วิธีดำเนินการนับสินค้าคงคลัง | แอป POS

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าออนไลน์ของเรา

ด้วยฟีเจอร์การนับจำนวนสินค้าคงคลังบนแอป POS พนักงานสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังจริงที่ร้านค้าได้ และมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจนับและผลลัพธ์ ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเข้าใจและปรับปริมาณสินคงคลังตามจริงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

ในบทความนี้ คุณจะทราบถึง:

 

1. การนับจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่เมนูด้านซ้ายมือของแอป POS เลือก การนับสินค้าคงคลัง และกดปุ่ม +

145758.png

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก ทั้งหมด สำหรับ วิธีการนับ และกำหนดพนักงานผู้ดำเนินการนับจำนวน คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” และระบุหมายเหตุการนับไว้ได้

กด เพิ่ม หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งรายการนับสินค้าคงคลังทั้งหมดใหม่

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” = สินค้าคงคลังบางส่วน/ทั้งหมดของทุกสินค้า
 • ปิดใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” = เฉพาะสินค้าคงคลังบางส่วน/ทั้งหมดของสินค้าที่ถูกเผยแพร่

145854.png

 

คุณสามารถดูรายการที่สร้างขึ้นทางด้านซ้ายมือ:

 • ประเภทการนับสินค้าคงคลัง: ทั้งหมด
 • สถานะการนับสินค้าคงคลัง: ใหม่

รายละเอียดของการนับสินค้าคงคลังจะแสดงทางด้านขวา ตัวอย่างเช่น วันที่สร้าง, พนักงาน
ผู้ดำเนินการนับ, จำนวนสินค้า เป็นต้น

155734.png

 

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่มสีเขียว “โหลดรายการนับจำนวน” เพื่อดูรายการสินค้าทั้งหมดสำหรับการนับ

150346.png

 

ขั้นตอนที่ 4

กดการนับสินค้าคงคลังเพื่อเริ่มต้นการนับ

หมายเหตุ: เวลาเริ่มต้นคือเวลาที่พนักงานผู้ดำเนินการนับจำนวนกดปุ่มการนับสินค้า

155903.png

 

ขั้นตอนที่ 5

มี 3 วิธีสำหรับการนับสินค้าคงคลัง:

1. สแกนบาร์โค้ดสินค้าด้วยเครื่องสแกนที่รองรับโดยแอป POS จำนวนสินค้าที่อยู่ใต้ช่องการนับจะเพิ่มขึ้น 1 หากบาร์โค้ดถูกสแกนอย่างต่อเนื่องสำหรับสินค้ารายการเดียวกัน จำนวนจะถูกสะสมเพิ่มขึ้น

2. คลิกที่ไอคอน “...” ที่ด้านบนมุมขวาและเลือก ใส่บาร์โค้ด หลังจากใส่บาร์โค้ดสินค้าแล้ว จำนวนสินค้าที่อยู่ใต้ช่องการนับจะเพิ่มขึ้น 1

150545.png

3. แก้ไขจำนวนสินค้าคงคลังจริงของสินค้าโดยตรงที่ช่องการนับ

*กดไอคอนค้นหาเพื่อระบุชื่อสินค้า, SKU และบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินค้าอย่างรวดเร็ว

150649.png

 

หากบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกสแกนและใส่ลงไปไม่ตรงกับบันทึกที่ร้านค้ามีอยู่ จะปรากฏเป็นสินค้าที่ไม่ได้กำหนด

151349.png

 

2. การนับจำนวนสินค้าบางส่วน

ขั้นตอนที่ 1

เลือก บางส่วน สำหรับวิธีการนับ และเลือกหมวดหมู่, ผู้ผลิต และผู้ดำเนินการ คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” และระบุหมายเหตุการนับไว้ได้

กด เพิ่ม หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งรายการนับสินค้าคงคลังบางส่วนใหม่

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” = สินค้าคงคลังบางส่วน/ทั้งหมดของทุกสินค้า
 • ปิดใช้งาน “รวมสินค้าที่ไม่ถูกเผยแพร่” = เฉพาะสินค้าคงคลังบางส่วน/ทั้งหมดของสินค้าที่ถูกเผยแพร่

151528.png

 

คุณสามารถดูรายการที่สร้างขึ้นทางด้านซ้ายมือ:

 • ประเภทการนับสินค้าคงคลัง: บางส่วน
 • สถานะการนับสินค้าคงคลัง: ใหม่
 • แสดงหมวดหมู่/ผู้ผลิตด้วย

รายละเอียดของการนับสินค้าคงคลังจะแสดงทางด้านขวา ตัวอย่างเช่น วันที่สร้าง, พนักงานผู้ดำเนินการนับ, จำนวนสินค้า เป็นต้น

151559.png

 

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่มสีเขียว “โหลดรายการนับจำนวน” เพื่อดูรายการสินค้าทั้งหมดสำหรับการนับ

151559_2.png

 

ขั้นตอนที่ 3

กดการนับสินค้าคงคลังเพื่อเริ่มต้นการนับ

หมายเหตุ: เวลาเริ่มต้นคือเวลาที่พนักงานผู้ดำเนินการนับจำนวนกดปุ่มการนับสินค้า

151631.png

 

ขั้นตอนที่ 4

มี 3 วิธีสำหรับการนับสินค้าคงคลัง:

1. สแกนบาร์โค้ดสินค้าด้วยเครื่องสแกนที่รองรับโดยแอป POS จำนวนสินค้าที่อยู่ใต้ช่องการนับจะเพิ่มขึ้น 1 หากบาร์โค้ดถูกสแกนอย่างต่อเนื่องสำหรับสินค้ารายการเดียวกัน จำนวนจะถูกสะสมเพิ่มขึ้น

