Inventory_Count-14.png

 

4. บันทึกกิจกรรม

การดำเนินการ เช่น “สร้าง/แก้ไขการนับสินค้าคงคลัง” และ “อัปเดตสถานะการนับสินค้าคงคลัง/ผลลัพธ์/ข้อมูล” จะถูกบันทึกลงในบันทึกกิจกรรมด้านล่างข้อมูลการนับจำนวนสินค้าคงคลัง

Inventory_Count-15.png

 

3. บันทึกการปรับสินค้าคงคลัง

ผู้ค้าที่ใช้ฟีเจอร์รวมทุกช่องทาง ONE สามารถตรวจสอบบันทึกจากบันทึกการปรับสินค้าคงคลังได้

1. รวมทุกช่องทาง ONE

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ [รวมทุกช่องทาง ONE] > [สินค้า] จากนั้นคลิกจัดการถัดจากสินค้า

Inventory_Count-16.png

ขั้นตอนที่ 2 คลิกบันทึกสินค้าคงคลัง

17.png

ขั้นตอนที่ 3 ที่บันทึกสินค้าคงคลัง คุณสามารถดูการปรับสินค้าคงคลังได้ คลิกตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายการการนับสินค้าคงคลัง

18.png

 

2. รายงานการซื้อ การขาย และสินค้าคงคลังตามหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [ส่งออกรายงาน] และเลือก รายงานการซื้อ การขาย สินค้าคงคลังตามหมวดหมู่

Inventory_Count-19.png

ขั้นตอนที่ 2 ที่หน้ารายงาน คุณสามารถดูจำนวนที่มีการปรับเข้าและปรับออกในสินค้าคงคลังได้

Inventory_Count-20.png

 

4. ส่งออกรายงานการนับจำนวนสินค้าคงคลัง

1. ส่งออกหลายรายงาน 

ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่มที่ส่งออกด้านบนขวามือเพื่อส่งออกหลายๆบันทึก 

Inventory_Count-21.png

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการสินค้าคงคลังที่จะส่งออกด้วย “หน้าปัจจุบัน” หรือ “ช่วงเวลาที่กำหนดเอง”

Inventory_Count-22.png

ขั้นตอนที่ 3 รายงาน (ตามรูปแบบที่แสดงด้านล่าง) จะส่งไปที่อีเมลของคุณ
Inventory_Count-23.png

 

2. ส่งออกแต่ละรายงาน

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่บันทึกการนับสินค้าคงคลังที่คุณต้องการส่งออก และคลิกปุ่มส่งออกที่ด้านบนขวามือ

Inventory_Count-24.png

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทที่จะส่งออกรายงาน

Inventory_Count-25.png

ขั้นตอนที่ 3 รายงาน (ตามรูปแบบที่แสดงด้านล่าง) จะส่งไปที่อีเมลของคุณ

Inventory_Count-26.png

 

5. หมายเหตุ

  • โปรดทราบสินค้าคงคลังไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากลบออกไป

Inventory_Count-27.png

 

อ่านเพิ่มเติม

POS: วิธีดำเนินการนับสินค้าคงคลัง

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น