2. คลิกที่ไอคอน “...” ที่ด้านบนมุมขวาและเลือก ใส่บาร์โค้ด หลังจากใส่บาร์โค้ดสินค้าแล้ว จำนวนสินค้าที่อยู่ใต้ช่องการนับจะเพิ่มขึ้น 1

151731.png

3. แก้ไขจำนวนสินค้าคงคลังจริงของสินค้าโดยตรงที่ช่องการนับ

*กดไอคอนค้นหาเพื่อระบุชื่อสินค้า, SKU และบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินค้าอย่างรวดเร็ว

151741.png

 

หากบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกสแกนและใส่ลงไปไม่ตรงกับบันทึกที่ร้านค้ามีอยู่ จะปรากฏเป็นสินค้าที่ไม่ได้กำหนด

151802.png

 

หากบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกสแกนและใส่ลงไปไม่อยู่ในรายการนับสินค้าคงคลังบางส่วนที่เลือก จะมีหน้าต่างการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมา

153822.png

 

3. การนับที่ยังไม่เสร็จสิ้น

หากคุณต้องการหยุดกระบวนการนับชั่วคราว กดไอคอน “...” ที่ด้านบนขวามือเพื่อเลือก ออก จากนั้นระบบจะทำการบันทึกการนับ ณ ปัจจุบันไว้

153919.png

ดังนั้นสถานะสินค้าคงคลังที่ไม่เสร็จสิ้นนี้จะปรากฏเป็น กำลังนับ หากต้องการดำเนินการต่อ กดนับสินค้าคงคลังที่ด้านขวาบนของหน้ารายการสินค้าคงคลัง

153943.png

 

4. การนับเสร็จสิ้นแล้ว

หลังจากยืนยันการนับจำนวนสินค้าคงคลัง คลิกไอคอน “...” ด้านขวาบนและเลือกเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นสินคงคลัง กด ตกลง เพื่อเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากการนับสินค้าคงคลังเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะไม่อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังที่หลังบ้านด้วยจำนวนที่นับแล้ว

154001.png

ผลของสินค้าคงคลังจะปรากฏที่ด้านขวา

154028.png

 

คลิกปุ่มตัวกรองท่ีด้านซ้ายบนของรายการเพื่อดูรายการใหม่, กำลังนับ, ตรงกัน, ไม่ตรงกัน, กำลังแก้ไข และแก้ไขแล้ว

154055.png

 

5. คำอธิบายผลการนับจำนวนสินค้าคงคลัง

1. “ตรงกัน”

จำนวนสินค้าคงคลังสอดคล้องกับจำนวนสินค้าคงคลังของระบบเมื่อการนับสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์

154204.png

 

2. “ไม่ตรงกัน”

จำนวนสินค้าคงคลังไม่สอดคล้องกับจำนวนสินค้าคงคลังของระบบเมื่อการนับสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์

ที่ช่องจำนวนที่แตกต่าง คือจำนวนที่แตกต่างกันระหว่างจำนวนสินค้าคงคลังที่คาดการณ์และจำนวนที่นับได้จริงเมื่อการนับสินค้าคงคลังเสร็จสิ้น

 • ตัวเลขสีเขียวหมายถึงส่วนเกิน
 • ตัวเลขสีแดงหมายถึงส่วนขาด

154222.png

 

คลิกปุ่มตัวกรองที่ด้านบนของรายการนับสินค้าคงคลังเพื่อดูส่วนขาด, ส่วนเกิน และสินค้าที่ตรงกัน

154245.png

 

คุณยังสามารถระบุชื่อสินค้า, SKU และบาร์โค้ดที่ช่องค้นหาเพื่อดูจำนวนและผลของสินค้าคงคลังได้

154307.png

 

6. การปรับสินค้าคงคลัง

สำหรับสถานะการนับที่ไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่สามารถกดปรับสินค้าคงคลังเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังให้ตรงกับจำนวนที่นับได้จริง

หมายเหตุ: หลังจากยืนยันการแก้ไขสินค้าคงคลังแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้

154335.png

 

กด ตกลงเพื่อยืนยันอีกครั้ง

154348.png

 

พนักงานผู้ดำเนินการนับจำนวนสามารถเสร็จสิ้นการปรับแก้ไข และสถานะของสินค้าคงคลังจะถูกอัปเดตเป็นกำลังแก้ไข

หมายเหตุ: กระบวนการจะใช้เวลาสักครู่

154400.png154456.png

 

 

สถานะการนับสินค้าคงคลังจะแสดงเป็น แก้ไขแล้วเมื่อการปรับแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

154521.png

หมายเหตุ:

 • การนับสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์สามารถปรับแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ดึงรายการเมนูเพื่ออัปเดตสถานะการนับสินค้าคงคลัง

 

7. สินค้าที่มีสินค้าคงคลังไม่จำกัด

หากรายการสินค้าที่มีจำนวนสินค้าคงคลังไม่จำกัด (การนับจำนวนสินค้าคงคลังไม่สามารถใช้ได้):

 • หลังจากที่การนับสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์ ที่รายการสินค้าคงคลัง ช่องจำนวนจะแสดง “∞” และช่องจำนวนที่แตกต่างจะแสดง “-”
 • จะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่ตรงกัน
 • จะไม่ถูกปรับแก้ไขระหว่างการปรับนับสินค้าคงคลัง

154600.png

 

 

อ่านเพิ่มเติม

POS: การนับจำนวนสินค้าคงคลัง

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น